ON
ADMICRO

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý tất cả các mã đề

VIDEO_3D

Mời các em cũng tham khảo Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý tất cả các mã đề mà Hoc247 tổng hợp dưới đây, bao gồm đáp án môn Vật lý mã đề 201, mã đề 202, mã đề 203, mã đề 204, mã đề 205, mã đề 206, mã đề 207, mã đề 208, mã đề 209, mã đề 210, mã đề 211, mã đề 212, mã đề 213, mã đề 214, mã đề 215, mã đề 216, mã đề 217, mã đề 218, mã đề 219, mã đề 220, mã đề 221, mã đề 222, mã đề 223, mã đề 224.

 
 
YOMEDIA

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 201

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 202

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B D C A C A C A B C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

D

D

B

A

B

B

B

C

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

A

B

A

A

A

C

B

C

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

C

B

B

C

C

A

C

A

C

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 203

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 204

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

B

C

B

B

D

A

C

B

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

D

D

C

D

D

B

D

C

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

A

D

D

B

A

B

D

B

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C

C

B

D

C

C

D

C

B

C

 

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 205

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

D

B

D

B

C

C

B

A

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

A

D

C

B

A

D

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

B

D

C

B

B

C

C

D

C

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

C

D

A

B

C

B

D

B

D

 

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 206

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

C

A

C

D

A

C

C

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

C

D

C

A

B

A

C

B

C

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

A

A

A

D

A

C

B

B

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

D

D

B

C

B

A

C

D

D

 

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 207

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

A

B

A

B

B

C

D

A

A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

D

D

A

A

C

C

A

D

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

A

D

C

A

A

C

C

D

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

D

C

C

A

A

D

D

C

C

 

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 208

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B D D A B B A C B C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

C

B

A

D

B

D

A

B

D

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

D

C

D

B

D

A

C

D

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

C

C

D

A

B

C

B

C

C

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 209

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 210

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 211

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 212

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 213

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C B D D A D D B C B

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

A

D

C

C

A

D

B

C

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

B

B

A

D

D

C

D

C

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

B

D

C

D

C

C

B

C

D

C

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 214

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 215

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 216

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D A C D C C A D A C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

B

B

C

D

A

A

D

D

B

C

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

C

C

A

B

B

B

A

D

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C

B

D

C

A

B

D

B

A

C

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 217

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D D C C D D C A B A

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

C

B

C

D

A

C

A

B

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

D

A

D

B

D

B

C

A

B

A

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

D

C

B

B

C

C

B

D

B

B

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 218

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 219

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 220

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 221

--- Đang cập nhật---

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 222

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

B

D

B

A

B

B

C

C

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

B

B

C

D

A

A

D

D

B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

C

C

D

D

D

A

C

A

A

B

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

C

C

D

D

A

B

D

A

C

B

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 223

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

B

A

B

A

D

A

D

A

D

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

D

A

D

A

B

C

C

C

D

A

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

A

B

D

C

C

B

D

D

A

C

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

D

C

C

D

A

C

C

C

B

Đáp án đề thi THPT QG 2019 môn Vật lý mã đề 224

--- Đang cập nhật---

 

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1