AMBIENT

Bộ 3 đề thi giữa kì 1 môn GDCD 12 năm học 2016-2017

Tải về

Sau khi sưu tầm và tổng hợp Học 247 giới thiệu đến các em Bộ 3 đề thi giữa kì 1 môn GDCD 12 năm học 2016-2017  - trường THPT giúp các em ôn lại kiến thức chuẩn bị cho kì thi HK1 sắp tới. Bên cạnh đó Bộ đề cương này có thể giúp các em luyện thi THPT QG năm 2018 và kì thi Đại học - Cao đẳng sắp tới. Chúc các em ôn thi thật tốt!

Đề tham khảo số 1 

Trường THPT Chi Lăng

Họ và Tên…………………………………

Lớp 12a

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT HK I

MÔN: GDCD

Năm học: 2016-2017

Thời gian: 45 phút

ĐỀ 1

Câu 1. Chị B tham gia kinh doanh đã đóng thuế đầy đủ đúng quy định.Ta nói chị B đã:

A.  Sử dụng pháp luật.       B.  Tuân thủ pháp luật.     C. Áp dụng pháp luật.        D.  Thi hành pháp luật.

Câu 2. Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt anh A vì chở quá số người quy định.Cảnh sát giao thông đã:

A.  Áp dụng pháp luật        B. Sử dụng pháp luật.        C. Thi hành pháp luật.       D.  Tuân thủ pháp luật.

Câu 3. Học sinh A chạy xe đến ngã tư có tín hiệu đèn đỏ thì dừng lại. Ta nói học sinh A đã :

A.  Sử dụng pháp luật.       B.  Tuân thủ pháp luật.     C. Thi hành pháp luật.       D.  Áp dụng pháp luật.

Câu 4. Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?

A. Vi phạm pháp luật                                                       B. Không vi phạm pháp luật

C. Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luật                    D. Vi phạm kỉ luật

Câu 5. Người có hành vi tham nhũng không phải chịu trách nhiệm pháp lí gì?

A. Trách nhiệm hình sự                                                  B. Trách nhiệm hành chính

C. Trách nhiệm kỉ luật                                                    D. Trách nhiệm dân sự

Câu 6.  Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc là:

A. Các bên cùng có lợi.                                                   B. Đoàn kết giữa các dân tộc.

C. Bình đẳng.                                                                    D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số.

Câu 7. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là:

A. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa anh, chị, em.

B. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa các thành viên trong gia đình.

C. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con.

D. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa ông bà và cháu.

Câu 8. Anh H.T.T thấy cháu M đang bị đuối nước đã nhảy xuống cứu giúp, đưa em lên bờ.Ta nói anh H.T.T đã:

A. Thi hành pháp luật.       B. Sử dụng pháp luật.        C. Tuân thủ pháp luật.       D.  Áp dụng pháp luật.

Câu 9. Trách nhiệm pháp lí là………(1)……..mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu ……(2)………từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.

A. Nghĩa vụ (1), hậu quả bất lợi (2)                             B. Nghĩa vụ (1), hậu quả (2)

C. Việc làm (1), thiệt hại (2)                                          D.  Việc làm (1), hậu quả bất lợi (2)

Câu 10. Khi việc kết hôn trái pháp luật bị huỷ hôn thì hai bên nam, nữ phải……………...quan hệ như vợ chồng.

A. Duy trì                             B. Tạm hoãn                       C. Chấm dứt                        D. Tạm dừng

Câu 11. Mục đích của hôn nhân là:

A. Duy trì nòi giống.

B. Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tiến bộ.

C. Đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội

D. Thỏa mãn tình yêu chân chính.

Câu 12. Anh B điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm.Trong trường hợp này, anh B đã vi phạm:

A. Kỉ luật.                            B. Dân sự.                            C.  Hình sự.                         D.  Hành chính

Câu 13. Đối tượng phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là những người:

A. Đủ 16 tuổi trở lên         B. Đủ 14 tuổi trở lên         C. Đủ 15 tuổi trở lên         D. Đủ 18 tuổi trở lên

Câu 14. Chọn phát biểu sai về biểu hiện của bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.

A. Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích chung của gia đình, dòng họ, trên nói dưới nghe.

B. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.

C.  Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích từng cá nhân, từng cá nhân quan tâm đến lợi ích chung của gia đình.

D. Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình.

Câu 15. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm, xâm phạm các:

A.  Quan hệ xã hội                                                            B.  Quy tắc ứng xử trong xã hội.

C.  Quy tắc quản lý nhà nước.       D. Quy tắc hành chính nhà nước.

Đề tham khảo số 2 

SỞ GD & ĐT TỈNH ĐĂK NÔNG

TRƯỜNG THPT ĐĂK SONG

KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KỲ I

NĂM HỌC 2016 – 2017

MÔN GDCD - KHỐI 12

Thời gian làm bài 45phút

Câu 1: Pháp luật được hình thành trên cơ sở các quan hệ nào?

A. Chính trị                    B. Kinh tế                       C. Đạo đức                     D. Xã hội

Câu 2: Pháp luật XHCN mang bản chất của ai?

A. Giai cấp công nhân    B. Giai cấp tiến bộ   

C. Nhân dân lao động      D. Giai cấp cầm quyền

Câu 3: Phóng nhanh, vượt ẩu khi đi xe máy là vi phạm:

A. Hình sự                     B. Dân sự                       C. Kỉ luật                        D. Hành chính

Câu 4: Vợ, chồng có quyền có tài sản riêng được thể hiện trong quan hệ nào?

A. Tài sản                       B. Tài sản riêng             C. Nhân thân                 D. Tài sản chung

Câu 5: Pháp luật là phương tiện để nhà nước làm gì?

  A. Bảo vệ các công nhân    B. Bảo vệ các giai cấp                                         

  C. Quản lí công dân             D. Quản lí xã hội

Câu 6: Hành vi “cướp giật tài sản của người khác” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Đây là hành vi vi phạm pháp luật gì?

A. Hành chính               B. Dân sự                       C. Hình sự                      D. Kỉ luật

Câu 7: Pháp luật quy định đối với lao đọng nữ hiện nay được nghỉ chế độ thai sản là:

  A. 5 tháng       B. 4 tháng        C. 6 tháng     D. 12 tháng

Câu 8: Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi:

A. Thu nhập, tuổi tác, địa vị                               B. Dân tộc, giới tính, tuổi tác, tôn giáo

C. Dân tộc, độ tuổi, giới tính                              D. Dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo

Câu 9: Nam giới từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, thuộc hình thức thực hiện pháp luật nào?

A. Tuân thủ pháp luật     B. Áp dụng pháp luật                                        

  C. Thi hành pháp luật        D. Sử dụng pháp luật

Câu 10: Khi công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ vi phạm như nhau, trong một hoàn cảnh như nhau thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lí:

A. Như nhau                  B. Bằng nhau                

  C. Ngang nhau                 D. Có thể khác nhau

Câu 11: Tòa án xét xử các vụ án sản xuất hàng giả không phụ thuộc vào người sản xuất là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân?

  A. Bình đẳng về quyền lao động                            

  B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh

  C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh          

  D. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí

Câu 12: Để giao kết hợp đồng lao động, chị Yến cần căn cứ vào nguyên tắc nào dưới đây?

A. Tích cực, chủ động, tự quyết                         B. Tự do, tự nguyện, bình đẳng

C. Tự giác, trách nhiệm, tận tâm                       D. Dân chủ, công bằng, tiến bộ

Câu 13: Người lao động trong thời gian nuôi con dưới 12 tháng tuổi được nghỉ mỗi ngày …. trong thời gian làm việc mà vẫn hưởng đủ lương.

A. 45 phút                      B. 30 phút                      C. 90 phút                      D. 60 phút

 

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Trên đây là trích đoạn một phần nội dung Bộ 3 đề thi giữa kì 1 môn GDCD 12 năm học 2016-2017  - trường THPT. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Các em có thể tham khảo:

Đề thi giữa kì 1 môn GDCD 12 năm học 2016-2017 - trường THPT Lý Thái Tổ

Đề thi giữa kì 1 môn GDCD 12 năm học 2016-2017 - trường THPT Đak Song

Đề thi giữa kì 1 môn GDCD 12 năm học 2016-2017 - trường THPT Chi Lăng

 

YOMEDIA