ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 Trường THPT Phước Vĩnh

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Phước Vĩnh. Đề kiểm tra bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 4 câu hỏi tự luận hoàn thành trong thời gian 45 phút. Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao ở bài kiểm tra sắp tới. 

 
 
YOMEDIA

 SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH

(Đề thi có 02 trang)

Mã đề 475

KIỂM TRA BÀI 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN TOÁN – Khối lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

I. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?

A. \(y = \frac{{10}}{{{x^2}}}\)                           B. \(y = {x^3} - \left| x \right|\)                    C. \(y = \frac{1}{{x - 1}}\)                         D. \(y = {x^3} + x\)

Câu 2. Cho \(A = \left[ {2m;4m + 1} \right],B = \left[ {1;2} \right]\). Tìm m để \(A \cap B = \emptyset \).

A. \(\left[ {\frac{1}{4};\frac{1}{2}} \right]\)                           B. \(\left( {1; + \infty } \right)\)                          C. \(\left[ { - \frac{1}{2};0} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)\)           D. \(\left( { - \infty ;0} \right) \cup \left( {1; + \infty } \right)\)

Câu 3. Hàm số nào sau đây đồng biến trên R

A. \(y = (\sqrt 3  - 2)x + 4.\)          B. \(y =  - 3x + 2019.\)            C. \(y = (3 - \pi )x - 3.\)              D. \(y = \pi x - 5.\)

Câu 4. Cho hàm số \(y =  - {x^2} + 4x + 2\) có đồ thị là parabol (P). Chọn kết luận đúng.

A. (P) có đỉnh I(4;2)

B. Hàm số nghịch biến trên

C. (P) cắt trục Ox tại hai điểm phân biệt

D. (P) cắt trục Oy tại một điểm A(2;0)

Câu 5. Cho \(A = \left\{ {x \in R/x + 2 \ge 0} \right\},B = \left\{ {x \in R/5 - x \ge 0} \right\}\). Số các số nguyên thuộc cả hai tập A và B là:

A. 5.                                   B. 3.                                  C. 8.                                     D. 6.

Câu 6. Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) 2019 có phải là một số vô tỷ không?

b) 2x + 2 = 5.

c) \(\sqrt 2 \) là một số hữu tỷ.

d) 8 chia hết cho 2.

e) Ước gì mình làm đúng hết bài!

A. 3.                                    B. 4.                                   C. 1.                                      D. 2.

Câu 7. Cho biết x là một phần tử của tập hợp A, xét các mệnh đề sau:

(I):  \(x\in A\)

(II): \(\{x\}\in A\) 

(III):  \(x \subset A\)

(IV): \(\left\{ {\rm{x}} \right\} \subset A\)

Trong các mệnh đề trên, mệnh đề nào là đúng?

A. I và III                           B. II và IV                         C. I và II                              D. I và IV

Câu 8. Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{x - \sqrt 3 }}{{ - {x^2} - 2x}}\) là

A. \(R\backslash \left\{ {0; 2} \right\}.\)                      B. \(\left( {0; + \infty } \right)\backslash \left\{ 2 \right\}.\)             C. \(R\backslash \left\{ {0; - 2} \right\}.\)                    D. \(\left[ {3; + \infty } \right).\)

Câu 9. Cho hàm số \(y = f(x) = a{x^2} + bx + c\) có đồ thị qua các điểm \(A\left( {1; - 2} \right),B\left( {2; - 3} \right),C\left( {3; - 2} \right)\). Tính \(f( - a - b - c)\).

A. 1                                     B. - 3                                C. 2                                     D. - 2

Câu 10. Hàm số nào sau đây có đồ thị nhận gốc tọa độ làm tâm đối xứng:

A. \(y = {x^2} + x + 1\)                 B. \(y = {x^3} + 2019x\)             C. \(y = {\left( {x + 2} \right)^2}\)                     D. \(y = \left| x \right|\)

{-- xem đáp án Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm 2019 có đáp án - Trường THPT Phước Vĩnh​​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm 2019 có đáp án của Trường THPT Phước Vĩnh. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể thêm một số đề thi khác :

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)