ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 Trường THPT Trần Văn Quan năm học 2017 - 2018 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 Trường THPT Trần Văn Quan năm học 2017 - 2018 sau đây gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 2 - Hàm số bậc nhất và bậc hai phần đại số lớp 10.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU                          ĐỀ KIỂM TRA TẬP TRUNG KHỐI 10

            Trường THPT Trần Văn Quan                            Môn: Toán (Đại số) – Năm học 2017-2018

                                                                                                                       Thời gian: 45’

 1. TRẮC NGHIỆM (3.0điểm)

Câu 1:Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{4 - x}}{{\sqrt {x - 2} }}\) là:

A. \(D = \left[ {2; + \infty } \right)\)                 B. \(D = \left( {2; + \infty } \right)\)                 C.   \(D = \left( {2;4} \right)\)                  D. \(D = \left[ {2; + \infty } \right)\backslash \{ 4\} \)

Câu 2:Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên :

A. \(y = 2x + 3\)                   B.  \(y = \pi x - 2\)                  C.   \(y =  - \pi x + 3\)             D. \(y =  - 2\)

Câu 3: Parabol (P): \(y = 2{x^2} - 4x + 1\)  đi qua điểm nào sau đây:

A.  \(A\left( {2; - 1} \right)\)                      B. \(B\left( {1; - 1} \right)\)                       C. \(C\left( { - 1; - 1} \right)\)                    D. \(D\left( {1;1} \right)\)

Câu 4: Trong các hàm số dưới đây hàm số nào là hàm số chẵn?

A. \(y = \left| {x + 2} \right| + \left| {x - 2} \right|\)           B. \(y = \frac{{2{x^2} - 3}}{x}\)                C. \(y = 2{x^3} - x + 1\)             D. \(y = \sqrt {x + 1}  - \sqrt {1 - x} \)

 Câu 5: Đồ thị sau là của hàm số nào?                         

A. \(y = 2x + 4\).      B. \(y =  - 2x + 4\)                   C. \(y =  - \frac{1}{2}x + 2\).                          D. \(y =  - \frac{1}{2}x + 4\).

Câu 6: Các giao điểm của đồ thị hàm số \(y =  - {x^2} + 4x + 5\) với trục Ox là?

A. \(A\left( { - 1;0} \right);B(0;5)\)           B. \(A\left( { - 1;0} \right);B(5;0)\)            

C. \(A\left( { - 1;0} \right);B( - 5;0)\)        D. \(A\left( {0; - 1} \right);B(0;5)\) 

Câu 7: Cho hàm số \(y =  - {x^2} + 2x\), khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)            B. Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;1} \right)\)

C. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;2} \right)\)            D. Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)

Câu 8: Hình vẽ sau đây là đồ thị của hàm số nào?

A.   \({\rm{y }} = \left| {{\rm{ x}}} \right|\)                         B. \({\rm{y }} = \left| {{\rm{ x}}} \right| + 1\)                    C.\({\rm{y }} = \left| {{\rm{ x}}} \right| - 1\)              D. \({\rm{y }} = 1 - \left| {{\rm{ x}}} \right|\)

Câu 9: Tọa độ đỉnh của (P): \(y = {x^2} - 4x + 3\)  là

A. \(I\left( {2;5} \right)\)                                  B. \(I\left( {2; - 1} \right)\)                        C. \(I\left( {4; - 1}\right) \)                  D. \(I\left( {2;0} \right)\)

Câu 10: Tìm tất cả giá trị của m để hàm số \(y =  - {x^2} - 2(3m - 1)x - 3 + m\) đồng biến trên \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\).

A. \(m \ge \frac{2}{3}\)                              B. \(m < \frac{2}{3}\)                       C. \(m > \frac{2}{3}\)                        D. \(m \le \frac{2}{3}\)

 

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 Trường THPT Trần Văn Quan năm học 2017 - 2018. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)