ON
ADMICRO

Đề cương ôn thi Học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 12 năm học 2017

Tải về
VIDEO_3D

Đề cương ôn tập tiếng Anh học kỳ II của chương trình lớp 12 cơ bản tổng hợp lại những điểm ngữ pháp chính trong quá trình học. Bên cạnh đó còn gợi ý cho các em một số đề thi học kỳ II của các năm trước nhằm giúp các em luyện tập và tham khảo thêm chuẩn bị cho kỳ thi năm học 2016 -2017.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 12

HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2016 – 2017

TÓM TẮT LÝ THUYẾT

I. SO - THEREFORE – BUT – HOWEVER

1. SO: vì vậy ( chỉ nguyên nhân, hậu quả)

- “So” không đứng đầu câu (trong văn viết), thường đứng giữa câu và trước có dấu phẩy.

Ex: The rain began to fall, so we went to home.

2. THEREFORE: vì thế
- “Therefore”  đứng đầu câu, sau đó có dấu phẩy

- “Therefore”  đứng giữa câu, trước có dấu chấm phẩy, sau có dấu phẩy hoặc không có, hoặc có dấu phẩy cả trước và sau.

Ex: He broke the rules of the school; therefore he had to punished.
* CHÚ Ý: “So” thông dụng trong văn nói, “therefore” trang trọng hơn, thường dùng trong văn viết.

3. BUT: nhưng (chỉ sự tương phản hoàn toàn)

- But” không đứng đầu câu (trong văn viết), thường đứng giữa câu và trước có dấu phẩy.
Ex: It was midnight, but the restaurant was still open.

4. HOWEVER: tuy nhiên (nó thể hiện sự nhượng bộ, cũng nói về sự trái ngược nhưng không đối nghịch nhau hoàn toàn, và ý định nhấn mạnh phần sau hơn phần trước)

- “However” đứng đầu câu, sau đó có dấu phẩy
- “However” đứng giữa câu, trước có dấu chấm phẩy, sau có dấu phẩy hoặc không có

Ex: Lan is a very good student; however Hung is much better than her. 
* CHÚ Ý: “But” thông dụng trong văn nói, “however” trang trọng hơn, thường dùng trong văn viết.

Cùng với một số nội dung về

IIMODAL VERBS

III. TRANSITIVE AND INTRANSITIVE VERBS 

IV. COMPARISON

V. PHRASAL VERBS

VI. ADVERBIAL CLAUSES OF TIME

{--xem đầy đủ nội dung ở phần Xem online hoặc Tải về --}

Trên đây là một phần nội dung đề cương ôn tập Tiếng Anh lớp 12 năm học 2016-2017. Để xem được toàn bộ nội dung và tải được bài học, các em vui lòng đăng nhập vào website hoc247.net nhấn vào Xem online hoặc Tải về để có thể xem đầy đủ nội dung đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 12. Chúc các em học tốt và có một mùa thi đạt nhiều thành công!

 

 

 


ERROR:index hoc247netdocument: query error: no field 'topic' found in schema

 

YOMEDIA
1=>1