YOMEDIA

Bộ 4 đề thi HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Gia Định có đáp án

Tải về
 
UREKA

Bộ 4 đề thi HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Gia Định có đáp án do ban biên tập HOC247 tổng hợp để giúp các em ôn tập và củng cố các kiến thức về Công nghệ đã học trong chương trình Công nghệ 11 để chuẩn bị thật tốt cho các kỳ thi sắp tới. Mời các em cùng tham khảo!

ADSENSE

TRƯỜNG THPT GIA ĐỊNH

ĐỀ THI HK1

NĂM HỌC 2021-2022

MÔN CÔNG NGHỆ 11

Thời gian làm bài: 45 phút

(không kể thời gian phát đề)

1. ĐỀ 1

Câu 1. Sau khi thẩm định, đánh giá phương án thiết kế:

   A. Tiến hành làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

   B. Tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

   C. Nếu không đạt thì tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

   D. Nếu đạt thì tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

Câu 2. Hồ sơ kĩ thuật gồm:

   A. Các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm

   B. Các bản thuyết minh tính toán về sản phẩm

   C. Các chỉ dẫn về vận hành, sử dụng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế là:

   A. Đọc bản vẽ để thu thập thông tin liên quan đến đề tài thiết kế.

B. Vẽ các bản vẽ phác của sản phẩm khi lập phương án thiết kế để thể hiện ý tưởng thiết kế

   C. Dùng các bản vẽ để trao đổi ý kiến với đồng nghiệp

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Nội dung của bản vẽ lắp:

   A. Trình bày hình dạng chi tiết

   B. Trình bày vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 5. Lập bản vẽ chi tiết gồm những bước nào?

   A. Bố trí hình biểu diễn và khung tên

   B. Vẽ mờ

   C. Tô đậm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà là:

   A. Mặt bằng

   B. Mặt đứng

   C. Hình cắt

   D. Đáp án khác

Câu 7. Chọn phát biểu đúng:

   A. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng thẳng đứng đi qua cửa sổ

   B. Mặt bằng là hình cắt đứng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

  C. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

   D. Đáp án khác

Câu 8. Chọn phát biểu đúng:

   A. Mỗi ngôi nhà chỉ có một mặt bằng

   B. Nếu ngôi nhà có nhiều tầng thì phải có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng

   C. Cứ 2 tầng thì có một mặt bằng

   D. Đối với nhà có 2 tầng thì mặt bằng của 2 tầng giống nhau ở kí hiệu cầu thang.

Câu 9. Phần mềm hệ thống CAD thực hiện việc:

   A. Tạo ra đối tượng vẽ

   B. Giải bài toán dựng hình và vẽ hình

   C. Xây dựng các hình chiếu vuông góc, hình cắt, mặt cắt.

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Phần mềm hệ thống CAD thực hiện hoạt động:

   A. Không xây dựng hình chiếu trục đo

   B. Không xây dựng hình chiếu phối cảnh

   C. Tô, vẽ kí hiệu mặt cắt vật liệu

   D. Không ghi kích thước

Câu 11. Đâu là giai đoạn của quá trình thiết kế?

   A. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế

   B. Lập hồ sơ kĩ thuật

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 12. “Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế” thuộc giai đoạn:

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 13. Tính toán lập bản vẽ thiết kế nhằm xác định:

   A. Hình dạng sản phẩm

   B. Kích thước sản phẩm

   C. Chức năng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Trong chương trình Công nghệ 11 giới thiệu loại bản vẽ kĩ thuật nào?

   A. Bản vẽ cơ khí

   B. Bản vẽ xây dựng

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 15. Tài liệu chính của hồ sơ kĩ thuật là:

   A. Bản vẽ của sản phẩm

   B. Bản thuyết minh sản phẩm

   C. Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 16. Bộ giá đỡ có mấy chi tiết?

   A. 3

   B. 4

   C. 5

   D. 6

Câu 17. Bộ giá đỡ có:

   A. Trục

   B. Con lăn

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 18. Khi lập bản vẽ chi tiết, bước 1 là:

   A. Bố trí các hình biểu diễn

   B. Bố trí khung tên

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 19. Kích thước ghi trên bản vẽ kĩ thuật là kích thước của:

   A. Chiều dài

   B. Chiều rộng

   C. Chiều cao

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Hệ số biến dạng là:

   A. Tỉ số giữa độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng trên trục tọa độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó.

   B. Tỉ số giữa độ dài thực của đoạn thẳng với độ dài hình chiếu của đoạn thẳng đó trên trục tọa độ

C. Tích giữa độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng trên trục tọa độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó.

   D. Cả 3 đáp án đều sai

Câu 21. Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng mấy loại hình chiếu trục đo?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 22. Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:

   A. Góc X’O’Y’ = 120ᵒ

   B. Góc Y’O’Z’ = 120ᵒ

   C. Góc X’O’Z’ = 120ᵒ

   D. Cả 3 đáp án đều đúng

Câu 23. Hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

   A. p = r = 1

   B. q = 0,5

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 24. Đường kích thước vẽ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt mảnh

   D. Đáp án khác

Câu 25. Đường gióng:

   A. Vuông góc với đường kích thước

   B. Song song với đường kích thước

   C. Cắt đường kích thước

   D. Đáp án khác

Câu 26. Trước con số chỉ đường kính đường tròn, người ta kí hiệu:

   A. R

   B. Ø

   C. Chỉ ghi con số

   D. Đáp án khác

Câu 27. Theo phương pháp chiếu góc thứ 3, mặt phẳng hình chiếu đứng như thế nào so với vật thể?

   A. Trước vật thể

   B. Sau vật thể

   C. Trên vật thể

   D. Dưới vật thể

Câu 28. Theo phương pháp chiếu góc thứ 3, để hình chiếu bằng nằm trên mặt phẳng hình chiếu đứng, ta xoay mặt phẳng hình chiếu bằng:

   A. Lên trên 90ᵒ

   B. Xuống dưới 90ᵒ

   C. Sang phải 90ᵒ

   D. Sang trái 90ᵒ

Câu 29. Theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, để thu được hình chiếu cạnh ta nhìn từ:

   A. Trước vào

   B. Trên xuống

   C. Trái sang

   D. Đáp án khác

Câu 30. Có mấy loại hình biểu diễn chính của ngôi nhà?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 31. Mặt bằng là:

   A. Hình chiếu bằng ngôi nhà

   B. Hình chiếu đứng ngôi nhà

   C. Hình chiếu cạnh ngôi nhà

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 32. Mặt đứng là mặt chính ngôi nhà, tức là:

   A. Hình chiếu đứng ngôi nhà

   B. Hình chiếu cạnh ngôi nhà

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 33. Hình cắt thể hiện:

   A. Kết cấu các bộ phận nhà

   B. Kích thước các bộ phận nhà

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Cả A và B đều sai

Câu 34. “Ghi kích thước” thuộc bước thứ mấy trong lập bản vẽ của vật thể?

   A. 3

   B. 4

   C. 5

   D. 6

Câu 35. “Vẽ mờ” bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt mảnh

   D. Đáp án khác

Câu 36. Bước 1 lập bản vẽ của vật thể chọn hướng chiếu để:

   A. Vẽ hìnhh ciếu đứng

   B. Vẽ hình chiếu bằng

   C. Vẽ hình chiếu cạnh

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 37. “Vẽ hình chiếu trục đo” thuộc bước thứ mấy trong biểu diễn vật thể?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 38. Đường bao khuất vẽ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 39. Đường tâm có dạng:

   A.

   B.

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 40. Đường bao thấy vẽ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét đứt

   C. Nét gạch chấm mảnh

   D. Đáp án khác

2. ĐỀ 2

Câu 1. Lập bản vẽ chi tiết gồm những bước nào?

   A. Bố trí hình biểu diễn và khung tên

   B. Vẽ mờ

   C. Tô đậm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà là:

   A. Mặt bằng

   B. Mặt đứng

   C. Hình cắt

   D. Đáp án khác

Câu 3. Sau khi thẩm định, đánh giá phương án thiết kế:

   A. Tiến hành làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

   B. Tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

   C. Nếu không đạt thì tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

   D. Nếu đạt thì tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

Câu 4. Hồ sơ kĩ thuật gồm:

   A. Các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm

   B. Các bản thuyết minh tính toán về sản phẩm

   C. Các chỉ dẫn về vận hành, sử dụng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế là:

   A. Đọc bản vẽ để thu thập thông tin liên quan đến đề tài thiết kế.

   B. Vẽ các bản vẽ phác của sản phẩm khi lập phương án thiết kế để thể hiện ý tưởng thiết kế

   C. Dùng các bản vẽ để trao đổi ý kiến với đồng nghiệp

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 6. Nội dung của bản vẽ lắp:

   A. Trình bày hình dạng chi tiết

   B. Trình bày vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 7. Chọn phát biểu đúng:

   A. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng thẳng đứng đi qua cửa sổ

   B. Mặt bằng là hình cắt đứng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

  C. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

   D. Đáp án khác

Câu 8. Phần mềm hệ thống CAD thực hiện việc:

   A. Tạo ra đối tượng vẽ

   B. Giải bài toán dựng hình và vẽ hình

   C. Xây dựng các hình chiếu vuông góc, hình cắt, mặt cắt.

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Phần mềm hệ thống CAD thực hiện hoạt động:

   A. Không xây dựng hình chiếu trục đo

   B. Không xây dựng hình chiếu phối cảnh

   C. Tô, vẽ kí hiệu mặt cắt vật liệu

   D. Không ghi kích thước

Câu 10. Chọn phát biểu đúng:

   A. Mỗi ngôi nhà chỉ có một mặt bằng

   B. Nếu ngôi nhà có nhiều tầng thì phải có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng

   C. Cứ 2 tầng thì có một mặt bằng

   D. Đối với nhà có 2 tầng thì mặt bằng của 2 tầng giống nhau ở kí hiệu cầu thang.

Câu 11. Đâu là giai đoạn của quá trình thiết kế?

   A. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế

   B. Lập hồ sơ kĩ thuật

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 12. Tính toán lập bản vẽ thiết kế nhằm xác định:

   A. Hình dạng sản phẩm

   B. Kích thước sản phẩm

   C. Chức năng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. “Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế” thuộc giai đoạn:

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 14. Trong chương trình Công nghệ 11 giới thiệu loại bản vẽ kĩ thuật nào?

   A. Bản vẽ cơ khí

   B. Bản vẽ xây dựng

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 15. Bộ giá đỡ có:

   A. Trục

   B. Con lăn

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 16. Tài liệu chính của hồ sơ kĩ thuật là:

   A. Bản vẽ của sản phẩm

   B. Bản thuyết minh sản phẩm

   C. Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 17. Bộ giá đỡ có mấy chi tiết?

   A. 3

   B. 4

   C. 5

   D. 6

Câu 18. Khi lập bản vẽ chi tiết, bước 1 là:

   A. Bố trí các hình biểu diễn

   B. Bố trí khung tên

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 19. Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng mấy loại hình chiếu trục đo?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 20. Kích thước ghi trên bản vẽ kĩ thuật là kích thước của:

   A. Chiều dài

   B. Chiều rộng

   C. Chiều cao

   D. Cả 3 đáp án trên

---{Để xem nội dung đề và đáp án từ câu 21 - 30 đề số 2 của bộ đề thi, các em vui lòng đăng nhập xem online hoặc tải về}---

3. ĐỀ 3

Câu 1. Đường bao khuất vẽ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2. Đường bao thấy vẽ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét đứt

   C. Nét gạch chấm mảnh

   D. Đáp án khác

Câu 3. Đường tâm có dạng:

   A.

   B.

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 4. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế là:

   A. Đọc bản vẽ để thu thập thông tin liên quan đến đề tài thiết kế.

   B. Vẽ các bản vẽ phác của sản phẩm khi lập phương án thiết kế để thể hiện ý tưởng thiết kế

   C. Dùng các bản vẽ để trao đổi ý kiến với đồng nghiệp

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Nội dung của bản vẽ lắp:

   A. Trình bày hình dạng chi tiết

   B. Trình bày vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 6. Lập bản vẽ chi tiết gồm những bước nào?

   A. Bố trí hình biểu diễn và khung tên

   B. Vẽ mờ

   C. Tô đậm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà là:

   A. Mặt bằng

   B. Mặt đứng

   C. Hình cắt

   D. Đáp án khác

Câu 8. Sau khi thẩm định, đánh giá phương án thiết kế:

   A. Tiến hành làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

   B. Tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

   C. Nếu không đạt thì tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

   D. Nếu đạt thì tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

Câu 9. Hồ sơ kĩ thuật gồm:

   A. Các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm

   B. Các bản thuyết minh tính toán về sản phẩm

   C. Các chỉ dẫn về vận hành, sử dụng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10. Chọn phát biểu đúng:

   A. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng thẳng đứng đi qua cửa sổ

   B. Mặt bằng là hình cắt đứng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

  C. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

   D. Đáp án khác

Câu 11. Phần mềm hệ thống CAD thực hiện hoạt động:

   A. Không xây dựng hình chiếu trục đo

   B. Không xây dựng hình chiếu phối cảnh

   C. Tô, vẽ kí hiệu mặt cắt vật liệu

   D. Không ghi kích thước

Câu 12. Phần mềm hệ thống CAD thực hiện việc:

   A. Tạo ra đối tượng vẽ

   B. Giải bài toán dựng hình và vẽ hình

   C. Xây dựng các hình chiếu vuông góc, hình cắt, mặt cắt.

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 13. Chọn phát biểu đúng:

   A. Mỗi ngôi nhà chỉ có một mặt bằng

   B. Nếu ngôi nhà có nhiều tầng thì phải có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng

   C. Cứ 2 tầng thì có một mặt bằng

   D. Đối với nhà có 2 tầng thì mặt bằng của 2 tầng giống nhau ở kí hiệu cầu thang.

Câu 14. Tính toán lập bản vẽ thiết kế nhằm xác định:

   A. Hình dạng sản phẩm

   B. Kích thước sản phẩm

   C. Chức năng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Đâu là giai đoạn của quá trình thiết kế?

   A. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế

   B. Lập hồ sơ kĩ thuật

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 16. “Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế” thuộc giai đoạn:

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 17. Bộ giá đỡ có:

   A. Trục

   B. Con lăn

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 18. Trong chương trình Công nghệ 11 giới thiệu loại bản vẽ kĩ thuật nào?

   A. Bản vẽ cơ khí

   B. Bản vẽ xây dựng

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 19. Tài liệu chính của hồ sơ kĩ thuật là:

   A. Bản vẽ của sản phẩm

   B. Bản thuyết minh sản phẩm

   C. Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Trên bản vẽ kĩ thuật thường dùng mấy loại hình chiếu trục đo?

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

---{Còn tiếp}---

4. ĐỀ 4

Câu 1. Nội dung của bản vẽ lắp:

   A. Trình bày hình dạng chi tiết

   B. Trình bày vị trí tương quan của một nhóm chi tiết được lắp với nhau.

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 2. Đường tâm có dạng:

   A.

   B.

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 3. Lập bản vẽ chi tiết gồm những bước nào?

   A. Bố trí hình biểu diễn và khung tên

   B. Vẽ mờ

   C. Tô đậm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 4. Đường bao khuất vẽ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét liền mảnh

   C. Nét đứt

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5. Đường bao thấy vẽ bằng nét:

   A. Nét liền đậm

   B. Nét đứt

   C. Nét gạch chấm mảnh

   D. Đáp án khác

Câu 6. Vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với thiết kế là:

   A. Đọc bản vẽ để thu thập thông tin liên quan đến đề tài thiết kế.

   B. Vẽ các bản vẽ phác của sản phẩm khi lập phương án thiết kế để thể hiện ý tưởng thiết kế

   C. Dùng các bản vẽ để trao đổi ý kiến với đồng nghiệp

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7. Hình biểu diễn quan trọng nhất của ngôi nhà là:

   A. Mặt bằng

   B. Mặt đứng

   C. Hình cắt

   D. Đáp án khác

Câu 8. Hồ sơ kĩ thuật gồm:

   A. Các bản vẽ tổng thể và chi tiết của sản phẩm

   B. Các bản thuyết minh tính toán về sản phẩm

   C. Các chỉ dẫn về vận hành, sử dụng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 9. Sau khi thẩm định, đánh giá phương án thiết kế:

   A. Tiến hành làm mô hình thử nghiệm, chế tạo thử

   B. Tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

   C. Nếu không đạt thì tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

   D. Nếu đạt thì tiến hành lập hồ sơ kĩ thuật

Câu 10. Chọn phát biểu đúng:

   A. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng thẳng đứng đi qua cửa sổ

   B. Mặt bằng là hình cắt đứng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

  C. Mặt bằng là hình cắt bằng của ngôi nhà được cắt bởi một mặt phẳng nằm ngang đi qua cửa sổ

   D. Đáp án khác

Câu 11. Phần mềm hệ thống CAD thực hiện hoạt động:

   A. Không xây dựng hình chiếu trục đo

   B. Không xây dựng hình chiếu phối cảnh

   C. Tô, vẽ kí hiệu mặt cắt vật liệu

   D. Không ghi kích thước

Câu 12. Chọn phát biểu đúng:

   A. Mỗi ngôi nhà chỉ có một mặt bằng

   B. Nếu ngôi nhà có nhiều tầng thì phải có bản vẽ mặt bằng riêng cho từng tầng

   C. Cứ 2 tầng thì có một mặt bằng

   D. Đối với nhà có 2 tầng thì mặt bằng của 2 tầng giống nhau ở kí hiệu cầu thang.

Câu 13. Tính toán lập bản vẽ thiết kế nhằm xác định:

   A. Hình dạng sản phẩm

   B. Kích thước sản phẩm

   C. Chức năng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 14. Phần mềm hệ thống CAD thực hiện việc:

   A. Tạo ra đối tượng vẽ

   B. Giải bài toán dựng hình và vẽ hình

   C. Xây dựng các hình chiếu vuông góc, hình cắt, mặt cắt.

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15. Đâu là giai đoạn của quá trình thiết kế?

   A. Hình thành ý tưởng, xác định đề tài thiết kế

   B. Lập hồ sơ kĩ thuật

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 16. Trong chương trình Công nghệ 11 giới thiệu loại bản vẽ kĩ thuật nào?

   A. Bản vẽ cơ khí

   B. Bản vẽ xây dựng

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 17. “Thẩm định, đánh giá phương án thiết kế” thuộc giai đoạn:

   A. 1

   B. 2

   C. 3

   D. 4

Câu 18. Bộ giá đỡ có:

   A. Trục

   B. Con lăn

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

Câu 19. Tài liệu chính của hồ sơ kĩ thuật là:

   A. Bản vẽ của sản phẩm

   B. Bản thuyết minh sản phẩm

   C. Bản hướng dẫn sử dụng sản phẩm

   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 20. Khi lập bản vẽ chi tiết, bước 1 là:

   A. Bố trí các hình biểu diễn

   B. Bố trí khung tên

   C. Cả A và B đều đúng

   D. Đáp án khác

---{Còn tiếp}---

Trên đây là trích dẫn một phần nội dung Bộ 4 đề thi HK1 môn Công nghệ 11 năm 2021-2022 - Trường THPT Gia Định có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính. Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập. Chúc các em học tốt!

Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm một số tài liệu khác hoặc thi trực tuyến tại đây:

Thi online:

 

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON