YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 10 năm 2017 - Trường Trần Quang Khải

Tải về
VIDEO

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 10 năm 2017 sau đây gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - mệnh đề tập hợp phần đại số lớp 10.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU                      Đề Kiểm Tra 1 Tiết Chương I Đại số 10

TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG KHẢI                                      Thời gian: 45 phút

          Năm học: 2017 - 2018                                                       (Ngày kiểm tra …/…/201…)

 

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1:  Với n bằng bao nhiêu thì mệnh đề \(P\left( n \right):{n^2} - 3n + 3\) chia hết cho 3” là mệnh đề đúng?

A.  n=1                       B.    n=2                    C.     n=3              D.  n=4

Câu 2: Mệnh đề nào sau là mệnh đề sai?

\(\begin{array}{l}
A.\forall n \in N:n \le 2n\\
B.\exists n \in N:{n^2} = n\\
C.\forall x \in R:{x^2} > 0\\
D.\exists x \in R:x > {x^2}
\end{array}\)

Câu 3: Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển đựơc”?

       A. Mọi động vật đều không di chuyển.                            B. Mọi động vật đều đứng yên.

       C. Có ít nhất một động vật không di chuyển.                  D. Có ít nhất một động vật di chuyển.

Câu 4: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp: X =  \(\left\{ {x \in /(3x + 2)({x^2} - x - 2) = 0} \right\}\)

\(\begin{array}{l}
A.X = \left\{ { - \frac{2}{3}; - 1;2} \right\}\\
B.X = \left\{ {2; - 1} \right\}\\
C.X = \emptyset \\
D.X = \left\{ 2 \right\}
\end{array}\)

Câu 5: Cho tập X =\(\left\{ {2,3,4,5} \right\}\) . Tập X có bao nhiêu tập hợp con?

A.4                              B.6                              C.8                              D.16

---Từ câu 6-câu 10 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 10 các bạn vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

II. TỰ LUẬN

Câu 1: (1,5 điểm)

  1. Cho mệnh đề: “Nếu một số tự nhiên chia hết cho 6 thì nó chia hết cho 3”. Phát biểu mệnh đề dưới dạng “điều kiện cần”.
  2. Cho mệnh đề \(P:\exists x \in Q:2{x^2} - 5x + 2 = 0\). Xét tính đúng sai của mệnh đề P và nêu mệnh đề phủ định của mệnh đề P.

Câu 2: (1,5 điểm)

Cho hai tập hợp sau:

\(\begin{array}{l}
A = \left\{ {x \in N:\left| x \right| < 4} \right\}\\
B = \left\{ {x \in Q:\left( {4{x^2} - x} \right)\left( {{x^2} + 3x - 4} \right) = 0} \right\}
\end{array}\)

Liệt kê các phần tử trong tập A và B.

Câu 3: (1,0 điểm)

Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {x \in N:\left( {{x^2} + 2x} \right)\left( {{x^2} + x - 2} \right) = 0} \right\}\) và tập hợp \(B = \left\{ { - 1;0;1} \right\}\). Tìm các tập hợp \(A \cap B,{\rm{ }}B\backslash A\)

Câu 4: (1,0 điểm)

Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {x \in R/\left| {2x - 1} \right| < 5} \right\}\) và \(B = \left( { - \infty ;2} \right]\).Tìm các tập hợp \(A \cup B;A \cap B;A\backslash B\)

Câu 5:(0,5 điểm)

Cho tập hợp \(A = \left\{ {x \in R/\frac{1}{{\left| {x - 1} \right|}} > 2} \right\}\). Xác định tập \(R\backslash A\) và biểu diễn trên trục số.

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 10. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. Ngoài ra, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể tham khảo thêm đề kiểm tra 1 tiết môn Toán 10 của trường Chu Văn An 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1