ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Hình học 10 Trường THPT Đoàn Thượng năm học 2018 - 2019

Tải về

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 10 Trường THPT Đoàn Thượng năm học 2018 - 2019 sau đây gồm 25 câu trắc nghiệm sẽ giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham khảo chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra chương 1 - vecto phần hình học lớp 10.

 
 
YOMEDIA

SỞ GD VÀ ĐT HẢI D­ƯƠNG

TR­ƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG

ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT, NĂM HỌC 2018-2019

Môn: TOÁN 10- BÀI SỐ2

Thời gian làm bài: 45 phút (không tính thời gian giao đề)

Số câu của đề thi:  25 câu – Số trang:  03 trang

 

 

 

- Họ và tên thí sinh: ....................................................                         – Số báo danh : ........................

Mã đề: 632

Câu 1: Cho hình bình hành ABCD tâm O. Khi đó \(\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {BO}  = ?\)

  A.  \(\overrightarrow {CD} \).

B.  \(\overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {OB} \).

C.  \(\overrightarrow {AB} \).

D.  \(\overrightarrow {OC}  + \overrightarrow {DO} \).

Câu 2: Gọi O là giao điểm của hai đường chéo hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây sai?

  A.  \(\overrightarrow {BA}  = \overrightarrow {CD} \).

B.  \(\overrightarrow {OA}  = \overrightarrow {OC} \).

C.  \(\left| {\overrightarrow {BA} } \right| = \left| {\overrightarrow {CD} } \right|\).

D.  \(\overrightarrow {AO}  = \overrightarrow {OC} \).

Câu 3: Cho tam giác đều ABC cạnh \(a\). Khi đó \(\left| {\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {CA} } \right| = ?\).

  A.  \(a\).

B.  \(2a\).

C.  \(\frac{{a\sqrt 3 }}{2}\).

D.  \({a\sqrt 3 }\).

Câu 4: Cho đoạn thẳng và điểm I thỏa mãn \(\overrightarrow {IB}  + 3\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow 0 \). Hình nào sau đây mô tả đúng giả thiết này?

  A. Hình 1

B. Hình 3

C. Hình 4

D. Hình 2

Câu 5: Véctơ tổng \(\overrightarrow {MP}  + \overrightarrow {PN} \) bằng

  A.  \(\overrightarrow {MP} \).

B.  \(\overrightarrow {PN} \).

C.  \(\overrightarrow {NP} \).

D.  \(\overrightarrow {MN} \).

Câu 6: Cho hình bình hành ABCD, đẳng thức véctơ nào sau đây đúng?

  A.  \(\overrightarrow {BA}  + \overrightarrow {BD}  = \overrightarrow {BC} \).

B.  \(\overrightarrow {AD}  + \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {AC} \).

C.  \(\overrightarrow {CD}  + \overrightarrow {AD}  = \overrightarrow {AC} \).

D.  \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {AD} \).

Câu 7: Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Có tất cả bao nhiêu véctơ khác véctơ – không có điểm đầu, điểm cuối là hai điểm trong ba điểm A, B, C?

  A.  4.

B.  5.

C. 3.

D. 6.

Câu 8: Cho tam giác ABC và điểm I thỏa mãn \(\overrightarrow {IA}  =  - 2\overrightarrow {IB} \). Biểu diễn \(\overrightarrow {IC} \) theo các vectơ \(\overrightarrow {AB} \), \(\overrightarrow {AC} \).

  A.  \(\overrightarrow {IC}  = \frac{2}{3}\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} \).

B.  \(\overrightarrow {IC}  =  - 2\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} \).

C.  \(\overrightarrow {IC}  =- \frac{2}{3}\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} \).

D.  \(\overrightarrow {IC}  =   2\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} \).

Câu 9: Cho \(\Delta ABC\) có trọng tâm G, M là điểm bất kì. Khẳng định nào sau đây đúng?

  A.  \(\overrightarrow {AG}  = \overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} \).

B.  \(\overrightarrow {AG}  = \frac{2}{3}\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right)\).

  C.  \(\overrightarrow {MG}  = 2\left( {\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC} } \right)\).

D. \(\overrightarrow {MG}  = \frac{1}{3}\left( {\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC} } \right)\) .

Câu 10: Cho hai vectơ không cùng phương \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \). Khẳng định nào sau đây đúng ?

  A. Cả B, C, D đều sai.

  B. Không có vectơ nào cùng phương với cả hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \).

  C. Có một vectơ cùng phương với cả hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \), đó là vectơ \(\overrightarrow 0 \).

  D. Có vô số vectơ cùng phương với cả hai vectơ \(\overrightarrow a \) và \(\overrightarrow b \).

-

---Để xem tiếp nội dung vui lòng xem online hoặc tải về----

Trên đây là phần trích dẫn đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Hình học 10 Trường THPT Đoàn Thượng năm học 2018 - 2019. Để xem chi tiết nội dung đề thi, quý thầy cô cùng các em học sinh có thể chọn chức năng xem trực tuyến hoặc tài về máy.

 

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)