ADMICRO

Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2 Đại số 10 năm 2019 Trường THPT Trung Giã

Tải về

HOC247 xin giơi thiệu đến các em học sinh tài liệu Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2 Đại số 10 năm 2019 của Trường THPT Trung Giã. Đề thi gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án nhằm giúp các em vừa ôn tập vừa có thể thử sức, đánh giá năng lực của mình sau khi học xong Chương 1 của phần Đại số 10. Hy vọng tài liệu sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả hơn và đạt kết quả cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 
 
YOMEDIA

TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ

          Năm học 2019- 2020

                   ĐỀ KIỂM TRA ĐẠI SỐ 10 CHƯƠNG 1, 2

                  Thời gian làm bài: 45 phút

 

Mã đề thi 101

 

Câu 1. Cho parabol \(\left( P \right):y = a{x^2} + bx + 2\) biết rằng parabol đó đi qua hai điểm A(1;5) và B(- 2;8). Parabol đó có phương trình là

A. \(y = 2{x^2} + x + 2\) .           

B. \(y =  - {x^2} + 2x + 2\) .         

C. \(y = {x^2} - 4x + 2\) .            

D. \(y = 2{x^2} + x + 1\) .

Câu 2. Mệnh đề "\(\exists x \in R,{x^2} = 3\)" khẳng định rằng

A. Chỉ có một số thực có bình phương bằng 3.         B. Có ít nhất một số thực mà bình phương của nó bằng 3.

C. Nếu x là số thực thì x2 = 3.                                  D. Bình phương của mỗi số thực bằng 3.

Câu 3. Cho hàm số \(y = \frac{{x - 1}}{{2{x^2} - 3x + 1}}\). Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc đồ thị hàm số?

A. \({M_1}\left( {2;3} \right)\) .                     

B. \({M_2}\left( {0; - 1} \right)\) .                    

C. \({M_4}\left( {1;0} \right)\) .                      

D. \({M_3}\left( {12; - 12} \right)\) .

Câu 4. Gọi \(m_0\) là giá trị thực của m để phương trình \({x^2} - 2\left| x \right| + 3m - 1 = 0\) có đúng 3 nghiệm phân biệt. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. \({m_0} \in \left( { - \frac{3}{{40}};0} \right)\) .             

B. \({m_0} \in \left( {\frac{{11}}{{40}};1} \right)\)

C. \({m_0} \in \left( {\frac{1}{{40}};\frac{3}{{40}}} \right)\) .             

D. \({m_0} \in \left( {\frac{3}{{40}};\frac{7}{{40}}} \right)\) .

Câu 5. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = f\left( x \right) = 4{x^2} - 4mx + {m^2} - 2m\) trên đoạn [- 2;0] bằng 3. Tính tổng T các phần tử của S.

A. \(T = \frac{9}{2}.\)                           

B. \(T =  - \frac{3}{2}.\)                        

C. \(T = \frac{1}{2}.\)

D. \(T = \frac{3}{2}.\)

Câu 6. Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng?

A. \(\left\{ {x \in Q\left| {{x^2} - 4x + 2 = 0} \right.} \right\}\) .

B. \(\left\{ {{\rm{x}} \in R\left| {{x^2} - 4x + 3 = 0} \right.} \right\}\) .   

C. \(\left\{ {x \in Z\left| {\left| x \right| < 1} \right.} \right\}\) .                 

D. \(\left\{ {{\rm{x}} \in Z\left| {6{x^2} - 7x + 1 = 0} \right.} \right\}\) .

Câu 7. Sử dụng các kí hiệu khoảng, đoạn để viết tập hợp \(A = \left\{ {\left. {x \in R} \right|4 \le x \le 9} \right\}\).

A. \(A = \left( {4;9} \right).\)                      B. \(A = \left[ {4;9} \right).\)                      C.  \(A = \left[ {4;9} \right].\)                    D. \(A = \left( {4;9} \right].\)

Câu 8. Hàm số nào sau đây đạt giá trị lớn nhất tại \(x = \frac{3}{4}?\)

A. \(y = 4{x^2}--3x + 1.\)             B. \(y =  - {x^2} + 3x + 1.\)             C. \(y = {x^2} - \frac{3}{2}x + 1.\)              D. \(y =  - {x^2} + \frac{3}{2}x + 1.\)

Câu 9. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng \(y = \left( {{m^2} - 3} \right)x + 2m - 3\) song song với đường thẳng \(y = x + 1\)?

A. m = 2 .                          B. m = - 2 .                         C. m = 1 .                           D. \(m =  \pm 2\) .

Câu 10. Cho hàm số \(y = {x^2} - 2x\) có đồ thị (P). Tọa độ đỉnh của (P) là

A. (0;0) .                           B. (1; - 1)  .                          C. (2;0) .                           D. (- 1;3)

 

{-- xem đáp án đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2 Đại số 10 năm học 2019 - 2020 của Trường THPT Trung Giã​ ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề kiểm tra 1 tiết Chương 1, 2 Đại số 10 năm 2019 Trường THPT Trung Giã. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong bài kiểm tra sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)