ON
YOMEDIA

Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Sử 12 - Trường THPT Trần Cao Vân

Tải về
VIDEO_3D

Hoc247 giới thiệu đến các em học sinh Đề kiểm tra 15 phút HK1 môn Sử 12 - Trường THPT Trần Cao Vân​. Giúp các em tham khảo và rèn luyện đánh giá kiến thức của mình. Hi vọng đây sẽ là tài liệu bổ ích giúp các em trong quá trình học tập. 

 
 
YOMEDIA

Trường THPT Trần Cao Vân

Họ và tên HS:………………………..   Kiểm tra 15 phút

Lớp:……….                                                    Môn: Lịch sử 12

Chọn phương án trả lời đúng nhất ở các câu sau: (mỗi câu đúng = 1 điểm)

Câu 1. Hội nghị Ianta (2-1945) diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến tranh thế giới thứ hai:

 A.  Đã hoàn toàn kết thúc.                                           B. Bước vào giai đoạn kết thúc.

C. Đang diễn ra vô cùng ác liệt.                                  D. Bùng nổ và ngày càng lan rộng.

Câu 2. Nội dung gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh tại Hội nghị Ianta (Liên Xô)?

A. Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai để tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật.

B. Thành lập tổ chức quốc tế - Liên Hợp Quốc.

C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng của các nước thắng trận.

D. Giải quyết các hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Câu 3: Tại sao gọi là “Trật tự 2 cực Ianta”?

A. Liên Xô và Mĩ phân chia khu vực ảnh hưởng và phạm vi đóng quân ở châu Á , C.Âu.

B. Mĩ và Liên Xô phân chia khu vực ảnh hưởng và đại diện cho 2 phe: tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa.

C. Thế giới đã xảy ra nhiều cuộc xung đột, căng thẳng.

D. Tất cả đều đúng.

Câu 4: Đại Hội Đồng Liên Hợp Quốc quyết định lấy ngày 24 tháng 10 hằng năm làm ngày LHQ, vì đó là ngày:

A. Hiến chương LHQ có hiệu lực.                          B. Triệu tập hội nghị thành lập LHQ

C. Kết thúc hội nghị thành lập LHQ                        D. Hội đồng bảo an  có những quyết định quan trọng.

Câu 5. Mọi nghị quyết của Hội Đồng Bảo An được thông qua với điều kiện?

A. Phải quá nửa số thành viên của Hội đồng tán thành.

B. Phải có 2/3 số thành viên đồng ý.

C. Phải được tất cả thành viên tán thành.

D. Phải có sự nhất trí của Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp, Trung Quốc.

Câu 6. Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc vào thời gian nào?

A. Tháng 9 - 1967.                                                                B. Tháng 9 – 1977. 

C. Tháng 9 - 1987.                                                                  D. Tháng 9 - 1997.

Câu 7. Năm 1948, trong tổng sản lượng công nghiệp trên toàn thế giới, sản lượng công nghiệp của Mỹ chiếm khoảng:

A. 50%                           B. 40%                               C. 56%                                   D. 48%

Câu 8. Đặc điểm nổi bật nhất của nền kinh tế Mĩ sau chiến tranh thế giới thứ hai là:

A. Kinh tế phát triển nhanh nhưng không ổn định.     B. Kinh tế phát triển nhanh.

C. Kinh tế phát triển bậc nhất thế giới.                           D. Kinh tế phát triển không đồng đều.

Câu 9. Trong lĩnh vực chinh phục vũ trụ, Mĩ đưa người lên Mặt trăng vào thời gian nào?

A. Năm 1949             B. Năm 1969                        C. Năm 1979                 D. Năm 1996

Câu 10: Mục tiêu quan trọng nhất trong “ Chiến lược toàn cầu ” của Mĩ là gì?

A. Ngăn chặn , đẩy lùi và tiến tới tiêu diệt chủ nghĩa xã hội trên thế giới.

B. Đàn áp phong trào cách mạng thế giới

C. Khống chế, chi phối các nước đồng minh của Mĩ

D. Tất cả các mục tiêu trên.

[--xem online hoặc tải về máy--]

Trên đây là toàn bộ Đề kiểm tra 15 phút môn Lịch sử  lớp 12 của trường THPT Trần Cao Vân. Để xem đầy đủ nội dung đề và đáp án các em hãy xem online hoặ tải về máy để thuận lợi cho việc tham khảo và ôn tập của mình. Chúc các em học tốt. 

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1