ON
YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Đại số 10 chương 1 năm 2017 - Trường Nguyễn Trung Trực

Tải về
VIDEO

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 10 năm 2017 sau đây gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - mệnh đề tập hợp phần đại số lớp 10.

 
 
YOMEDIA

            Sở GD-ĐT Tỉnh Bình Định                              ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG I

            Tr­ường THPT Nguyễn Trung Trực                        Môn: Đại Số 10

                                                                                            Thời gian: 45 phút

 

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . .Lớp: 10A . . .

 

                       

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

 Câu 1. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 7 chữ số thập phân ta được : \(\sqrt 3  = 1,7320508\). Giá trị gần đúng của \(\sqrt 3 \) với độ chính xác đến hàng phần trăm là

       A.1,80                                B.1,83                            C.1,73                             D.1,70

 Câu 2. Tập hợp nào sau đây là tập hợp rỗng:

      \(\begin{array}{l}
A.\left\{ {x \in R\left| {\,{x^2} + 2x + 1} \right. = 0} \right\}\\
B.\left\{ {x \in R\left| {{x^2} + 2x + 2} \right. = 0} \right\}\\
C.\left\{ {x \in R\left| {{x^2} + 2x - 1} \right. = 0} \right\}\\
D.\left\{ {x \in R\left| {{x^2} - 2x - 1} \right. = 0} \right\}
\end{array}\)

 Câu 3. Cho \(A = \left\{ {1,2,3,5,7} \right\},B = \left\{ {2,4,5,6,8} \right\}\) . Tập hợp A\B là 

      \(\begin{array}{l}
A.\left\{ {1,2,3,4,5,6,7,8} \right\}\\
B.\left\{ {1;3;7} \right\}\\
C.\left\{ {4;6;8} \right\}\\
D.\left\{ {2;5} \right\}
\end{array}\)

 Câu 4. Liệt kê các phần tử của tập hợp A =  \(\left\{ {x \in Z/\left( {{\rm{ }}{{\rm{x}}^{\rm{2}}} + {\rm{ 5x }} + {\rm{ 4 }}} \right){\rm{ }}\left( {{\rm{ 2}}{{\rm{x}}^{\rm{2}}}--{\rm{7x }} + {\rm{6}}} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}0} \right\}\) là :

       A.{-1 ; - 4 ; }              B.{-1 ; -4; 2}                  C.{2}                              D.{-1; - 4; 3; 2} 

 Câu 5. Cho \(\overline a  = 37975421 \pm 160\). Số quy tròn của số 37975421 là:

       A.37975420                       B.37975500                   C.37975400                    D.37975000

---Từ câu 6-câu 10 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 10 các bạn vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

II. PHẦN TỰ LUẬN ( 4 điểm)

Câu 1: (2,5 điểm) Cho hai tập hợp A = [-2 ; 4) và B = (0 ; 5]. 

            Xác định các tập hợp sau: \(A \cap B,A \cup B,B\backslash A,{C_R}A\)

Câu 2:  (1,5 điểm)

       Cho mệnh đề A:"\(\forall x \in R:{x^2} - 4x + 3 \ne 0\)"

       Xét tính đúng sai của mệnh đề A và phủ định mệnh đề đó.

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 10. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể tham khảo thêm đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 10 của trường Chu Văn An 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1