YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa 9 trường THCS Bắc Sơn có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 xin gửi đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa 9 trường THCS Bắc Sơn có đáp án. Hy vọng đây sẽ là một tài liệu quan trọng, giúp các em rèn luyện được kĩ năng giải bài tập , chuẩn bị thật tốt kiến thức để làm bài thi đạt hiệu quả cao. 

ANYMIND360

TRƯỜNG THCS BẮC SƠN

TỔ KHTN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ 1

MÔN: HÓA HỌCLỚP : 9

NĂM HỌC : 2018-2019

Thời gian làm bài: 45 phút

 

 

Phần I: Trắc Nghiệm: 5 điểm

Câu 1: Có 3 lọ mất nhãn đựng riêng biệt 3 dung dịch của 3 chất: HCl, Na2SO4, NaOH . Chỉ dùng một hóa chất nào sau đây để phân biệt chúng ?

A. Dung dịch NaNO3 và giấy quì tím.                 B. Dung dịch BaCl2 và dung dịch NaNO3

C. Dùng quì tím và dung dịch NaOH                  D. Dung dịch BaCl2 và giấy quỳ tím

Câu 2: Những oxit sau oxit nào tác dụng với nước  :

A. CO2, CaO, N2O5, K2O, P2O5                           B. SO3, FeO, CaO, N2O5, Na2O

C. CO2, MgO, N2O5, CaO, SO3                           D. K2O, P2O5, FeO, SO3

Câu 3:Để phân biệt được 2 dung dịch Na2SO4 và NaCl có thể dùng dung dịch thuốc thử nào sau đây?

A. BaCl2                        B. HCl                           C. H2SO4                       D. NaOH

Câu 4: Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. MgO,  Fe2O3,  SO2,  CuO.                              B. Fe2O3, MgO,  P2O5,  K2O .

C. MgO,  Fe2O3,  CuO,  K2O.                              D. MgO,  Fe2O3,  SO2,  P2O5.

Câu 5: Ôxit nào sau đây là là ô xit axit

A. ZnO                          B. CO2                           C. Na2O                         D. CuO

Câu 6: 0,5mol CuO tác dụng vừa đủ với:

A. 0,25mol HCl.            B. 0,5mol HCl.              C. 0,5mol H­2SO4.          D. 0,1mol H2SO4.

Câu 7: Chất phản ứng được với dung dịch HCl tạo ra một chất khí có mùi hắc, nặng hơn không khí và làm đục nước vôi trong:

A. Zn                B. FeS                            C. Na2CO3                     D. Na2SO3

Câu 8: Khi cho 500ml dung dịch NaOH 1M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 2M tạo thành muối trung hòa. Thể tích dung dịch H2SO4 2M là:

A. 250 ml                 B. 400 ml                       C. 500 ml                       D. 125 ml

Câu 9: Cho 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ với dung dịch axit sunfuric. Thể tích  khí Hiđro thu được ở đktc là:

A. 44,8 lít           B. 4,48 lít                       C. 2,24 lít                       D. 22,4 lít

Câu 10: Trung hòa 200 ml dung dịch H2SO4  1M bằng 200 gam dung dịch NaOH 10%. Dung dịch sau phản ứng làm quì tím chuyển sang:

A. Đỏ                             B. Vàng nhạt                 C. Xanh                         D. Không màu

Phần II : Tự luận (5đ)

Câu 1: Có những oxit : CaO, Fe2O3 .Những ôxit nào tác dụng được với

  a. Nước                  b.  dd H2SO4            

Viết phương trình  hóa học xẩy ra?

Câu 2: Hoàn thành dãy biến hóa sau :

                              S → SO2 →SO3  →H2SO4  →BaSO4

Câu 3:  Cho bột sắt vào 800ml dung dịch H2SO4 thu được 3,36 lít H2 ở đktc

  1. Tính khối lượng sắt đã phản ứng
  2. Xác định nồng độ mol của dung dịch H2SO4 đã dùng ?

 

Cho: H=1, O=16, S= 32, Fe=56, Na=23, Cl=35,5, Mg=24, Cu=64

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN

Câu 1 :1,5đ   

              a. Nước : CaO           

     b. dd H2SO4  : CaO, Fe2O3      

Câu 2 : 2đ   Hoàn thành dãy biến hóa
         (1)   S      +     O2     →  SO2

        (2)   SO2    +   O2    →   SO3

        (3)  SO3     +   H2O   →   H2SO4

        (4)  H2SO4   +   BaCl2   →   BaSO4      +    2 HCl

Câu 3 : 1,5đ       Giải

   nH2    =     V : 22.4    =   3,36  :  22,4   =  0,15mol

   PT :     Fe     +     H2SO4    →    FeSO4      +     H2                               0,5đ

Theo PT    nFe    =     nH2      =   nH2SO4       =   0,15mol

   mFe     =  n.M  =    0,15.56   =  8,6g                                               0,5đ

 CM(H2SO4)     =    n :  Vdd =  0,15 : 0,8   =  0,1875M                 0,5đ            

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần nội dung trong Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Hóa 9 trường THCS Bắc Sơn có đáp án năm học 2018-2019. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh lớp 9 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong học tập

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON