RANDOM

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 10 Trường THPT Nhữ Văn Lan năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về
VIDEO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 10 Trường THPT Nhữ Văn Lan năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết sau gồm phần trắc nghiệm và phần tự luận sẽ giúp các em có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra 1 tiết Chương 3 - Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng của phần Hình học 10 sắp tới.

Chúc các em ôn tập thật tốt!

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT NHỮ VĂN LAN

TỔ TOÁN - TIN

 

ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 – CHƯƠNG III

Năm học 2017- 2018

Thời gian làm bài: 45 phút

(không tính thời gian phát đề)

 

 

Mã đề thi 132

     

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên :..................................................................... Lớp: .............................

 

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3; -1) và B(1; 5) là

A. \(3x + y - 8 = 0\)               B. \(2x - y + 10 = 0\)              C.   \(3x - y + 5 = 0\)             D. \( - x + 3y + 6 = 0\)

Câu 2: Hệ số góc của đường thẳng \(\Delta \) có véc tơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = (2;1)\) là

A. \(k =  - \frac{1}{2}\)                        B.   \(k=-2\)                       C.   \(k =   \frac{1}{2}\)                         D. \(k=2\) 

Câu 3: Đường thẳng \(\Delta \) có véc-tơ chỉ phương \(\overrightarrow u  = ( - 2;1)\), véc-tơ pháp tuyến của đường thẳng là

A. \(\overrightarrow n  = (1; - 2)\)                    B.  \(\overrightarrow n  = (1;  2)\)                     C.  \(\overrightarrow n  = (-2; - 1)\)                D. \(\overrightarrow n  = (2; 1)\) 

Câu 4: Đường thẳng \(4x - 6y + 8 = 0\) có một véc-tơ pháp tuyến là

A. \(\overrightarrow n  = (4;6)\)                     B. \(\overrightarrow n  = (6;4)\)                       C.  \(\overrightarrow n  = (2;-3)\)                  D. \(\overrightarrow n  = (2;3)\) 

Câu 5: Cho đường thẳng d có phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 2 + 3t\\
y = 3 - t
\end{array} \right.\), tọa độ một véc-tơ chỉ phương của đường thẳng d là

A. \(\overrightarrow u  = (2;3)\)                     B.  \(\overrightarrow u  = (2;-3)\)                  C.  \(\overrightarrow u  = (3;-1)\)                   D. \(\overrightarrow u  = (3;1)\) 

Câu 6: Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A(2; -1) và nhận \(\overrightarrow u  = ( - 3;2)\) làm véc-tơ chỉ phương là

A. \(\left\{ \begin{array}{l}
x =  - 2 - 3t\\
y = 1 + 2t
\end{array} \right.\)                                       B.   \(\left\{ \begin{array}{l}
x = 2 - 3t\\
y =  - 1 + 2t
\end{array} \right.\)               

C.   \(\left\{ \begin{array}{l}
x =  - 3 + 2t\\
y = 2 - t
\end{array} \right.\)                                          D. \(\left\{ \begin{array}{l}
x =  - 2 - 3t\\
y = 1 + 2t
\end{array} \right.\)

Câu 7: Phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua A(1; -2) và nhận \(\overrightarrow n  = ( - 1;2)\) làm véc-tơ pháp tuyến có phương trình là

A. \(x + 2y + 4 = 0\)              B.   \(x - 2y + 4 = 0\)            C. \( - x + 2y = 0\)               D. \(x - 2y - 5 = 0\)

Câu 8: Cho ABC có các cạnh BC = a, CA = b, AB = c. Diện tích của \(\Delta ABC\) là

A.   \({S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{2}bc\sin B\)      B. \({S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{2}bc\sin C\)        C.   \({S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{2}ac\sin \)      D. \({S_{\Delta ABC}} = \frac{1}{2}ac\sin C\)

Câu 9: Cho ABC bất kỳ với BC = a, CA = b, AB = c. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

A.   \({b^2} = {a^2} + {c^2} + 2acCosB\)                                     B. \({b^2} = {a^2} + {c^2} - 2acCosA\)

C.   \({b^2} = {a^2} + {c^2} + 2acCosA\)                                      D. \({b^2} = {a^2} + {c^2} - 2acCosB\)

Câu 10: Khoảng cách từ điểm O(0;0) đến đường thẳng \(3x - 4y - 5 = 0\) là

A. 0                                  B. 1                                  C.   \( - \frac{1}{5}\)                            D. \(  \frac{1}{5}\)

Câu 11: Với giá trị nào của tham số m thì hai đường thẳng \(\left( d \right):\left( {{m^2} - 3} \right)x + y + m = 0\) và \(\left( {d'} \right):x + y - 2 = 0\) song song với nhau?

 

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Hình học 10 Trường THPT Nhữ Văn Lan năm học 2017 - 2018. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)