YOMEDIA

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 Trường THPT Yên Mỹ năm học 2019 - 2020

Tải về

Mời các em cùng tham khảo tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 của Trường THPT Yên Mỹ năm học 2019 - 2020. Đề kiểm tra bao gồm 18 câu hỏi trắc nghiệm hoàn thành trong thời gian 45 phút. Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao ở bài kiểm tra sắp tới. 

 
 
YOMEDIA

SỞ GD & ĐT TỈNH HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT YÊN MỸ

MÃ ĐỀ: 155

KIỂM TRA NĂM HỌC 2019 - 2020

MÔN: TOÁN 10

 Thời gian làm bài : 45 phút Đề có 18 câu)

                                                                                                                                          

Câu 1:  Cho mệnh đề: “ \(\exists x \in R,\,{x^2} + 3x + 5 > 0\)”. Mệnh đề phủ định của mệnh đề trên là

    A. \(\exists x \in R,\,{x^2} + 3x + 5 > 0\) .                          B. \(\forall x \in R,\,{x^2} + 3x + 5 \le 0\) .     

    C. \(\exists x \in R,\,{x^2} + 3x + 5 \le 0\) .                          D. \(\forall x \in R,\,{x^2} + 3x + 5 < 0\) .    

Câu 2:  Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề?

a) 2019 có phải là một số vô tỷ không?                               

b) 2x + 2 = 5.

c) \(\sqrt 2 \) là một số hữu tỷ.                                                         

d) 8 chia hết cho 2.

e) Ước gì mình làm đúng hết bài!

    A. 3.                                    B. 1.                                    C. 2.                                    D. 4.

Câu 3:  Cho tập X = {0;1,2;3;4;5} và tập A = {0;2;4}. Phần bù của A trong X có bao nhiêu tập con.

    A.  8                                    B.  6                                    C.  4                                    D.  2  

Câu 4:  Cho hai tập hợp \(A = \left\{ {x \in Z\left| {2{x^2} - 3x + 1 = 0} \right.} \right\},B = \left\{ {0;1;2} \right\}\), khi đó

    A. \(A \cap B = \left\{ {0;2} \right\}.\)                B. \(A \cap B = \left\{ 1 \right\}.\)                   

    C. \(A \cap B = \left\{ {2;5;7} \right\}.\)             D. \(A \cap B = \left\{ {0;1;2;\frac{1}{2}} \right\}.\)

Câu 5:  Biểu diễn trên trục số tập hợp \(\left[ {3; + \infty } \right)\) là hình nào sau đây?

    A.                                 B. 

    C.                                   D. 

Câu 6:  Số quy tròn của số \(\sqrt {123} \) dạng thập phân đến hàng phần nghìn là:

    A.  11,0905.                        B.  11,1.                              C.  11,090.                          D. 11,091.

Câu 7:  Cho tập hợp \(A = \left[ {m;m + 2} \right],{\rm{ }}B = \left[ { - 2;2} \right]\). Điều kiện của m để \(A\backslash B = \emptyset \) là

    A. \(1 \le m \le 2\)                  B. \(m \le  - 2\) hoặc \(m \ge 0\)            C. \( - 2 \le m \le 0\)            D. \(m \le  - 2\) hoặc m > 2

Câu 8:  Trong lớp 10C1 có 16 học sinh giỏi môn Toán, 15 học sinh giỏi môn Lý và 11 học sinh giỏi môn Hóa. Biết rằng có 9 học sinh vừa giỏi Toán và Lý, 6 học sinh vừa giỏi Lý và Hóa, 8 học sinh vừa giỏi Hóa và Toán, trong đó chỉ có 11 học sinh giỏi đúng hai môn. Hỏi có bao nhiêu học sinh của lớp chỉ giỏi môn Toán?

    A. 8                                     B. 4                                     C.  3                                    D. 5

Câu 9:  Cho \(A = \left[ {5;7} \right)\). Khi đó \(C_R^A\) là

    A. \(( - \infty ;5) \cup {\rm{[}}7; + \infty )\)         B. \(( - \infty ;5{\rm{]}} \cup (7; + \infty )\)         

    C. \((7; + \infty )\)                          D. \(( - \infty ;7{\rm{]}} \cup (5; + \infty )\)

Câu 10:  Cho A, B là hai tập hợp được minh họa như hình vẽ. Phần bị gạch trong hình vẽ là tập hợp nào sau đây? 

    A. \(A \cup B\)                             B. B\ A                               

    C. A\ B                                        D. \(A \cap B\)

{-- xem đầy đủ nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Yên Mỹ​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 năm 2019 Trường THPT Yên Mỹ. Để xem toàn bộ nội dung đề các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)