ADMICRO

Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 năm học 2019 - 2020

Tải về

HOC247 xin giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh tài liệu Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10. Tài liệu tổng hợp các câu hỏi phân loại theo nhiều mức độ nhằm giúp các em học tốt Chương 1. Chúc các em luôn đạt được thành tích cao trong học tập.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 1 TIẾT CHƯƠNG 1 ĐẠI SỐ 10

Năm học: 2019 – 2020

 

Câu 1: Cho tập hợp . Xét các mệnh đề sau đây

(I) : “\(3 \in A\)”.

(II) : “\(\left\{ {3,4} \right\} \in A\)”.

(III): “\(\left\{ {a,3,b} \right\} \in A\)”.

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng

A. I đúng.                       B. I, II đúng.               C. II, III đúng.             D. I, III đúng.

Câu 2: Cho \(X = \left\{ {x \in Q\left| {2{x^2} - 5x + 3 = 0} \right.} \right\}\), khẳng định nào sau đây đúng

A. \(X = \left\{ 0 \right\}\).                     B. \(X = \left\{ 1 \right\}\).                   C. \(X = \left\{ {\frac{3}{2}} \right\}\).                 D. \(X = \left\{ {1;\frac{3}{2}} \right\}\).

Câu 3: Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp \(X = \left\{ {x \in R\left| {{x^2} + x + 1 = 0} \right.} \right\}\)

A. \(X = 0\).                        B. \(X = \left\{ 0 \right\}\).                   C. \(X = \emptyset \).                    D. \(X = \left\{ \emptyset  \right\}\).

Câu 4: Số phần tử của tập hợp \(A = \left\{ {{k^2} + 1/k \in Z,\left| k \right| \le 2} \right\}\) là

A. 1.                                B. 2.                             C. 3.                             D. 5.

Câu 5: Trong các tập hợp sau, tập hợp nào là tập hợp rỗng

A. \(\left\{ {x \in Z\left| {\left| x \right| < 1} \right.} \right\}\).                                                 B. \(\left\{ {{\rm{x}} \in Z\left| {6{x^2} - 7x + 1 = 0} \right.} \right\}\).

C. \(\left\{ {{\rm{x}} \in Q\left| {{{\rm{x}}^{\rm{2}}} - 4x + 2 = 0} \right.} \right\}\).                                   D. \(\left\{ {{\rm{x}} \in N\left| {{x^2} - 4x + 3 = 0} \right.} \right\}\).

Câu 6: Cho \(A = \left\{ {0;2;4;6} \right\}\). Tập A có bao nhiêu tập con có 2 phần tử?

A. 4.                               B. 6.                             C. 7.                             D. 8.

Câu 7: Cho tập hợp \(X = \left\{ {1;2;3;4} \right\}\). Câu nào sau đây đúng?

A. Số tập con của X là 6.                             B. Số tập con của X gồm có 2 phần tử là 8.

C. Số tập con của X chứa số 1 là 6.              D. Số tập con của X gồm có 3 phần tử là 2.

Câu 8: Số các tập con 2 phần tử của \(B = \left\{ {a,b,c,d,e,f} \right\}\) là

A. 15.                              B. 16.                           C. 22.                           D. 25.

Câu 9: Trong các tập sau, tập hợp nào có đúng một tập hợp con?

A. \(\emptyset \).                              B. \(\left\{ a \right\}\).                         C. \(\left\{ \emptyset  \right\}\).                        D. \(\left\{ {a;\emptyset } \right\}\).

Câu 10: Trong các tập sau đây, tập hợp nào có đúng hai tập hợp con?

A. \(\left\{ {x;y} \right\}\).                        B. \(\left\{ x \right\}\).                          C. \(\left\{ {\emptyset ;x} \right\}\).                     D. \(\left\{ {\emptyset ;x;y} \right\}\).

{-- xem đầy đủ nội dung Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung Đề cương ôn tập kiểm tra 1 tiết Chương 1 Đại số 10 năm học 2019 - 2020. Để xem toàn bộ nội dung và đáp án đề thi các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. 

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt kết quả trong bài kiểm tra sắp tới.

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)