ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 có đáp án Trường THPT Triệu Quang Phục

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 có đáp án của Trường THPT Triệu Quang Phục. Đề thi gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm và 2 câu hỏi tự luận có đáp án nhằm giúp các em vừa ôn tập vừa có thể thử sức, đánh giá năng lực của mình sau khi học xong Chương 1 của phần Đại số 10. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 
 
YOMEDIA

 

SỞ GD & ĐT HƯNG YÊN

TRƯỜNG THPT TRIỆU QUANG PHỤC

(Đề có 3 trang)

Mã đề 501

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ - NĂM HỌC 2019-2020

 MÔN: ĐẠI SỐ 10

CHƯƠNG I: MỆNH ĐỀ - TẬP HỢP

Thời gian làm bài 45 phút

(Không kể thời gian phát đề).

I. Phần trắc nghiệm (8đ)

Câu 1. Khi sử dụng máy tính bỏ túi với 10 chữ số thập phân ta được \(\sqrt 8  = 2,828427125\). Giá trị gần đúng của \(\sqrt 8 \) chính xác đến hàng phần trăm là

A. 2,82                                B. 2,80                               C. 2,83                                  D. 2,81

Câu 2. Cho mệnh đề A: “\(\forall x \in R,{x^2} - x + 7 < 0\)”. Mệnh đề phủ định của A là

A. \(\forall x \in R,{x^2} - x + 7 > 0\)                                                   B. Không tồn tại \(x\in R,  x2 –  x +7 < 0\)

C. \(\exists x \in R,{x^2} - x + 7 \ge 0\)                                               D. \(\forall x \in R,{x^2} - x + 7 > 0\)

Câu 3. Cho A = {1,2,3}, số tập con của A là

A. 6                                     B. 5                                    C. 8                                       D. 3

Câu 4. Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề chứa biến?

A. 18 là số chẵn

B. Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau

C. 9 là số nguyên tố

D. \(\left( {{x^2} + x} \right) \vdots 5,x \in N\)

Câu 5. Phủ định của mệnh đề : "\(\pi\) là số vô tỷ" là  

A. \(\pi\) không phải là số vô tỷ                                           B. \(\pi\) là số nguyên  

C. \(\pi\) là số thực                                                              D. \(\pi\) là số dương

Câu 6. Cho \(A = \left\{ {x \in R,{\rm{ }}x \ge 3} \right\}\). Trong các tập hợp sau tập nào bằng tập A?

A. Tập các nghiệm của bất phương trình \(\left| {x - 1} \right| \ge 2\).

B. Tập các nghiệm của phương trình \(2{x^2} + 5x - 7 = 0\).

C. Tập các nghiệm của bất phương trình \(2x - 6 \ge 0\).

D. Tập các số tự nhiên lớn hơn hoặc bằng 3.

Câu 7. Cho hai tập hợp \(M = \{ 1;2;3;5\} {\rm{;}}N = \{ 2;6; - 1\} \). Xét các khẳng định sau đây:

\(M \cap N = \{ 2\} {\rm{    }};{\rm{    }}N\backslash M = \{ 1;3;5\} {\rm{    }};{\rm{    }}M \cup N = \{ 1;2;3;5;6; - 1\} \)

Có bao nhiêu khẳng định đúng trong ba khẳng định nêu trên?

A. 3.                                    B. 1.                                   C. 0.                                      D. 2.

Câu 8. Cho \(A = \left\{ {n \in N:n < 5} \right\}\), tập A là tập hợp nào trong các tập sau?

A. {1,2,3,4,5}                     B. {1,2,3,4}                       C. {0,1,2,3,4}                       D. {0,1,2,3,4,5}

Câu 9. Phát biểu nào sau đây không phải là mệnh đề ?

A. 13 là hợp số.                                                             B. 7 là số nguyên tố.

C. 92 là số lẻ.                                                                 D. Bức tranh đẹp quá!

Câu 10. Cho \(A = \left\{ {0;2;4;6} \right\}\). Tập A có bao nhiêu phần tử?

A. 4                                     B. 8                                    C. 7                                       D. 6

 

{-- xem đầy đủ nội dung và đáp án đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Triệu Quang Phục ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 năm 2019 Trường THPT Triệu Quang Phục. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

>>> Các em có thể tham khảo thêm:

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)