RANDOM

Bài tập về clo và hợp chất chứa oxi của clo môn Hóa học 10 năm 2020 Trường THPT Lê Lợi

Tải về
VIDEO

HOC247 xin giới thiệu đến các em học sinh tài liệu Bài tập về clo và hợp chất chứa oxi của clo môn Hóa học 10 năm 2020 Trường THPT Lê Lợi. Tài liệu bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm được tổng hợp dưới đây, hy vọng bộ tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập hiệu quả và đạt điểm số cao trong kì thi sắp tới.

 
 
YOMEDIA

BÀI TẬP VỀ CLO – HỢP CHẤT CHỨA OXI CỦA CLO MÔN HÓA HỌC 10 NĂM 2020 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI

 

*Kiến thức trọng tâm:

- Tính chất vật lí, tính chất hóa học, phương pháp điều chế và ứng dụng của CLO.

- Thành phần, tính chất,  phương pháp điều chế và ứng dụng của nước Javen và clorua vôi.

- Giải được một số bài toán hóa cơ bản.

A. Tự luận

Bài 1: Nêu tính chất hóa học của Clo, viết PTHH chứng minh.

Bài 2: Cân bằng các PTHH sau bằng phương pháp thăng bằng electron (chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử).

a. Cl2 + NH3 → N2 + HCl                                                      b. Cl2 + H2S  → S + HCl

c. Cl2 + SO2 + H2O  → HCl + H2SO4                                    d. Cl2 + KOH  → KCl + KClO3 + H2O

e. HCl + KMnO4   → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O                  f. HCl + PbO2  → PbCl2 + Cl2 +  H2O

Bài 3: a. Nêu hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng đó khi cho mẩu giấy qùy ẩm tiếp xúc với khí Clo.

b. Em hãy giải thích tại sao khí Clo được dùng để khử trùng nước sinh hoạt.

Bài 4: Cho 8,7g MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc dư.

a. Tính thể tích khí Clo thu được.

b. Cho lượng khí Clo ở câu (a) tác dụng hết với bột sắt. Tính khối lượng muối thu được.

Bài 5: Trong công nghiệp brom được sản xuất từ nước biển nhờ phản ứng sau: Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2.

a. Trong phản ứng trên Cl2 thể hiện tính chất hóa học gì?

b. Để điều chế được gam 20g brom cần tối thiểu bao nhiêu lít khí clo?

Bài 6: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít clo vào 400ml dung dịch NaOH 0,5M (ở nhiệt độ thường). Sau phản ứng thu được dung dịch A.

a. Dung dịch A chứa chất tan nào?

b. Tính nồng độ mol.l của chất tan trong A. Coi thể tích của dung dịch không thay đổi.

Bài 7: Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít clo vào 100 gam dung dịch NaOH 10% (ở nhiệt độ thường) thu được dung dịch X.

a. Dung dịch X chứa chất tan gì?       

b. Tính nồng độ % từng chất tan trong X?

Bài 8: Tiến hành điện phân dung dịch chứa 58,5 gam NaCl (có màng ngăn). Tính thể tích clo thu được. Giả sử hiệu suất phản ứng đạt 80%.

Nếu điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn thì thu được sản phẩm gì?

Bài 9: Cho 1,92 gam kim loại R hóa trị II tác dụng với 1,12 lít clo thu được m gam chất rắn. Hòa tan hoàn toàn chất rắn bằng dung dịch HCl dư thu được 0,672 lít H2. Tìm giá trị của m? Xác định kim loại R.

Bài 10: Cho 5,9 gam hỗn hợp Al, Cu tác dụng vừa đủ với 4,48 lít clo.

a. Tính khối lượng muối thu được.                

b. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.

B. Trắc nghiệm

Câu 1: Số oxi hóa của nguyên tố clo trong các hợp chất hoặc ion sau HCl, HClO, KClO3, (ClO2)- lần lượt là:

A. -1, +1, +1, +3.       

B. -1, +1, +2, +3.                   

C. -1, +1, +5, +3.       

D. +1, +1, +5, +3.

Câu 2: Clo không phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaOH            

B. NaCl             

C. Ca(OH)2                

D. NaBr

Câu 3: Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kì điều kiện nào?

A. H2 và O2          

B. N2 và O2        

C. Cl2 và O2            

D. SO2 và O2

Câu 4: Sục khí Cl2 qua dung dịch K2CO3 thấy có khí CO2 thoát ra. Các phương trình phản ứng hóa học xảy ra là:

A. Cl2 + H2O → HCl + HClO.                                              

B. 2HCl +K2CO3 → 2KCl + CO2 + H2O.

C. 2HClO + K2CO3 → 2KCl + CO2 + H2O + O2.                 

D. Cả A và B.

Câu 5: Trong thiên nhiên, nguyên tố clo chủ yếu tồn tại dưới dạng:

A. đơn chất Cl2.                                                         

B. muối NaCl có trong nước biển.

C. khoáng vật cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O).              

D. khoáng vật sinvinit (KCl.NaCl).

Câu 6: Nhận xét nào sau đây đúng về Cl2

A. Là chất khí màu vàng lục không tan trong nước.             

B. Chỉ có tính oxi hóa mạnh.

C. Có tính oxi hóa mạnh hơn Br2, I2 nhưng yếu hơn F2

D. Tác dụng với tất cả các kim loại tạo muối halogenua.

Câu 7: Cho hai khí với thể tích là 1:1 ra ngoài ánh sáng mặt trời thì có hiện tượng nổ, hai khí đó là :

A. N2 và H2.               

B. H2 và O2.                           

C. Cl2 và H2.              

D. H2S và Cl2.

Câu 8: Trong phản ứng: Cl2 + H2O → HCl + HclO. Cl2 là chất:     

A. oxi hóa.                 

B. khử.                       

C. vừa oxi hóa, vừa khử.       

D. không oxi hóa, khử

Câu 9: Nước clo có chứa các chất sau:

A. HCl, HClO, Cl2.    

B. Cl2 và H2O.           

C. HCl và Cl2.            

D. HCl, HClO, Cl2 và H2O.

Câu 10: Khi mở vòi nước máy, nếu chú ý một chút sẽ phát hiện mùi lạ. Đó là do nước máy còn lưu giữ vết tích của thuốc sát trùng. Đó chính là clo và người ta giải thích khả năng diệt khuẩn là do:

A. clo độc nên có tính sát trùng.                                                                    

B. clo có tính oxi hóa mạnh.  

C. clo tác dụng với nước tạo ra HClO chất này có tính oxi hóa mạnh.         

D. một nguyên nhân khác.

Câu 11: Cho phản ứng: Cl2+ 2 NaBr  2 NaCl + Br2. Cl2 là chất

A. bị oxi hóa.                                     

B. bị khử.

C. vừa bị oxi, vừa bị khử.                  

D. Không bị oxi hóa, không bị khử.

Câu 12: Cho phản ứng: SO2 + Cl2 + 2H2O  2HCl + H2SO4. Clo là chất:

A. oxi hóa.                 

B. khử.                       

C. vừa oxi hóa, vừa khử.       

D. Không oxi hóa khử

Câu 13: Cho pthh sau: KMnO4 + HCl ® KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O.Hệ số cần bằng của các chất lần lượt là:

A. 2, 12, 2, 2, 3, 6      

B. 2, 14, 2, 2, 4, 7                  

C. 2, 8, 2, 2, 1, 4                    

D. 2, 16, 2, 2, 5, 8                                                                

Câu 14: Trong phòng thí nghiệm, khí clo thường được điều chế bằng cách oxi hóa hợp chất nào sau đây:

A. NaCl.                     

B. HCl.                                   

C. KClO3.                  

D. KMnO4.

Câu 15: Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế clo trong phòng thí nghiệm ?

A. 2NaCl → 2Na + Cl2

B. 2NaCl + 2H2O → H2 + 2NaOH + Cl2

C. MnO2 + 4HClđặc → MnCl2 + Cl2 + 2H2O

D. F2 + 2NaCl → 2NaF + Cl2

Câu 16: Khí Cl2 điều chế bằng cách cho MnO2 tác dụng với dd HCl đặc thường bị lẫn tạp chất là khí HCl. Có thể dùng dd nào sau đây để loại tạp chất là tốt nhất?

A. Dd NaOH              

B. Dd AgNO3                         

C. Dd NaCl                            

D. Dd KMnO4

...

Trên đây là trích đoạn nội dung Bài tập về clo và hợp chất chứa oxi của clo môn Hóa học 10 năm 2020 Trường THPT Lê Lợi, để theo dõi nhiều tài liệu tham khảo hữu ích khác vui lòng đăng nhập vào hệ thống hoc247.net chọn chức năng xem online hoặc tải về máy!

Ngoài ra các em có thể tham khảo thêm một số tư liệu cùng chuyên mục tại đây:

Chúc các em học tập thật tốt!   

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)