YOMEDIA

Bài tập trắc nghiệm Chương Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới môn Địa lớp 11 (Mức độ nhận biết) có đáp án

Tải về

Bài tập trắc nghiệm Chương Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới môn Địa lớp 11 (Mức độ nhận biết) có đáp án do Hoc247 tổng hợp và biên soạn bao gồm các hỏi ở mức độ nhận biết sẽ giúp các em ôn tập hiệu quả nhất các kiến thức trong chương trình Địa lý 11. Hy vọng với tài liệu này sẽ cung cấp những kiến thức bổ ích cho các em trong quá trình ôn tập nâng cao kiến thức trước khi bước vào kì thi của mình. Mời các em cùng tham khảo!

 

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ - XÃ HỘI THẾ GIỚI

(có lời giải chi tiết)

Câu 1. Quá trình toàn cầu hóa là quá trình liên kết 

A. về nhiều mặt tất cả các nước đang phát triển trên thế giới

B. một số quốc gia trên thế giới về nhiều mặt

C. các quốc gia trên thế giới về kinh tế, văn hóa, khoa học

D. các nước phát triển trên thế giới về kinh tế, văn hóa, khoa học

Câu 2. Hàn Quốc, Xingapo, Đài Loan được xếp vào nhóm nước: 

A. công nghiệp mới.

B. chậm phát triển.

C. phát triển.

D. đang phát triển.

Câu 3. Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là sự bùng nổ công nghệ cao với bốn trụ cột công nghệ chính là:

A. sinh học, vật liệu, năng lượng và thông tin.

B. sinh học, vật liệu, nguyên tử, thông tin.

C. hóa học, thông tin, vật liệu, năng lượng.

D. vật liệu, năng lượng, thông tin, điện tử.

Câu 4. Sự tương phản rõ rệt nhất giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang phát triển trên Thế giới thể hiện ở: 

A. trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

B. GDP bình quân đầu người/năm.

C. sự phân hóa giàu nghèo.

D. mức gia tăng dân số.

Câu 5. Tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là: 

A. rút ngắn khoảng cách giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển.

B. toàn cầu hóa nền kinh tế, thương mại quốc tế tăng nhanh.

C. xuất hiện ngành mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hình thành nền kinh tế tri thức

D. tăng sức sản xuất, nâng cao mức sống, hình thành nền kinh tế tri thức

Câu 6. Chiếm 80% dân số và 95% lượng gia tăng dân số hàng năm trên toàn Thế giới là của nhóm nước: 

A. các nước công nghiệp mới.

B. chậm phát triển.

C. đang phát triển.

D. phát triển.

Câu 7. Trong các nước ở Trung Á, nước ít chịu ảnh hưởng của đạo Hồi là: 

A. Curoguxtan.         B. Cadacxtan

C. Tatgikixtan.          D. Mông Cổ.

Câu 8. APEC là tên viết tắt của tổ chức: 

A. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương

B. Thị trường chung Nam Mĩ

C. Liên minh châu Âu

D. Hiệp hội các nước Đông Nam Á

Câu 9. Nhận xét đúng nhất về một số đặc điểm kinh tế - xã hội của các nước phát triển là:

A. giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình thấp, chỉ số HDI ở mức cao

B. giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao

C. giá trị đầu tư ra nước ngoài nhỏ, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức cao 

D. giá trị đầu tư ra nước ngoài lớn, tuổi thọ trung bình cao, chỉ số HDI ở mức thấp

Câu 10. Phần lớn lãnh thổ Châu Phi có cảnh quan 

A. hoang mạc, bán hoang mạc và cận nhiệt đới khô.

B. rừng xích đạo, rừng nhiệt đới ẩm và nhiệt đới khô.

C. hoang mạc, bán hoang mạc, và xavan.

D. rừng xích đạo, cận nhiệt đới khô và xavan.

Câu 11. Đặc điểm nào là của các nước đang phát triển? 

A. năng suất lao động xã hội cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

B. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

C. GDP bình quân đầu người thấp, chỉ số HDI ở mức cao, nợ nước ngoài nhiều.

D. GDP bình quân đầu người cao, chỉ số HDI ở mức thấp, nợ nước ngoài nhiều.

Câu 12. Dân cư ở khu vực Tây Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào? 

A. Hồi giáo                B. Do Thái giáo                    

C. Phật giáo               D. Ki-tô-giáo

Câu 13. Toàn cầu hóa là quá trình:

A. hợp tác giữa các nước về thương mại.

B. liên kết các quốc gia có nét tương đồng về địa lí, văn hóa, xã hội.

C. hợp tác giữa các nước về văn hóa, khoa học

D. liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt.

Câu 14. Hiện nay số người đang bị nhiễm HIV đông nhất ở châu lục 

A. Châu Á                  B. Châu Phi               C. Châu Âu                D. Châu Mĩ La Tinh

Câu 15. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ gồm có những thành viên nào sau đây? 

A. Bra-xin, Hoa Kì, Cu Ba.

B. Hoa Kì, Ca-na-da, Mê-hi-cô.

C. Ca-na-da, Ác-hen-ti-na, Chi-lê.

D. Mê-hi-cô, Chi-lê, Pa-ra-goay.

Đáp án trắc nghiệm Chương Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới môn Địa lý lớp 11 câu 1 - 15

1. C

2. A

3. A

4. A

5. C

6. C

7. D

8. A

9. B

10. C 

11. B

12. A

13. D

14. B

15. B

16. 

17.

18. 

19.

20.  

{-- Nội dung đề, đáp án từ câu 16 - 24 và lời giải chi tiết của tài liệu Bài tập trắc nghiệm Chương Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới môn Địa lớp 11 các bạn vui lòng xem ở phần xem online hoặc Tải về--}

Trên đây là một phần trích dẫn nội dung Bài tập trắc nghiệm Chương Khái quát nền kinh tế - xã hội thế giới môn Địa lớp 11 (Mức độ nhận biết) có đáp án. Để xem toàn bộ nội dung các em đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng tài liệu này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong học tập .

Các em quan tâm có thể tham khảo thêm các tài liệu cùng chuyên mục:

Chúc các em học tập tốt !

 

YOMEDIA