ON
ADMICRO

Bộ 5 đề thi thử THPT QG môn Sinh học năm 2017

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu Bộ đề thi thử THPT QG 2017 môn Sinh học của các trường, sở GD&ĐT theo cấu trúc của bộ GD&ĐT. Tài liệu này sẽ giúp các em tự luyện tập với đa dạng các câu hỏi trắc nghiệm và nhiều góc độ để rèn luyện kĩ năng giải toán, ôn tập và đánh giá khả năng ghi nhớ cũng như tư duy làm bài nhằm chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT QG 2017 sắp tới.

 
 
YOMEDIA

BỘ ĐỀ THI THỬ THPT QG MÔN SINH HỌC NĂM 2017

 

Đề 1: ĐỀ THI THỬ THPT QG SỞ GD&ĐT TỈNH THANH HOÁ

 

SỞ GD & ĐT THANH HÓA

TRƯỜNG THPT TRIỆU SƠN 1

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

 

Câu 1: Di nhập gen có ý nghĩa nào sau đây đối với tiến hóa?

     A. Là điều kiện thúc đẩy sự phân li tính trạng xảy ra mạnh hơn.

     B. Là nhân tố quyết định sự thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

     C. Là nhân tố thay đổi vốn gen của quần thể.

     D. Là nhân tố gây biến động di truyền.

Câu 2: Trong số các hoạt động sau đây của sinh vật, có bao nhiêu hoạt động theo chu kì năm?

(1)     Khi thủy triều xuống, những con sò thường khép chặt vỏ lại và khi thủy triều lên chúng mở vỏ để lấy thức ăn.

(2)     Nhịp tim đập, nhịp phổi thở, chu kì rụng trứng.

(3)     Chim và thú thay lông trước khi mùa đông tới .

(4)     Hoa nguyệt quế nở vào mùa trăng .

(5)     Hoa Anh đào nở vào mùa xuân.

(6)     Gà đi ăn từ sáng đến tối quay về chuồng.

(7)     Cây họ đậu mở lá lúc được chiếu sáng và xếp lại lúc trời tối

(8)     Chim di cư từ Bắc đến Nam vào mùa đông.

     A. 4                               B. 6                               C. 3                               D. 5

Câu 3: Cho phép lai sau \(\frac{{AB}}{{ab}}DdEe \times \frac{{Ab}}{{aB}}Ddee\), tần số hoán vị gen cả 2 bên f = 40%. Tỉ lệ kiểu gen  \(\frac{{Ab}}{{aB}}Ddee\) bằng bao nhiêu?

     A. 0,3                            B. 0,18.                        C. 0,12.                         D. 0,03.

Câu 4: Ưu thế lai thể hiện rõ nhất ở đời con lai F1 của phép lai?

     A. Khác chi.                 B. Khác loài.               C. Khác thứ.                D. Khác dòng. 

Câu 5: Bệnh ung thư thường không di truyền vì

     A. bệnh nhân không thể sinh sản được.

     B. bệnh chịu tác động chủ yếu của môi trường.

     C. gen đột biến xuất hiện ở tế bào sinh dưỡng

     D. giao tử mang gen ung thư thường có sức sống yếu, không tham gia thụ tinh.

Câu 6: Người mang hội chứng Etuôt, trong tế bào xôma

     A. cặp NST 21 có 3 chiếc.                               B. cặp NST 13 có 3 chiếc.

     C. cặp NST 18 có 1 chiếc                                D. cặp NST số 18 có 3 chiếc.

Câu 7: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không có phương pháp sau:

     A. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo.                              B. cấy truyền phôi.

     C. Nuôi cấy hạt phấn.                                                                  D. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị.

Câu 39: Lai ruồi giấm: ♀ AaBb DE/de x ♂ Aabb DE/de thu được tỉ lệ kiểu hình trội cả 4 tính trạng ở đời con là 26,25%. Biết 1 gen quy định 1 tính trạng, trội lặn hoàn toàn, quá trình giảm phân không xảy ra đột biến.Tính theo lí truyết, trong các kết luận sau có bao nhiêu kết luận không đúng?

(1) Số loại KG tối đa thu được ở đời con là 42, kiểu hình là 16.

(2) Số loại KG tối đa thu được ở đời con là 60, kiểu hình là 16.

(3) Tỉ lệ kiểu hình lặn về tất cả các tính trạng ở đời con là 2,5%.

(4) Tần số hoán vị gen là 40%.

(5) Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và 2 tính trạng lặn ở đời con là 45%.

     A. 1                               B. 2                               C. 3                               D. 4

Câu 40: Ở một loài thực vật, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Trong một phép lai giữa cây thân cao thuần chủng với cây thân cao có kiểu gen Aa, ở đời con thu được phần lớn các cây thân cao và một vài cây thân thấp. Biết rằng sự biểu hiện chiều cao thân không phụ thuộc vào điều kiện môi trường, không xảy ra đột biến gen và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể. Các cây thân thấp này có thể là thể đột biến nào sau đây?

     A. Thể bốn nhiễm.     B. Thể một nhiễm.     C. Thể không nhiễm.   D. Thể ba nhiễm

Đáp án

1-A

2-D

3-D

4-D

5-C

6-D

7-D

8-D

9-B

10-B

11-C

12-D

13-D

14-A

15-A

16-A

17-B

18-B

19-B

20-B

21-A

22-C

23-A

24-A

25-D

26-A

27-B

28-C

29-D

30-C

31-D

32-B

33-C

34-D

35-B

36-A

37-B

38-A

39-C

40-B

 

Đề 2: ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 1 TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ – HÀ TĨNH

 

SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH

TRƯỜNG THPT HƯƠNG KHÊ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

 

Câu 1: Gen là một đoạn của phân tử ADN

     A. Mang thông tin mã hoá chuỗi polipeptit hay phân tử ARN.   

     B. Mang thông tin di truyền của các loài. 

     C. Mang thông tin cấu trúc của phân tử prôtêin.                           

     D. Chứa các bộ 3 mã hoá các axit amin.

Câu 2: Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là

     A. Tất cả các loài đều dùng chung một bộ mã di truyền.              

     B. Mã mở đầu là AUG, mã kết thúc là UAA, UAG, UGA.                 

     C. Nhiều bộ ba cùng xác định một axit amin.                                 

     D. Một bộ ba mã hoá chỉ mã hoá cho một loại axit amin.

Câu 3: Quá trình nhân đôi ADN được thực hiện theo nguyên tắc nào?

     A. Hai mạch được tổng hợp theo nguyên tắc bổ sung song song liên tục.         

     B. Một mạch được tổng hợp gián đoạn, một mạch được tổng hợp liên tục.      

     C. Nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn.                     

     D. Mạch liên tục hướng vào, mạch gián đoạn hướng ra chạc ba tái bản.

Câu 4: Các mạch đơn mới được tổng hợp trong quá trình nhân đôi của phân tử ADN hình thành theo chiều :

     A. Cùng chiều với mạch khuôn.                   

     B. 3' → 5'

     C. Cùng chiều với chiều tháo xoắn của ADN.                                  

     D.  5' → 3'

Câu 5: Một cặp alen Aa có chiều dài đều bằng 6630 A0 nhân đôi 1 số lần bằng nhau đã tạo được 32 mạch poli nucleotit. Tổng số nucleotit môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi là:

     A. 120900                    B. 11700                      C. 54600                      D. 109200

Câu 6: Làm khuôn mẫu cho quá trình phiên mã là nhiệm vụ của

     A. Mạch mã hoá.        B. mARN.                    C. Mạch mã gốc.         D. tARN.

Câu 7: Phiên mã là quá trình tổng hợp nên phân tử

     A. ADN và ARN          B.  prôtêin                   C. ARN                         D. ADN

Câu 8: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về đột biến gen?

     A. Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.         

     B. Tất cả các đột biến gen đều có hại.        

     C. Có nhiều dạng đột biến điểm như: mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn, chuyển đoạn.    

     D. Tất cả các đột biến gen đều biểu hiện ngay thành kiểu hình.

 

Đề 5: ĐỀ THI THỬ THPT QG LẦN 3 TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐH SP – HÀ NỘI

 

TRƯỜNG ĐHSP HÀ NỘI

TRƯỜNG THPT CHUYÊN

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 3

NĂM HỌC 2016 – 2017

Môn: SINH HỌC

Thời gian làm bài: 50 phút

 

Câu 1: Có bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

(1). Sản phẩm của gen có thể là ARN hoặc chuỗi polipeptit.

(2). Nếu gen bị đột biến có thể làm cho mARN không được dịch mã

(3). Từ 2 loại nucleotit A và U, có thể tạo ra 8 codon mã hóa các axit amin.

(4). Cơ thể mang alen đột biến luôn bị ảnh hưởng ngiêm trọng về sức sống và sinh sản.

     A. 3                               B. 2                               C. 4                               D. 1

Câu 2: Cho các nhận định sau:

(1). Sau khi thu hoạch lúa, người nông dân tiến hành phun hóa chất, tiêu độc khử trùng loại trừ diện để mầm bệnh, sau đó mới tiến hành gieo trồng lúa lại là diễn thể thứ sinh.

(2). Tùy vào điều kiện phát triển thuận lợi hay không mà diễn thể nguyên sinh có thể hình thành nên quần xã tương đối ổn định hay quần xã suy thoái.

(3). Sự cạnh tranh gay gắt giữa các loài trong quần xã chỉ là nhân tố quan trọng làm biến đổi quần xã sinh vật, diễn thể sinh thái xảy ra chủ yếu do tác động mạnh mẽ của ngoại cảnh.

(4). Dù cho nhóm loài ưu thế có hoạt động mạnh mẽ làm thay đổi điều kiện sống nhưng không có loài nào có khả năng cạnh tranh với nó.

(5). Nhờ nghiên cứu diễn thể sinh thái, con người có thể chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ và khai thác hợp lý các tài nguyên thiên nhiên.

(6). Rừng thứ sinh thường có hiệu quả kinh tế thấp hơn rừng nguyên sinh.

     A. 3                               B. 2                               C. 5                               D. 4

Câu 3: Ở một loài động vật giao phối, xét phép lai ♂ AaBb x ♀ AaBb. Giả sử trong quá trình giảm phân của cơ thể đực, ở một số tế bào, cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Aa không phân li trong giảm phân I, các sự kiện khác diễn ra bình thường, cơ thể cái giảm phân bình thường. Theo lí thuyết, sự kế hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử đực và cái trong thụ tinh có thể tạo ra tối đa bao nhiêu loại hợp tử lưỡng bội và bao nhiêu loại hợp tử lệch bội?

     A. 9 và 6                      B. 12 và 4                    C. 4 và 12                     D. 9 và 12

Câu 39: Khi nói về thành phần hữu sinh của hệ sinh thái, phát biểu nào sau đây là đúng?

     A. Thực vật là nhóm sinh vật duy nhát có khả năng tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.

     B. Tất cả các loài vi khuẩn đều là sinh vật phân giải, chúng có vai trò phân giải các chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

     C. Sinh vật tiêu thụ gồm các động vật ă thực vật, động vật ăn động vật và các vi khuẩn.

     D. Nấm là một nhóm sinh vật có khả năng phân giải các chất hữu cơ thành chất vô cơ.

Câu 40: Đặc điểm nổi bật của đại Cổ Sinh là:

     A. Sự phát triển của cây hạt kín và sâu bọ                                      

     B. Sự phát triển của cây hạt trần và bò sát

     C. Sự phát triển của cây hạt kín, chim, thú                                     

     D. Chuyển đời sống từ nước lên cạn của SV

Đáp án

1-B

2-B

3-D

4-B

5-A

6-A

7-A

8-B

9-C

10-C

11-B

12-C

13-B

14-A

15-D

16-A

17-D

18-C

19-D

20-D

21-A

22-D

23-D

24-B

25-B

26-A

27-A

28-C

29-C

30-B

31-A

32-B

33-A

34-D

35-D

36-D

37-C

38-C

39-D

40-D

{-- Để xem đầy đủ nọi dung các em vui lòng bấm xem online hoặc tải về--}

Trên đây chỉ trích một phần câu hỏi trong bộ đề thi thử môn Sinh năm 2017. Để xem toàn bộ nội dung các em vui lòng đăng nhập vào trang HOC247.net và tải về máy tính.

Các em quan tâm có thể đăng kí tài khoản để thi thử Online hoàn toàn miễn phí với hàng trăm đề thi phong phú tại HỌC247.VN cùng với Khóa luyện đề H99 - HỌC247 là khóa chọn lọc đề đến từ các trường THPTSở GD&ĐT và trường Chuyên trong cả nước có lời giải chi tiết, dễ hiểu. 

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập tốt và đạt thành tích cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017 sắp tới. Chúc các em học tốt!

 

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1