YOMEDIA

Bộ 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học lớp 10 có đáp án năm 2017

Tải về

Nhằm phục vụ tài liệu tham khảo môn Tin học cho quý thầy cô và các em học sinh, Hoc247 đã biên soạn và tổng hợp Bộ đề thi học kì 1 môn Tin học lớp 10. Đề kiểm tra với cả hình thức trắc nghiệm và tự luận đa dạng và có hướng dẫn giải chi tiết để tiện lợi cho các bạn trong quá trình tham khảo ôn tập. Mời quý thầy cô và các em cùng tham khảo bộ đề kiểm tra dưới đây.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN TIN HỌC 10

ĐỀ SỐ 1

Thời gian làm bài: 45 phút

(Gồm: 6 câu trắc nghiệm, 3 câu tự luận)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3điểm)

Câu 1: Hệ đếm cơ số 16 sử dụng các kí hiệu nào?

A.  0, 1, 2, …, 9;                                                  B.  0 và 1;      

C.  1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F, G;                         D.  0, 1, 2, …, 9, A, B, C, D, E, F;

Câu 2: Hình nào sau dây không dùng biểu diễn thuật toán?

A.                                                    B.                                                   

C.                                           D. 

Câu 3: Hãy cho biết đơn vị đo thông tin nhỏ nhất là gì?

A.    Kilobyte.                 B. Bit.                                      C. Byte.                                    D. Gigabyte.

Câu 4: Đường dẫn nào sau đây không hợp lệ trong Windows.

A. D:\THUCHANH\LOP10\KHI\TIN                          B.   D:\HKI\TIN\LOP10\THUCHANH

C. D:\BAITAP.DOC\ HKI \ TIN \ LOP 10                   D.   D:\LOP10\TIN\KI\BAITAP.DOC

Câu 5: Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Trong cùng một thư mục có thể lưu trữ hai tệp cùng phần tên nhưng có phần mở rộng khác nhau.

B. Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau.

C. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó.

D. Để chỉ một tệp ở thư mục nào người ta thường lấy tên thư mục đó làm phần tên của tệp và bổ xung thêm phần mở rộng?

Câu 6: Chế độ Restart dùng để:

A.   Bật máy                   B.      Tắt máy                         C.   Khởi động lại                   D.   “Ngủ đông”

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1 (1đ): Xác định biểu thức:     a) 16Bit =  KB?          b) 32GB =  Bit?

Câu 2 (2đ): Xác định cách biểu diễn trong hệ đếm tương ứng?

a) 1DE(16)  =  ?(10)                                    b) 65(10) =  ?(2)

Câu 3 (4đ): Cho thuật toán sau:

Bước 1: Nhập N và a1, a2, ... , aN

Bước 2: S ! 0; i ! 1

Bước 3: Nếu i > N thì đưa ra S rồi kết thúc     

Bước 4: Nếu ai < 0 thì S ! S +

Bước 5: i ! i + 1 và quay lại Bước 3;

Yêu cầu:

 1. Trình bày lại thuật toán ở dạng sơ đồ khối (2điểm).
 2. Thuật toán trên thực hiện công việc gì? (1điểm).
 3. Với N = 5 và biết a1= -3, a2 = 2, a3 = 4, a4 = 5, a5 = -1

Hãy cho biết giá trị của S  (1điểm).

-------HẾT--------

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 1

I. Phần trắc nghiệm (3điểm):

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

A

B

C

D

C

 II. Phần tự luận (7điểm):

Câu

Đáp án

Thang điểm

Câu 1

(1điểm)

a) 16Bit =  KB?

               = 16.2-3.2-10 KB

               = 24.2-3.2-10 KB

               = 2-9 KB                  

b) 32GB  =  Bit?

               = 32.210.210 .210.23 Bit

               = 25.210.210 .210.23 Bit

               = 238 Bit      

 

 

 

0.5

 

 

 

0.5

Câu 2

(2điểm)

a) 1DE(16)  =  ?(10)

               = 1.162 + 13.161 + 14.160

               = 256 + 208 + 14

               = 478                      

b) 65(10)     =  1000001(2)

 

0.5

 

0.5

1.0

 

Câu 3

(4điểm)

 

a) Sơ đồ khối:

 

 

 

 

 

2.0

b) Công việc tính tổng bình phương của các số âm trong dãy A gồm N số

1.0

c) S = 10

1.0

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔN: TIN HOC 10

ĐỀ SỐ 2

Thời gian làm bài: 45 phút;

(Gồm: 6 câu trắc nghiệm, 4 câu tự luận)

Họ, tên thí sinh:..........................................................................

Lớp:...............................................................................

PHẦN I – TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Câu 1: Hãy chọn phương án SAI: “Hệ điều hành đa nhiệm nhiều người dùng là hệ điều hành thực hiện…”

A. Điều hành việc phân phối tài nguyên cho các chương trình thực hiện đồng thời.

B. Ghi nhớ những thông tin của từng người dùng.

C. Đảm bảo sao cho lỗi trong một chương trình không làm ảnh hưởng tới việc thực hiện các chương trình khác.

D. Giúp người dùng biết thời gian cần thiết để hoàn thành một công việc

Câu 2: Trong tin học, dữ liệu là:

A. Biểu diễn thông tin dạng văn bản                            B. Các số liệu

C. Dãy bit biểu diễn thông tin trên máy tính               D. Dãy số trong hệ nhị phân

Câu 3: Hệ điều hành thông dụng hiện nay thường được lưu trữ:

A. trong CPU.                                                                   B. trong RAM

C. trong ROM                                                                   D. trên bộ nhớ ngoài

Câu 4: Input của một bài toán là gì?

A. Thuật toán                                                                  B. Thông tin đưa vào máy tính

C. Thông tin ra                                                                D. Chương trình

Câu 5: Chọn kết quả đúng. Số 1510=

A. 110010112                   B. 000010112                      

C. 000011112                   D. 110011112

Câu 6: Bộ nhớ ngoài là  :

A. Thực hiện các phép toán số học và lôgic.

B. Lưu trữ thông tin lâu dài.

C. Lưu trữ thông tin cần thiết để máy tính hoạt động và dữ liệu trong quá trình xử lý.

D. Dùng để nhập thông tin vào.

PHẦN II – TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 7: Hãy nêu nguyên lí J. Von Neumann (0.5 điểm)

Câu 8: Hệ thống tin học là gì? (0.5điểm)

Câu 9: Trình bày thuật toán giải bài toán sau bằng cách liệt kê: ( 2 điểm )

"Cho ba cạnh a, b, c của tam giác ABC . Tính diện tích S của tam giác đó"

Câu 10:

Bài toán 1 : Trình bày thuật toán giải bài toán sau bằng cách liệt kê : ( 4 điểm )

"Tìm và đưa ra nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0 )"   

-----------HẾT----------

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 2

Câu 1: D        

Câu 2: C        

Câu 3: D        

Câu 4: B        

Câu 5: C        

Câu 6: B

Câu 7: Nguyên lí J. Von Neumann

Mã hoá nhị phân, điều khiển bằng chương trình, lưu trữ chương trình và truy cập theo địa chỉ tạo thành một nguyên lí chung gọi là Nguyên lí J. Von Neumann

Câu 8: Hệ thống tin học là gì?

Hệ thống tin học gồm phần cứng, phần mềm, sự quản lí và điều khiển của con người.

Câu 9: Thuật toán theo cách liệt kê

 • Bước 1: Nhập a, b, c;
 • Bước 2: Tính chu vi p = (a+b+c)/2;
 • Bước 3: Tính diện tích S=Ö p*(p-a)*(p-b)*(p-c).
 • Bước 4: Đưa giá trị S ra màn hình và kết thúc.

Câu 10: Thuật toán theo cách liệt kê

 • Bước 1: Nhập a, b, c;
 • Bước 2: Tính r = b2 – 4ac;
 • Bước 3: Nếu r < 0 " PT vô nghiệm " Bước 6;
 • Bước 4: Nếu r = 0 " PT có nghiệm kép x = -b/2a " Bước 6;
 • Bước 5: Nếu r > 0 " PT có hai nghiệm x1, x2 = (-b ± Ö r)/2a " Bước 6;
 • Bước 6: Kết thúc.

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Nội dung ở trên chỉ trích dẫn một số đề thi trong Tuyển tập 5 đề kiểm tra học kì 1 môn Tin học 10 có đáp án. Để xem được trọn bộ đề thi, các em vui lòng chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập tài khoản trên trang Hoc247.net để tải tài liệu về máy tiện cho việc tham khảo nhé.

Chúc các em ôn tập thật tốt và đạt kết quả thật cao!

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)