ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2017 - 2018 có đáp án

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2017 - 2018 sau đây gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận có đáp án sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 2 - Hàm số bậc nhất và bậc hai phần đại số lớp 10.

 
 
YOMEDIA

Sở GD-ĐT Tỉnh Bình Định                                           ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG II

Tr­ường THPT Nguyễn Trung Trực                                         Môn: Đại số 10

                                                                                                  Thời gian: 45 phút

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Lớp: 10A . . .

                         

Mã đề: 158

 

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Câu 1. Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{\sqrt {{x^2} + 1} }}{{x + 1}}\) là :

       A. R                                   B. (1; 1)                          C. R\ {-1}                       D. R\ {1; 1}

 Câu 2. Hàm số y = (2 + m)x + 3m nghịch biến khi :

       A. m >-2                            B. m < -2                        C. m > 2                             D. m =2

 Câu 3. Với giá trị nào của k thì đồ thị hàm số y = (k - 1)x  - 2 song song với trục hoành.

       A. k = 1                             B. k= -1                          C. k < 1                           D. k > 1

 Câu 4. Tọa độ giao điểm của đồ thị hai hàm số \(y = \frac{{\sqrt {{x^2} + 1} }}{{x + 1}}\) và \(y = {x^2}{\rm{ + 2x}} - 1\)

       A. (-1;6)                             B. (1;2)                           C. (0;4)                           D. (-1;-2 )

 Câu 5. Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

       A. Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục tung làm trục đối xứng.

       B. Đồ thị của hàm số chẵn nhận trục hoành làm trục đối xứng.

       C. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục tung làm trục đối xứng.

       D. Đồ thị của hàm số lẻ nhận trục hoành làm trục đối xứng.

 Câu 6. Parabol \(y = a{x^2} + bx + 2\) đi qua \(M\left( {1;5} \right)\) và \(N\left( {--2;8} \right)\) có phương trình là:

       A. \(y =  - 2{x^2} + x + 2\)             B.  \(y = 2{x^2} + x + 2\)           C.  \(y =  - 2{x^2}--x + 2\)          D. \(y = 2{x^2}--x + 2\)

 Câu 7. Cho hàm số bậc hai: \(y = a{x^2} + bx + c\) \(\left( {a \ne 0} \right)\)  có đồ thị (P), đỉnh của (P) được xác định bởi công thức nào ?

       A. \(I\left( {\frac{b}{a};\frac{\Delta }{{4a}}} \right)\).                        B. \(I\left( { - \frac{b}{{2a}}; - \frac{\Delta }{{4a}}} \right)\).              C. \(I\left( { - \frac{b}{a}; - \frac{\Delta }{{4a}}} \right)\).                D. \(I\left( { - \frac{b}{{2a}}; - \frac{\Delta }{{2a}}} \right)\).

 Câu 8. Hàm số \(f(x) =x\left( {{x^4} - 3{x^2} - 5} \right)\) là :

       A. Hàm số lẻ                                                             B. Hàm số vừa chẵn, vừa  lẻ

       C. Hàm số không chẵn, không lẻ                             D. Hàm số chẵn

 Câu 9. Đồ thị hàm số \(y = \left\{ \begin{array}{l}
2x + 1{\rm{ }}\,\,\,khi{\rm{ }}x \le 2\\
{x^2} - 3{\rm{ }}\,\,\,khi{\rm{ }}x > 2
\end{array} \right.\) đi qua điểm có tọa độ:

       A.  \(\left( {0;1} \right)\)                          B. \(\left( {0;3} \right)\)                          C.  \(\left( { - 3;0} \right)\)                       D. \(\left( {0; - 3} \right)\)

 Câu 10. Hàm số bậc hai nào sau đây có bảng biến thiên như hình vẽ

       A. \(y =  - {x^2} + x + 2\).         B. \(y = {x^2} - 2x + 3\).       C. \(y =  - {x^2} + 2x + 1\).     D. \(y =  - {x^2} - 2x + 5\).

 

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 Trường THPT Nguyễn Trung Trực năm học 2017 - 2018. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)