YOMEDIA

Bộ 5 Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Du có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

HOC247 giới thiệu đến các em học sinh lớp 11 Bộ 5 Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Du có đáp án là tài liệu được HOC247 biên soạn và tổng hợp với mong muốn cung cấp thêm tài liệu giúp các em học sinh có tài liệu học tập ôn tập trước kì thi giữa HK1 môn Công nghệ sắp tới. Hi vọng tài liệu này giúp ích cho các em rèn luyện kĩ năng làm giải bài tập Công nghệ và trắc nghiệm Công nghệ. Chúc các em có kết quả học tập tốt.

ANYMIND360

1. ĐỀ SỐ 1

Câu 1: Hình chiếu trục đo có mấy thông số cơ bản?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 2: Hình chiếu vuông góc là hình biểu diễn:

   A. 2 chiều vật thể

   B. 3 chiều vật thể

   C. 1 chiều vật thể

   D. 4 chiều vật thể

Câu 3: Lề trái bản vẽ có kích thước:

   A. 10 mm

   B. 20 mm

   C. Không bắt buộc

   D. Đáp án khác

Câu 4:

Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

   A. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

   B. p = q ≠ r

   C. p ≠ q = r

   D. P = r ≠ q

Câu 5: Đường chân trời là đường giao giữa:

   A. Mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh

   B. Mặt phẳng vật thể và mặt tranh

   C. Mặt phẳng vật thể và mặt phẳng tầm mắt

   D. Mặt phẳng hình chiếu và mặt phẳng vật thể

Câu 6: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước?

   A. 5

   B. 6

   C. 7

   D. 8

Câu 7: “Vẽ đường nằm ngang tt dùng làm đường chân trời” thuộc bước thứ mấy trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 8: Chọn phát biểu sai?

   A. Hình chiếu phối cảnh tạo ra cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần vật thể

   B. Hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và 2 điểm tụ

   C. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với một mặt vật thể

   D. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt vật thể

Câu 9: Có mấy loại khổ giấy chính?

   A. 3

   B. 4

   C. 5

   D. 6

Câu 10: “1:2” là kí hiệu của tỉ lệ:

   A. Tỉ lệ thu nhỏ

   B. Tỉ lệ phóng to

   C. Tỉ lệ nguyên hình

   D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 01

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

B

A

B

A

A

C

A

D

C

A

 

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 01, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

2. ĐỀ SỐ 2

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 11 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ - 02

Câu 1: Hình cắt toàn bộ sử dụng mấy mặt phẳng cắt để cắt?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 2: Hình cắt nào biểu diễn vật thể có tính chất đối xứng?

   A. Hình cắt toàn bộ

   B. Hình cắt một nửa

   C. Hình cắt cục bộ

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Trên mặt cắt, các đường gạch gạch kẻ:

   A. Song song với nhau

   B. Vuông góc với nhau

   C. Cắt nhau

   D. Không bắt buộc

Câu 4: Trên hình chiếu phối cảnh của ngôi nhà, các viên gạch ở càng xa thì:

   A. Càng lớn

   B. Càng nhỏ

   C. Không thay đổi

   D. Đáp án khác

Câu 5: Ở hình chiếu phối cảnh, mặt phẳng nằm ngang mà trên đó đặt các vật thể cần biểu diễn là:

   A. Mặt tranh

   B. Mặt phẳng vật thể

   C. Mặt phẳng tầm mắt

   D. Đáp án khác

Câu 6: Hình chiếu phối cảnh một điểm tụ có mặt tranh song song với:

   A. Một mặt vật thể

   B. Hai mặt vật thể

   C. Ba mặt vật thể

   D. Bốn mặt vật thể

Câu 7. Việc lựa chọn tỉ lệ tùy thuộc vào:

   A. Kích thước vật thể được biểu diễn

   B. Khổ giấy vẽ

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 8. Nét liền đậm thể hiện:

   A. Đường bao thấy

   B. Cạnh thấy

   C. Cả A và b đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 9. TCVN 7284 – 2 : 2003 quy định:

   A. Khổ chữ của chữ Latinh

   B. Kiểu chữ của chữ Latinh

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 10. Đường kích thước vẽ bằng nét:

   A. Nét liền mảnh

   B. Nét gạch chấm mảnh

   C. Nét liền đậm

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 02

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

A

B

B

A

C

C

C

A

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 02, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

3. ĐỀ SỐ 3

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 11 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ - 03

Câu 1. Thông số cơ bản của hình chiếu trục đo là:

   A. Góc trục đo

   B. Hệ số biến dạng

   C. Tỉ lệ

   D. A và B đúng

Câu 2. Chọn đáp án sai: Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

   A. Phương chiếu không vuông góc với mặt phẳng hình chiếu

   B. p = q = r

   C. p = q ≠ r

   D. r = q ≠ p

Câu 13. Trên mặt cắt, các đường gạch gạch kẻ nghiêng 45ᵒ so với:

   A. Đường bao

   B. Đường trục

   C. Đường bao hoặc đường trục

   D. Đáp án khác

Câu 4. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

   A. P = r = q = 1

   B. P = r = 0,5, q = 1

   C. P = r ≠ q

   D. P = r = 1, q = 0,5

Câu 5. Mặt phẳng tầm mắt là:

   A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể

   B. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn

   C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng

   D. Mặt phẳng hình chiếu

Câu 6. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ được vẽ phác theo mấy bước?

   A. 4

   B. 5

   C. 6

   D. 7

Câu 7. “Vẽ hình chiếu đứng của vật thể” thuộc bước thứ mấy trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 8. Chọn phát biểu sai?

   A. Hình chiếu phối cảnh tạo ra cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần vật thể

   B. Hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và 2 điểm tụ

   C. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với một mặt vật thể

   D. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt vật thể

Câu 9. Có mấy loại nét vẽ?

   A. 6

   B. 5

   C. 4

   D. 3

Câu 10. “1:1” là kí hiệu của tỉ lệ:

   A. Tỉ lệ phóng to

   B. Tỉ lệ nguyên hình

   C. Tỉ lệ thu nhỏ

   D. Đáp án khác

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 03

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

A

C

A

B

D

C

D

B

B

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 03, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

4. ĐỀ SỐ 4

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 11 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ - 04

Câu 1. Phát biểu nào sau đây đúng?

   A. p là hệ số biến dạng theo trục O’X’

   B. q là hệ số biến dạng theo trục O’Y’

   C. r là hệ số biến dạng theo trục O’Z’

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 2. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

   A. l ┴(P)

   B. p = q = r

   C. l//(P’)

   D. A và B đúng

Câu 3. Hình chiếu trục đo là hình biểu diễn:

   A. 2 chiều vật thể

   B. 3 chiều vật thể

   C. 4 chiều vật thể

   D. 1 chiều vật thể

Câu 4. Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu?

   A. Song song

   B. Vuông góc

   C. Xuyên tâm

   D. Bất kì

Câu 5. Mặt tranh là:

   A. Mặt phẳng nằm ngang đặt vật thể

   B. Mặt phẳng đặt vật thể

   C. Mặt phẳng thẳng đứng tưởng tượng

   D. Mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn

Câu 6. Theo vị trí mặt tranh, hình chiếu phối cảnh được chia làm mấy loại?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 7. “Nối các điểm của hình chiếu đứng với điểm tụ” thuộc bước thứ mấy trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 8. Chọn phát biểu sai?

   A. Hình chiếu phối cảnh tạo ra cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần vật thể

   B. Hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và 2 điểm tụ

   C. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt vật thể

   D. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với một mặt vật thể

Câu 9. Đường kích thước vẽ bằng:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mành

   C. Nét đứt mảnh

   D. Nét gạch chấm mảnh

Câu 10. “2:1” là kí hiệu của:

   A. Tỉ lệ phóng to

   B. Tỉ lệ thu nhỏ

   C. Tỉ lệ nguyên hình

   D. Cả 3 đáp án đều sai

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 04

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

D

D

B

A

C

A

D

C

B

A

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 04, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

5. ĐỀ SỐ 5

ĐỀ THI GIỮA HỌC KÌ 1 MÔN CÔNG NGHỆ 11 - TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU ĐỀ - 05

Câu 1. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

   A. l ┴(P’)

   B. p = q = r

   C. Đáp án khác

   D. A và B đúng

Câu 2. Vẽ hình chiếu trục đo theo mấy bước?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 3. Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu?

   A. Song song

   B. Vuông góc

   C. Xuyên tâm

   D. Bất kì

Câu 4. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

   A. P = r = q = 1

   B. P = r = 0,5, q = 1

   C. P = r ≠ q

   D. P = r = 1, q = 0,5

Câu 5. Hình chiếu phối cảnh là hình biểu diễn được xây dựng bằng phép chiếu:

   A. Song song

   B. Vuông góc

   C. Xuyên tâm

   D. Bất kì

Câu 6. Hãy cho biết, hình chiếu nào dưới đây thuộc hình chiếu phối cảnh?

   A. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ

   B. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ

   C. Hình chiếu trục đo

   D. Cả A và B

Câu 7. “Tô đậm các cạnh thấy của vật thể, hoàn thiện hình vẽ phác” thuộc bước thứ mấy trong phương pháp vẽ phác hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ?

   A. 7

   B. 6

   C. 5

   D. 4

Câu 8. Chọn phát biểu sai?

   A. Hình chiếu phối cảnh tạo ra cho người xem ấn tượng về khoảng cách xa gần vật thể

   B. Hình chiếu phối cảnh được chia làm 2 loại: hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ và 2 điểm tụ

   C. Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với một mặt vật thể

   D. Hình chiếu phối cảnh 2 điểm tụ nhận được khi mặt tranh song song với 1 mặt vật thể

Câu 9. Đường gióng vẽ bằng nét:

   A. Nét đứt mảnh

   B. Nét liền đậm

   C. Nét liền mảnh

   D. Nét gạch chấm mảnh

Câu 10. Chọn phát biểu sai:

   A. “1:3” là kí hiệu của tỉ lệ thu nhỏ

   B. “1:1” là kí hiệu của tỉ lệ nguyên hình

   C. “2:1” là kí hiệu của tỉ lệ phóng to

   D. Cả 3 đáp án đều sai

ĐÁP ÁN ĐỀ THI SỐ 05

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

C

B

A

D

C

D

A

D

C

D

----

 -(Để xem nội dung phần còn lại và đáp án của Đề thi số 05, các em vui lòng xem online hoặc đăng nhập HOC247.NET tải về máy)-

Trên đây là 1 phần trích đoạn nội dung tài liệu Bộ 5 Đề thi giữa HK1 môn Công nghệ 11 năm 2022-2023 Trường THPT Nguyễn Du có đáp án. Để xem thêm nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Ngoài ra các em có thể tham khảo các tài liệu liên quan:

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập. 

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON