YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 11 năm 2018 có đáp án - Trường THPT Thị xã Quảng Trị

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 11 năm 2018 có đáp án của Trường THPT Thị xã Quảng Trị. Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm có 4 phương án và 5 câu hỏi điền khuyết có đáp án nhằm giúp các em vừa ôn tập vừa có thể thử sức, đánh giá năng lực của mình sau khi học xong Chương 3 của phần Đại số 11. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

ANYMIND360

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ                           ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG III

                  TỔ TOÁN                                          Môn:  ĐẠI SỐ 11 NC. Thời gian làm bài : 45 phút

                                                                                  

Phần I: Chọn 1 câu trả lời đúng A, B, C hoặc D

Câu 1. Cho dãy số \((u_n)\) có \(\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 1\\
{u_{n + 1}} =  - 2{u_n} + 3
\end{array} \right.\forall n \in N*.\) Tìm tổng ba số hạng đầu tiên của dãy số là .

A. \({S_3} = 3.\)             B. \({S_3} = 2.\)                                 C. \({S_3} = 1.\)                             D. \({S_3} = -2.\)

Câu 2. Cho (un) là cấp số cộng  có \({u_3} = 4;{u_5} =  - 2.\) Tìm giá trị u10 .

A. \({u_{10}} =  - 17.\)        B. \({u_{10}} =  - 20.\)                            C. \({u_{10}} =  37.\)                            D. \({u_{10}} =  - 29.\)

Câu 3. Dãy số nào sau là dãy số tăng ?

A. 3; - 6;12; - 24.                       B. 2; 4; 6; 7                      C. 1; 1; 1; 1                     D. \(\frac{1}{3};\frac{1}{9};\frac{1}{{27}};\frac{1}{{81}}.\) 

Câu 4. Dãy số nào sau đây là cấp số nhân ?

A. \({u_n} = \frac{n}{{n + 1}}\)                            

B. \({u_n} = {n^2} + 3n\)                      

C. \({u_{n + 1}} = {u_n} + 6\,\,\forall n \in N*.\)                

D. \({u_{n + 1}} = 6{u_n}\,\,\forall n \in N*.\) 

Câu 5. Dãy nào sau đây là cấp số cộng

A. 4; 6; 8; 10              B. 3; 5; 7; 10                   C. - 1; 1; - 1; 1        D. 4; 8; 16; 32

Câu 6. Cho \((u_n)\) là cấp số cộng \(\left\{ \begin{array}{l}
{u_1} = 2\\
{u_{n + 1}} = {u_n} - 2
\end{array} \right.\forall n \in {N^*}.\) Tìm công sai d của cấp số cộng.

A. d = 2                   B. d = 0                             C. d = - 2                                D. d = 1

Câu 7. Cho \((u_n)\) là cấp số nhân có \({u_3} = 6;{u_4} = 2\). Tìm công bội q của cấp số nhân.

A. q = 2              B. \(q = \frac{1}{3}\)                                  C. q = 4                                  D. q = - 4 

Câu 8. Cho dãy số \((u_n)\) có số hạng tổng quát \({u_n} = \frac{{2{n^2} + 1}}{{n + 1}}\). Số \(\frac{{201}}{{11}}\) là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số.

A. 11                           B. 12                                C. 8                              D. 10

Câu 9. Cho \((u_n)\) là cấp số nhân có \({u_1} =  - 2;q = 3\). Số hạng tổng quát của cấp số nhân.

A. \({u_n} =  - 2 + (n - 1).3\)     B. \({u_n} =  - 2 + {3^{n - 1}}\)                 C. \({u_n} =  - {2.3^{n - 1}}\)             D. \({u_n} =  - {2.3^n}\)   

Câu 10. Cho dãy số \((u_n)\) là cấp số nhân có \({u_1} = 2;q = 3\). Hỏi số 1458 là số hạng thứ bao nhiêu của dãy số.

A. 6                       B. 7                                        C. 1458                               D. 729

Câu 11. Tìm x để ba số x, 2 + x, 3x theo thứ tự lập thành cấp số cộng.

A. x = 1                 B. \(x = \frac{2}{3}.\)                                C. x = 2                            D. \(x = 1 \pm \sqrt 3 .\) 

Câu 12. Cho dãy số (un) là cấp số cộng \({u_1} =  - 2;d = 3\). Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số.

A. \({S_{100}} = 295.\)               B. \({S_{100}} = 14650.\)                  C. \({S_{100}} = 1 - {3^{100}}.\)             D. \({S_{100}} = 100.\)

 

{-- xem đáp án đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 11 năm học 2018 - 2019 của Trường Thị xã Quảng Trị ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 3 Đại số 11 năm 2018 Trường THPT Thị xã Quảng Trị. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 11 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể làm một số bài kiểm tra trắc nghiệm online tại đây :

 

ZUNIA9

ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.101:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON