YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Lê Trung Kiên có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Lê Trung Kiên có đáp án do HOC247 tổng hợp bao gồm 2 dạng câu hỏi trắc nghiệm và tự luận nhằm giúp các em có thể ôn tập các kiến thức môn Sinh học 10 đã học chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo.

ADSENSE

TRƯỜNG THPT LÊ TRUNG KIÊN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – SINH HỌC 10

NĂM HỌC: 2020-2021 (Thời gian làm bài: 45 phút)

Họ và tên :…………………………………………………..Lớp……………….. 
I. Phần trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng nhất

Câu 1: Vi khuẩn là dạng sinh vật được xếp vào giới nào sau đây?

A. Giới thực vật.                               B. Giới khởi sinh.             

C. Giới nguyên sinh.                        D. Giới động vật.

Câu 2: Protein tham gia trong thành phần của enzim có chức năng:

A. Xúc tác các phản ứng trao đổi chất.                               

B. Điều hòa hoạt động trao đổi chất.

C. Xây dựng các mô và cơ quan của cơ thể.                      

D. Cung cấp năng lượng cho hoạt động tế bào.

Câu 3: Đơn phân của phân tử ADN là:

A. Axitamin.                                      B. Bazơ nitơ.                       

C. Monosacarit.                             D. Nucleotit.

Câu 4: Một gen dài 1700 A0, có số nuclêôtit loại A chiếm 20% tổng số nuclêôtit của gen. Vậy số liên kết hiđrô của gen này là:

A. 1000.                         B. 1300.                              C. 600.                                                D. 500.

Câu 5: Hình thái của vi khuẩn được ổn định nhờ cấu trúc nào sau đây?

A. Vỏ nhầy.                 B. Màng sinh chất.                     

C. Thành tế bào.          D. Tế bào chất.

Câu 6: Trên màng lưới nội chất trơn có chứa nhiều loại chất nào sau đây sau đây?

A. Hoocmon.                B. Kháng thể.                          

C. Polisaccarit.             D. Enzim.

Câu 7: Đường mía do hai phân tử đường nào sau đây kết hợp lại?

A. Galactôzơ và tinh bột.                                      B. Xenlucôzơ và galactôzơ.

C. Glucôzơ và Fructôzơ.                                       D. Tinh bột và mantôzơ.

Câu 8: Đặc điểm cấu tạo của phân tử ADN là:

A. Có một mạch pôlinuclêôtit.                                                 B. Có ba mạch pôlinuclêôtit.

C. Có một hay nhiều mạch pôlinuclêôtit.                                D. Có hai mạch pôlinuclêôtit.

Câu 9: Trên mạch 1 của phân tử ADN có số nucleotit loại A là 200 và loại T là 400. Biết số nucleotit loại G chiếm 30% tổng số nucleotit của gen. Tổng số nucleotit của phân tử ADN đó là:

A. 1500.                                            B. 3000.                                   

C. 1000.                                                    D. 500.

Câu 10: Chức năng di truyền ở vi khuẩn được thực hiện bởi:

A. Vùng nhân.                                               B. Riboxom.                      

C. Tế bào chất.                                              D. Màng sinh chất.

ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

A

D

B

C

D

C

D

B

A

---(Nội dung đầy đủ, chi tiết của đề thi vui lòng xem tại online hoặc đăng nhập để tải về máy)--- 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Sinh học 10 năm 2020 - Trường THPT Lê Trung Kiên có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo và làm trắc nghiệm online với các đề thi khác:

​Chúc các em học tập tốt ! 

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON