YOMEDIA

Bộ 4 đề thi HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Nguyễn Văn Linh có đáp án

Tải về
 
ZUNIA12

Với mong muốn có thêm tài liệu giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức đã học HOC247 giới thiệu đến các em tài liệu Bộ 4 đề thi HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Nguyễn Văn Linh có đáp án do HOC247 biên tập và tổng hợp nhằm giúp các em tự luyện tập. Hi vọng tài liệu này sẽ có ích cho các em, chúc các em có kết quả học tập tốt!

ADSENSE

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN LINH

ĐỀ THI HỌC KỲ I

NĂM HỌC: 2021 - 2022

MÔN CÔNG NGHỆ 11

Thời gian làm bài: 45 Phút

1. ĐỀ 1

Câu 1. Thiết kế nhằm mục đích gì?

   A. Xác định hình dạng

   B. Xác định kích thước

   C. Xác định kết cấu và chức năng

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. Có rất nhiều

Câu 3. Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là:

   A. Bản vẽ chi tiết

   B. Bản vẽ lắp

   C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

   D. Bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp

Câu 4. Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện:

   A. Hình dạng

   B. Kích thước

   C. Yêu cầu kĩ thuật

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Trong khi lập bản vẽ chi tiết, chọn phương án biểu diễn là lựa chọn gì?

   A. Chọn hình chiếu

   B. Chọn hình cắt

   C. Chọn mặt cắt

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Điền vào chỗ trống: Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ ..... của các công trình trên khu đất xây dựng

   A. Hình chiếu bằng

   B. Hình chiếu đứng

   C. Hình chiếu cạnh

   D. Hình chiếu trục đo

Câu 7. Trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ:

   A. Hướng tây

   B. Hướng bắc

   C. Hướng đông

   D. Hướng nam

Câu 8. Hệ thống CAD chia làm mấy phần?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 9. Thiết bị nào dùng để nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào bộ nhớ máy tính?

   A. Bàn phím

   B. Bút sáng

   C. Chuột

   D. Tất cả đều đúng

Câu 10. Phần mềm AUTOCAD:

   A. Vẽ được hình chiếu đứng

   B. Không vẽ được hình chiếu bằng

   C. Vẽ được hình chiếu cạnh

   D. Vẽ được mô hình vật thể 3 chiều

Câu 11. Thiết kế là quá trình sáng tạo của:

   A. Người thiết kế

   B. Người máy

   C. Máy móc

   D. Đáp án khác

Câu 12. “Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế” thuộc giai đoạn:

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 13. Giai đoạn hình thành ý tưởng, xác định đề tài là:

   A. Điều tra yêu cầu thị trường

   B. Nghiên cứu yêu cầu thị trường

   C. Cả A và b đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 14. Máy tính được sử dụng rộng rãi trong:

   A. Quá trình thiết kế

   B. Quá trình chế tạo

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 15. Bản vẽ chi tiết gồm các bản vẽ liên quan đến:

   A. Thiết kế máy móc và thiết bị

   B. Chế tạo máy móc và thiết bị

   C. Lắp ráp máy móc và thiết bị

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Bộ giá đỡ có:

   A. Tấm đế

   B. Vít

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 17. Khi lập bản vẽ chi tiết, ta bố trí các hình biểu diễn trên bản vẽ bằng:

   A. Các đường trục hình biểu diễn

   B. Các đường bao hình biểu diễn

   C. Cả A và b đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 18. Khi lập bản vẽ chi tiết, vẽ mờ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt

   D. Nét gạch chấm mảnh

Câu 19. Đâu là hình biểu diễn ba chiều vật thể?

   A. Hình chiếu trục đo

   B. Hình chiếu phối cảnh

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Hình chiếu vuông góc

Câu 20. Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều:

   A. L // (P’)

   B. L ┴ (P’)

   C. L cắt (P’)

   D. Đáp án khác

Câu 21. Hệ số biến dạng theo trục O’X’ là:

   A. p

   B. q

   C. r

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 22. Khi vẽ hình chiếu trục đo, để thuận tiện, người ta đặt trục tọa độ theo:

   A. Chiều dài vật thể

   B. Chiều rộng vật thể

   C. Chiều cao vật thể

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 23. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

   A. góc X’O’Z’ = 90ᵒ

   B. góc X’O’Y’ = góc Y’O’Z’ = 135ᵒ

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 24. Đường gióng được vẽ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt mảnh

   D. Đáp án khác

Câu 25. Đường gióng vượt quá đường kích thước một đoạn:

   A. 2 mm

   B. 4 mm

   C. 2 ÷ 4 mm

   D. Đáp án khác

Câu 26. Có mấy phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 27. Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, vị trí mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?

   A. Trước vật thể

   B. Dưới vật thể

   C. Sau vật thể

   D. Trên vật thể

Câu 28. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất có mấy hướng chiếu?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 29. Theo phương pháp chiếu góc thứ ba, mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?

   A. Trước vật thể

   B. Sau vật thể

   C. Trên vật thể

   D. Dưới vật thể

Câu 30. Trong hồ sơ giai đoạn thiết kế sơ bộ ngôi nhà, ngoài bản vẽ hình chiếu vuông góc và mặt cắt ngôi nhà, người ta còn vẽ thêm:

   A. Hình chiếu phối cảnh ngôi nhà

   B. Hình chiếu trục đo ngôi nhà

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

2. ĐỀ 2

Câu 1. Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, vị trí mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?

   A. Trước vật thể

   B. Dưới vật thể

   C. Sau vật thể

   D. Trên vật thể

Câu 2. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất có mấy hướng chiếu?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 3. Theo phương pháp chiếu góc thứ ba, mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?

   A. Trước vật thể

   B. Sau vật thể

   C. Trên vật thể

   D. Dưới vật thể

Câu 4. Điền vào chỗ trống: Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ ..... của các công trình trên khu đất xây dựng

   A. Hình chiếu bằng

   B. Hình chiếu đứng

   C. Hình chiếu cạnh

   D. Hình chiếu trục đo

Câu 5. Trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ:

   A. Hướng tây

   B. Hướng bắc

   C. Hướng đông

   D. Hướng nam

Câu 6. Thiết kế nhằm mục đích gì?

   A. Xác định hình dạng

   B. Xác định kích thước

   C. Xác định kết cấu và chức năng

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. Có rất nhiều

Câu 8. Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là:

   A. Bản vẽ chi tiết

   B. Bản vẽ lắp

   C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

   D. Bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp

Câu 9. Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện:

   A. Hình dạng

   B. Kích thước

   C. Yêu cầu kĩ thuật

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Trong khi lập bản vẽ chi tiết, chọn phương án biểu diễn là lựa chọn gì?

   A. Chọn hình chiếu

   B. Chọn hình cắt

   C. Chọn mặt cắt

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Hệ thống CAD chia làm mấy phần?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 12. Thiết kế là quá trình sáng tạo của:

   A. Người thiết kế

   B. Người máy

   C. Máy móc

   D. Đáp án khác

Câu 13. “Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế” thuộc giai đoạn:

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 14. Thiết bị nào dùng để nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào bộ nhớ máy tính?

   A. Bàn phím

   B. Bút sáng

   C. Chuột

   D. Tất cả đều đúng

Câu 15. Phần mềm AUTOCAD:

   A. Vẽ được hình chiếu đứng

   B. Không vẽ được hình chiếu bằng

   C. Vẽ được hình chiếu cạnh

   D. Vẽ được mô hình vật thể 3 chiều

Câu 16. Giai đoạn hình thành ý tưởng, xác định đề tài là:

   A. Điều tra yêu cầu thị trường

   B. Nghiên cứu yêu cầu thị trường

   C. Cả A và b đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 17. Máy tính được sử dụng rộng rãi trong:

   A. Quá trình thiết kế

   B. Quá trình chế tạo

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 18. Khi lập bản vẽ chi tiết, vẽ mờ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt

   D. Nét gạch chấm mảnh

Câu 19. Đâu là hình biểu diễn ba chiều vật thể?

   A. Hình chiếu trục đo

   B. Hình chiếu phối cảnh

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Hình chiếu vuông góc

Câu 20. Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều:

   A. L // (P’)

   B. L ┴ (P’)

   C. L cắt (P’)

   D. Đáp án khác

---{Để xem nội dung đề và đáp án từ câu 21 - 30 đề số 2 của bộ đề thi, các em vui lòng đăng nhập xem online hoặc tải về}---

3. ĐỀ 3

Câu 1. Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, vị trí mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?

   A. Trước vật thể

   B. Dưới vật thể

   C. Sau vật thể

   D. Trên vật thể

Câu 2. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất có mấy hướng chiếu?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 3. Theo phương pháp chiếu góc thứ ba, mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?

   A. Trước vật thể

   B. Sau vật thể

   C. Trên vật thể

   D. Dưới vật thể

Câu 4. Điền vào chỗ trống: Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ ..... của các công trình trên khu đất xây dựng

   A. Hình chiếu bằng

   B. Hình chiếu đứng

   C. Hình chiếu cạnh

   D. Hình chiếu trục đo

Câu 5. Trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ:

   A. Hướng tây

   B. Hướng bắc

   C. Hướng đông

   D. Hướng nam

Câu 6. Thiết kế nhằm mục đích gì?

   A. Xác định hình dạng

   B. Xác định kích thước

   C. Xác định kết cấu và chức năng

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. Có rất nhiều

Câu 8. Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là:

   A. Bản vẽ chi tiết

   B. Bản vẽ lắp

   C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

   D. Bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp

Câu 9. Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện:

   A. Hình dạng

   B. Kích thước

   C. Yêu cầu kĩ thuật

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Trong khi lập bản vẽ chi tiết, chọn phương án biểu diễn là lựa chọn gì?

   A. Chọn hình chiếu

   B. Chọn hình cắt

   C. Chọn mặt cắt

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 11. Hệ thống CAD chia làm mấy phần?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 12. Thiết kế là quá trình sáng tạo của:

   A. Người thiết kế

   B. Người máy

   C. Máy móc

   D. Đáp án khác

Câu 13. “Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế” thuộc giai đoạn:

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 14. Thiết bị nào dùng để nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào bộ nhớ máy tính?

   A. Bàn phím

   B. Bút sáng

   C. Chuột

   D. Tất cả đều đúng

Câu 15. Phần mềm AUTOCAD:

   A. Vẽ được hình chiếu đứng

   B. Không vẽ được hình chiếu bằng

   C. Vẽ được hình chiếu cạnh

   D. Vẽ được mô hình vật thể 3 chiều

Câu 16. Giai đoạn hình thành ý tưởng, xác định đề tài là:

   A. Điều tra yêu cầu thị trường

   B. Nghiên cứu yêu cầu thị trường

   C. Cả A và b đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 17. Máy tính được sử dụng rộng rãi trong:

   A. Quá trình thiết kế

   B. Quá trình chế tạo

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 18. Khi lập bản vẽ chi tiết, vẽ mờ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt

   D. Nét gạch chấm mảnh

Câu 19. Đâu là hình biểu diễn ba chiều vật thể?

   A. Hình chiếu trục đo

   B. Hình chiếu phối cảnh

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Hình chiếu vuông góc

Câu 20. Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều:

   A. L // (P’)

   B. L ┴ (P’)

   C. L cắt (P’)

   D. Đáp án khác

---{Còn tiếp}---

4. ĐỀ 4

Câu 1. Trong hồ sơ giai đoạn thiết kế sơ bộ ngôi nhà, ngoài bản vẽ hình chiếu vuông góc và mặt cắt ngôi nhà, người ta còn vẽ thêm:

   A. Hình chiếu phối cảnh ngôi nhà

   B. Hình chiếu trục đo ngôi nhà

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 2. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

   A. góc X’O’Z’ = 90ᵒ

   B. góc X’O’Y’ = góc Y’O’Z’ = 135ᵒ

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 3. Đường gióng được vẽ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt mảnh

   D. Đáp án khác

Câu 4. Trên mặt bằng tổng thể thường vẽ mũi tên chỉ:

   A. Hướng tây

   B. Hướng bắc

   C. Hướng đông

   D. Hướng nam

Câu 5. Thiết kế nhằm mục đích gì?

   A. Xác định hình dạng

   B. Xác định kích thước

   C. Xác định kết cấu và chức năng

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Ở phương pháp chiếu góc thứ nhất, vị trí mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?

   A. Trước vật thể

   B. Dưới vật thể

   C. Sau vật thể

   D. Trên vật thể

Câu 7. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất có mấy hướng chiếu?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 8. Theo phương pháp chiếu góc thứ ba, mặt phẳng hình chiếu bằng như thế nào so với vật thể?

   A. Trước vật thể

   B. Sau vật thể

   C. Trên vật thể

   D. Dưới vật thể

Câu 9. Điền vào chỗ trống: Bản vẽ mặt bằng tổng thể là bản vẽ ..... của các công trình trên khu đất xây dựng

   A. Hình chiếu bằng

   B. Hình chiếu đứng

   C. Hình chiếu cạnh

   D. Hình chiếu trục đo

Câu 10. Có mấy loại bản vẽ kĩ thuật?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. Có rất nhiều

Câu 11. Trong khi lập bản vẽ chi tiết, chọn phương án biểu diễn là lựa chọn gì?

   A. Chọn hình chiếu

   B. Chọn hình cắt

   C. Chọn mặt cắt

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 12. Tài liệu kĩ thuật chủ yếu của sản phẩm cơ khí là:

   A. Bản vẽ chi tiết

   B. Bản vẽ lắp

   C. Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp

   D. Bản vẽ chi tiết hoặc bản vẽ lắp

Câu 13. Nội dung của bản vẽ chi tiết thể hiện:

   A. Hình dạng

   B. Kích thước

   C. Yêu cầu kĩ thuật

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Hệ thống CAD chia làm mấy phần?

   A. 2

   B. 3

   C. 4

   D. 5

Câu 15. Thiết bị nào dùng để nhận dạng đối tượng vẽ và đưa thông tin vào bộ nhớ máy tính?

   A. Bàn phím

   B. Bút sáng

   C. Chuột

   D. Tất cả đều đúng

Câu 16. Thiết kế là quá trình sáng tạo của:

   A. Người thiết kế

   B. Người máy

   C. Máy móc

   D. Đáp án khác

Câu 17. “Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế” thuộc giai đoạn:

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 18. Phần mềm AUTOCAD:

   A. Vẽ được hình chiếu đứng

   B. Không vẽ được hình chiếu bằng

   C. Vẽ được hình chiếu cạnh

   D. Vẽ được mô hình vật thể 3 chiều

Câu 19. Khi lập bản vẽ chi tiết, vẽ mờ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt

   D. Nét gạch chấm mảnh

Câu 20. Giai đoạn hình thành ý tưởng, xác định đề tài là:

   A. Điều tra yêu cầu thị trường

   B. Nghiên cứu yêu cầu thị trường

   C. Cả A và b đều đúng

   D. Đáp án khác

---{Còn tiếp}---

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 4 đề thi HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Nguyễn Văn Linh có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập. Chúc các em học tốt!

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu khác hoặc thi trực tuyến tại đây:

Thi online:

 

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON