YOMEDIA

Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 1 KNTT năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Đinh Tiên Hoàng

Tải về
 
NONE

Mời các em học sinh cùng tham khảo tài liệu Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 1 KNTT năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Đinh Tiên Hoàng dưới đây đã được HOC247 biên soạn và tổng hợp nhằm giúp các em có kiến thức và tài liệu ôn tập cho kì thi quan trọng sắp tới. Chúc các em sẽ đạt điểm cao nhé!

ADSENSE

TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021-2022

MÔN: TIẾNG ANH 1

KẾT NỐI TRI THỨC

(Thời gian làm bài: 45 phút)

1. Đề số 1

I. Look at the picture and complete the words

1. _ a r _ e n

2. _ e l l

3. _ o r s _

4. _ a k _

II. Choose the odd one out

1. A. teddy bear

B. doll

C. tiger

2. A. bananas

B. apples

C. foot

3. A. father

B. face

C. foot

4. A. bus

B. sun

C. truck

5. A. monkey

B. water

C. mouse

III. Write

1. 

I can see a ________________

2. 

He is ____________________

3. 

That’s a _________________

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1

I. Look at the picture and complete the words

1. garden

2. bell

3. horse

4. cake

II. Choose the odd one out

1. C

2. C

3. A

4. B

5. B

III. Write

1. I can see a turtle

2. He is running

3. That’s a mango

2. Đề số 2

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 1 KNTT- TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG- ĐỀ 02

I. Complete the sentence.

cars; years; bedroom; five; old;

1. This is my  ________.

2. How many _______?

3. There are _______ cars.

4. How _______ is Lam?

5. I am seven _______ old.

II. Read and match.

A

B

1. Lisa needs some

a. banana.

2. Thank

b. apple.

3. Mai wants a

c. balls.

4. Touch your

d. you

5. Bobby has an

e. hand.

III. Reorder.

1. teddy/ That/ a/ is/ bear/ .

2. How/ many/ balls/ ?

3. two/ Kim/ kites/ has/ .

4. a/ have/ I/ doll/ ./

5. old/ he/ How/ is/ ?

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2

I. Complete the sentence.

cars; years; bedroom; five; old;

1. This is my ___bedroom_____.

2. How many ___cars____?

3. There are ___five____ cars.

4. How ____old___ is Lam?

5. I am seven ___years____ old.

II. Read and match.

1 - c; 2 - d; 3 - a; 4 - e; 5 - b;

III. Reorder.

1. teddy/ That/ a/ is/ bear/ .

___That is a teddy bear._______

2. How/ many/ balls/ ?

______How many balls?_______

3. two/ Kim/ kites/ has/ .

______Kim has two kites._____

4. a/ have/ I/ doll/ ./

_____I have a doll._________

5. old/ he/ How/ is/ ?

_____How old is he?_______

3. Đề số 3

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 1 KNTT- TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG- ĐỀ 03

I/ Look at the pictures and complete the word

1. _ e m o n

2. _ o n k e y

3. b a _ a n a s

4. _ u r t l e

5. _ i n _ o w

6. p _ t

II/ Look at the pictures and answer the questions

1. 

I have a _____________

2. 

How many mangoes?

____________________

3. 

What is that?

That is a ____________

4. 

What do you like?

I __________________

5. 

She’s having ________

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. turtle/ see/ He/ can/ a/ ./

__________________________________________

2. Point/ foot/ to/ your/ ./

__________________________________________

3. see?/ How/ birds/ can/ many/ you/

__________________________________________

4. I/ a/ teddy bear/ see/ can/ ./

__________________________________________

-The end-

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I/ Look at the pictures and complete the word

1. lemon

2. monkey

3. bananas

4. turtle

5. window

6. pot

II/ Look at the pictures and answer the questions

1. I have a car

2. Six

3. That is a tiger

4. I like fish

5. She’s having noodles

III/ Reorder these words to have correct sentences

1. He can see a turtle

2. Point to your foot.

3. How many birds can you see?

4. I can see a teddy bear.

4. Đề số 4

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 1 KNTT- TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG- ĐỀ 04

I/ Look at the picture and match

II/ Look at the picture and answer the questions

...

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 4

I/ Look at the picture and match

1. B

2. D

3. E

4. A

5. C

II/ Look at the picture and answer the questions

1. turtle

2. Nine

3. mouse

4. running

5. noodles

III/ Read and tick

1. A

2. B

3. B

5. Đề số 5

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 MÔN TIẾNG ANH 1 KNTT- TRƯỜNG TH ĐINH TIÊN HOÀNG- ĐỀ 05

I/ Look at the picture and complete the words

II/ Look at the picture and answer the questions

1. 

How many apples?

_____________ apples

2. 

How many cars?

_____________ cars

3. 

How many tigers?

_____________ tigers

III/ Write a/ an

1. ____________ apple

2. ____________ car

3. ____________ umbrella

4. ____________ toy

5. ____________ truck

-The end-

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 5

I/ Look at the picture and complete the words

1. turtle

2. foot

3. window

4. mop

5. garden

6. gate

II/ Look at the picture and answer the questions

1. Four apples

2. Five cars

3. Eight tigers

III/ Write a/ an

1. ______an______ apple

2. ______a______ car

3. ______an______ umbrella

4. ______a______ toy

5. ______a______ truck

Trên đây là toàn bộ nội dung Bộ 5 đề thi HK2 môn Tiếng Anh 1 KNTT năm 2021-2022 có đáp án Trường TH Đinh Tiên Hoàng. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập.

Chúc các em học tập tốt !

 

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF