YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Triệu Quang Phục

Tải về
VIDEO

Mời quý thầy cô cùng các em học sinh tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 có đáp án của Trường THPT Triệu Quang Phục. Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận nhằm giúp các em vừa ôn tập vừa có thể thử sức, đánh giá năng lực của mình sau khi học xong Chương 2 của phần Đại số 10. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD&ĐT HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC

(Đề có 03 trang)

Mã đề 108

 BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ SỐ 2 - TOÁN 10

           CHƯƠNG II: HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ  BẬC HAI

Năm học: 2019 - 2020

Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)

 

 

 

 

 

TRẮC NGHIỆM: (8,0 điểm)

 

 

 

 

Câu 1: Đỉnh của \(\left( P \right):y = a{x^2} + bx + c\,\,\left( {a \ne 0} \right)\) được xác định bởi công thức nào?

A. \(I\left( { - \frac{b}{{2a}}; - \frac{\Delta }{{4a}}} \right)\) .           B. \(I\left( { - \frac{b}{a}; - \frac{\Delta }{{4a}}} \right)\) .            C. \(I\left( {\frac{b}{a};\frac{\Delta }{{4a}}} \right)\) .               D. \(I\left( { - \frac{b}{{2a}}; - \frac{\Delta }{{2a}}} \right)\) .

Câu 2: Tập xác định của hàm số \(y = \frac{1}{{\sqrt {3 - x} }}\) là

A. R.                              B. \(\left( { - \infty ;3} \right]\) .                    C. \(\left( { - \infty ;3} \right)\) .                   D. \(\left[ {3; + \infty } \right)\) .

Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên R

A. \(y = \pi x - 2\) .                 B. y = 2 .                      C. \(y =  - \pi x + 3\) .            D. y = 2x + 3 .

Câu 4: Hàm số nào trong các hàm số dưới đây có đồ thị như hình vẽ?

A. y = x - 3 .                  B. y = 2x - 3 .              C. y = 4x - 6 .             D. y = - 4x + 6 .

Câu 5: Cho hàm số y = f(x) xác định trên đoạn [- 3;3] và có đồthị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Hàm số đồng biến trên khoảng (-3;1) và (1;4).

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng (-2;1).

C. Hàm số đồng biến trên khoảng (-3;-1) và (1;3).

D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Câu 6: Parabol \(y=ax^2+bx+2\) đi qua hai điểm M(1;5)  và N(-2;8)  có phương trình là D. Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm phân biệt.

A. \(y = {x^2} + x + 2\) .            B. \(y = {x^2} +2 x + 2\) .        C. \(y = 2{x^2} + x + 2\) .       D. \(y = 2{x^2} + 2x + 2\) .

Câu 7: Khẳng định nào sau đây về hàm số y = 3x + 5 là sai?

A. Đồng biến trên R.     B. Cắt Ox tại điểm \(\left( {\frac{5}{3};0} \right)\).

C. Là hàm số bậc nhất.   D. Cắt Oy tại điểm (0;5)

Câu 8: Hàm số nào sau đây là hàm số lẻ ?

A. \(y = {x^4} - 5{x^2} + 2018\) .  B. \(y = {x^2} - 2x - 3\) .        C. \(y = \left| x \right|\) .                     D. \(y = {x^{2019}} + x\)

{-- xem tiếp nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Triệu Quang Phục​​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Triệu Quang Phục. Để xem toàn bộ nội dung đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng bộ đề cương này sẽ giúp các em trong học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1