YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm 2018 có đáp án - Trường THPT Lao Bảo

Tải về
VIDEO

HOC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm 2018 có đáp án của Trường THPT Lao Bảo. Đề kiểm tra bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm và 3 câu hỏi tự luận có đáp án hoàn thành trong thời gian 45 phút. Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao ở bài kiểm tra sắp tới. 

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT LAO BẢO                                         ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG II

                  Lớp: 10B.....                                                                       Môn: Đại số 10       

 

Mã đề 102

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1:Tập xác định của hàm số \(y = \frac{{2x - 6}}{{x + 3}}\) là:

A. R \ {3}.                       B. R \ {2}.                       C. R.                              D. R \ {- 3}

Câu 2: Tập xác định của hàm số \(y = \sqrt {6 - 5x} \) là:

A. \(\left[ {\frac{6}{5}; + \infty } \right)\).                    B. \(\left( { - \infty ;\frac{6}{5}} \right]\).                     C. \(\left( { - \infty ;\frac{6}{5}} \right)\).                     D.  \(R\backslash \left\{ {\frac{6}{5}} \right\}\).

Câu 3: Trong các hàm số sau đây, hàm số nào là hàm số chẵn?

A. \(y = 2{x^3} - 3x\).              B. \(y = {x^2} - 2\) .                  C. \(y = \frac{{{x^4}}}{{x + 1}}\).                    D. \(y = 2{x^4} - 3{x^2} + x\) .

Câu 4: Điểm nào sau đây không thuộc đồ thị hàm số \(y =  - 5x + 1\).

A. A(1;- 4)                    B. B(2;- 9)                   C. C(- 1;- 6)                   D. (- 2;11)

Câu 5: Cho hàm số \(y =  - 3x + 6\) có đồ thị là đường thẳng \(\Delta\). Khẳng định  nào sau đây là khẳng định sai?

A. Hàm số đồng biến trên R.                                B. \(\Delta\) cắt trục hoành tại điểm A(- 2;0).          

C. \(\Delta\) cắt trục tung tại điểm .                     D. Hệ số góc của \(\Delta\) bằng -3.

Câu 6: Xác định hàm số \(y = ax + b\), biết đồ thị hàm số đi qua hai điểm M(1;- 3) và N(3;1).

A. \(y = 3x - 8\) .                  B. \(y = x - 4\) .                    C. \(y = 2x + 5\) .                  D. \(y = 2x - 5\) .

Câu 7: Cho hàm số \(y = x + 3\) có đồ thị là đường thẳng \(\Delta\). Đường thẳng \(\Delta\) cắt hai trục tọa độ tại hai điểm A,B. Tính diện tích tam giác OAB.

A. \(\frac{9}{2}\).                               B. 9.                                 C. 3.                                 D. \(\frac{3}{2}\)

Câu 8: Cho hàm số \(y = 2{x^2} - 4x - 13\) có đồ thị (P). Trục đối xứng của (P) là:

A. y = 1                        B. \(x =  - \frac{{13}}{4}.\)                      C.  x = 1                         D.  x = - 2

Câu 9: Cho hàm số \(y = {x^2} + 2x - 3\) có đồ thị (P). Tọa độ đỉnh của (P) là:

A. (1;1)                          B. (1; - 4)                        C. (- 1; - 4)                    D.  (1;0)

Câu 10: Cho hàm số bậc hai \(y = 2{x^2} + bx + c\), biết đồ thị của nó qua điểm M(0;5) và có trục đối xứng x = - 1. Tính P = b - c.

A. P = - 1                       B.  P = - 9                      C.   P = 9                       D.  P = 1

 

{-- xem đầy đủ nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm 2018 có đáp án - Trường THPT Lao Bảo ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 2 Đại số 10 năm 2018 có đáp án của Trường THPT Lao Bảo. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.

>>> Các em có thể làm một số bài kiểm tra trắc nghiệm online tại đây :

 

 

 

YOMEDIA
1=>1