Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 10 Trường THPT TX Quảng Trị năm học 2018 - 2019 có đáp án chi tiết

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 10 Trường THPT TX Quảng Trị năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 3 câu tự luận có lời giải chi tiết sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra Chương 1 - Vecto phần hình học lớp 10.

 

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ

TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

Môn: HÌNH HỌC 10 NC – Thời gian 45 phút

 

                                                                                                  

ĐỀ SỐ 1

Bài 1 (3 điểm).

  1. Chứng minh rằng với 4 điểm bất kì A, B, C, D ta có: \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {CD}  = \overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {CB} \)
  2. Cho hình bình hành MNPQ có tâm là O. Chứng minh đẳng thức: \(\overrightarrow {MN}  + 2\overrightarrow {PO}  + \overrightarrow {MQ}  = \overrightarrow 0 \)

Bài 2 (4 điểm). Cho \(\Delta ABC\). Gọi  I, J, K là các điểm định bởi \(\overrightarrow {JA}  + \overrightarrow {JC}  = \overrightarrow 0 \,;\,\,\overrightarrow {IB}  = 2\overrightarrow {AI} \,;\,\,\overrightarrow {BK}  = 2\overrightarrow {BC} \)

a.  Phân tích vectơ \(\overrightarrow {IJ} ,\overrightarrow {JK} \) theo hai vectơ \(\overrightarrow {AB} ,\overrightarrow {AC} \).

b. Chứng minh rằng I, J, K thẳng hàng.

c.  Cho H là điểm thay đổi, L là điểm xác định bởi: \(\overrightarrow {HL}  = 3\overrightarrow {HC}  + 4\overrightarrow {HB} \). Chứng minh rằng đường thẳng  HL luôn đi qua một điểm cố định.

Bài 3 (3 điểm). Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho ba điểm \(A( - 2;3),{\rm{ }}B\left( {2,\,\,5} \right),{\rm{ }}C(3; - 1).\)

a.  Chứng minh  A, B, C là  3 đỉnh của một tam giác.

b. Tìm toạ độ điểm D sao cho  tứ giác ABCD là hình bình hành.

     Tìm tọa độ điểm E sao cho A là trọng  tâm của tam giác BCE.

c.  Tìm tọa độ điểm M trên cạnh BC và điểm N trên cạnh  BA sao cho MN song song với AC và diện tích tứ giác ACMN  bằng 8 lần diện tích tam giác BMN.

 

TRƯỜNG THPT TX QUẢNG TRỊ

TỔ TOÁN

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG I

Môn: HÌNH HỌC 10 NC – Thời gian 45 phút

 

 

ĐỀ SỐ 2

Bài 1 (3 điểm).

  1. Chứng minh rằng với 4 điểm bất kì M, N, P, Q ta có: \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {PQ}  = \overrightarrow {MQ}  + \overrightarrow {PN} \)
  2. Cho hình bình hành ABCD có tâm là O. Chứng minh đẳng thức: \(\overrightarrow {AB}  + 2\overrightarrow {CO}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow 0 \)

Bài 2 (4 điểm). Cho \(\Delta ABC\). Gọi M, N, P là các điểm định bởi \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MC}  = \overrightarrow 0 \,;\,\,\overrightarrow {NB}  = 2\overrightarrow {AN} \,;\,\,\overrightarrow {BP}  = 2\overrightarrow {BC} \)

 

----Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 10 Trường THPT TX Quảng Trị năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.