ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học lớp 10 năm 2017 có đáp án- Trường THPT Nguyễn Trung Trực

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 10 năm 2017 sau đây gồm 2 phần trắc nghiệm và tự luận sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - vecto phần hình học lớp 10.

 
 
YOMEDIA

Sở GD-ĐT Tỉnh Bình Định                                          ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I

Tr­ường THPT Nguyễn Trung Trực                                      Môn: Hình học 10

                                                                                                   Thời gian: 45 phút

157

Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp: 10A . . .

 

                      

I/ Phần trắc nghiệm (6 điểm)

 Câu 1. Trong mp Oxy cho A(5;2), B(10;8). Tọa độ của \(\overrightarrow {AB} \) là:

       A.(50; 16)                          B.(5; 6)                           C.(15; 10)                       D.(-5; -6)

 Câu 2. Cho ABC có G là trọng tâm, I là trung điểm BC. Đẳng thức nào đúng?

   \(\begin{array}{l}
A.\overrightarrow {GA}  = 2\overrightarrow {GI} \\
B.\overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = 2\overrightarrow {GI} \\
C.\overrightarrow {IG}  =  - \frac{1}{3}\overrightarrow {IA} \\
D.\overrightarrow {GB}  + \overrightarrow {GC}  = \overrightarrow {GA} 
\end{array}\)

 Câu 3. Cho ba điểm A(1, 1) ; B(3, 2) ; C(6, 5). Tìm tọa độ điểm D sao cho ABCD là hình bình hành:

       A.D(4, 4)                           B.D(3, 4)                        C.D(4, 3)                        D.D(8, 6)

 Câu 4. Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây là đúng:

   \(\begin{array}{l}
A.\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AD} \\
B.\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \\
C.\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {BC}  = \overrightarrow {CA} \\
D.\overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {CD} 
\end{array}\)

 Câu 5. Cho tứ giác ABCD. Số các vectơ khác vectơ-không có điểm đầu và điểm cuối là các đỉnh của tứ giác bằng:

       A.10                                   B.12                               C.14                                   D.8

 Câu 6. Cho hai điểm A và B phân biệt. Điều kiện cần và đủ  để I  là trung điểm đoạn thẳng AB là:

\(\begin{array}{l}
A.IA = IB\\
B.\overrightarrow {IA}  =  - \overrightarrow {IB} \\
C.\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {IB} \\
D.\overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {BI} 
\end{array}\)

--Từ câu 7-câu 12 đề kiểm tra 1 tiết môn Toán lớp 10 các bạn vui lòng xem trực tuyến hoặc tải file về máy---

II/ Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1. (1 điểm)

Cho tứ giác ABCD. Gọi E , F lần lượt là trung điểm AB, CD. Chứng minh rằng:

   \(a)\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AD}  - \overrightarrow {BC} \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,b)\,\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {BC}  = 2\overrightarrow {EF} \)

Câu 2. (1 điểm) Cho ba vec tơ  \(\overrightarrow a  = \left( { - 2;3} \right);\,\,\overrightarrow b  = \left( {1; - 1} \right);\,\,\,\overrightarrow c  = \left( { - 4; - 3} \right)\sqrt 2 \)

            Hãy phân tích véctơ \(\overrightarrow a \) theo vectơ \(\overrightarrow b \) và \(\overrightarrow c \)

Câu 3. (2 điểm) Cho DABC có A(3; 1), B(–1; 2), C(0; 4).

         a) Tìm điểm D để tứ giác ABDC là hình bình hành.

         b) Tìm trọng tâm G của DABC.

         c) Tìm tọa độ giao điểm của AB với trục hoành

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết chương 1 môn Toán lớp 10. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy. 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)