RANDOM

50 câu trắc nghiệm Tin học 10 học kì 1 năm 2019

Tải về
VIDEO
 
 
YOMEDIA

50 CÂU TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP HỌC KÌ 1

MÔN: TIN HỌC 10

NĂM HỌC 2019 – 2020

Câu 1: Hãy chọn phương án đúng. Để đăng nhập vào hệ thống, người dùng phải được hệ thống xác nhận

A. Tên máy tính và mật khẩu;

B. Họ tên người dùng và tên máy tính;

C. Tên và mật khẩu của người dùng đăng kí trong tài khoản..

D. Họ tên người dùng và mật khẩu;

Câu 2: Tính chất của thuật toán là

A. Tính dừng        B. Tính xác định       C. Tính đúng đắn      D. Cả A, B, C

Câu 3: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng  là

A. Cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào hệ thống, mỗi người dùng chỉ có thể cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

B. Các chương trình phải được thực hiện lần lượt và mỗi lần làm việc chỉ được một người đăng nhập vào hệ thống .

C. Chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

D. Đáp án  B và C đều đúng

Câu 4: Hãy cho biết câu nào trong những câu dưới đây phát biểu không đúng về xu hướng phát triển hệ điều hành.

A. Hệ điều hành có nhiều tính năng hơn;

B. Hệ điều hành khai thác các tài nguyên của máy tốt hơn;

C. Hệ điều hành có giao diện đẹp và dễ sử dụng hơn;

D. Chương trình hệ điều hành trở nên đơn giản hơn;

Câu 5: Theo em hệ điều hành nào đang được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam?

A. UNIX                    B. LINUX                   C. WINDOWS           D. MS – DOS

Câu 6: Hãy chọn tên tệp hợp lệ trong hệ điều hành Windows trong những tên tệp sau đây.

A. Ha?noi.TXT     B. Popye\Oliver.PAS           C. Pop_3*.EXE         D. Le-lan.DOC

Câu 7: Hãy chọn các phương án ghép đúng. Để thực hiện một chương trình ứng dụng ta thực hiện :

A. nháy chọn Start®Programs®...®Tên chương trình ứng dụng;

B. Nháy chuột phải vào tên hoặc biểu tượng. chương trình.

C. nháy chuột vào biểu tượng tùy ý trên màn hình nền;

D. gõ trên bàn phím tên chương trình muốn chạy;

Câu 8: Câu nào sai trong các câu dưới đây?

A. Hệ điều hành là tập hợp các chương trình được tổ chức thành một hệ thống với nhiệm vụ đảm bảo tương tác giữa người với máy tính và giữa người với mạng máy tính;

B. Hệ điều hành kiểm tra và hỗ trợ bằng phần mềm cho các thiết bị ngoại vi

C. Học sử dụng máy tính nghĩa là học sử dụng hệ điều hành;

D. Hệ điều hành tổ chức khai thác tài nguyên máy một cách tối ưu.

Câu 9: Khi dùng máy tính giải toán ta cần quan tâm đến các yếu tố

A. Phương pháp giải toán

B. Đưa vào máy thông tin gì ( Input ), cần lấy ra thông tin gì ( Output )

C. Các tính chất của thuật toán                 

D. Thuật toán giải bài toán

Câu 10: Tìm các câu sai trong những câu sau

A. Một hệ điều hành phải có các dịch vụ kết nối Internet, trao đổi thư điện tử;

B. Hệ điều hành có các chương trình để quản lí bộ nhớ;

C. Hệ điều hành cung cấp môi trường giao tiếp giữa người dùng và hệ thống;

D. Hệ điều hành cung cấp các dịch vụ tiện hệ thống

Câu 11: 10 byte bằng

        A.  260 bit             B. 70 bit                C.  80 bit               D. 120 bit

Câu 12: Chọn câu đúng trong các câu sau khi nói về hệ điều hành Windows

A. Hệ điều hành Windows có giao diện đồ họa

B. Windows là hệ điều hành đơn nhiệm

C. Hệ điều hành Windows ra mắt tháng 10 năm 2008

D. Windows XP là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng

Câu 13: Chọn câu sai trong các câu sau.

A. Chuột là công cụ duy nhất giúp người dùng giao tiếp với hệ thống;

B. Windows là hệ điều hành đa nhiệm;

C. Hệ điều hành Windows có giao diện đồ hoạ;

D. Hệ điều hành Windows không cung cấp khả năng làm việc trong môi trường mạng.

Câu 14: Đổi tên thư mục

A. Rename/ đặt tên/ ok

B. Kích chuột phải vào thư mục cần đổi tên/ Rename/ đặt tên/ ok

C. Kích chuột trái vào thư mục cần đổi tên/ Rename/ đặt tên/ ok

D. Kích đúp vào thư mục cần đổi/ Rename/ đặt tên/ ok

Câu 15: Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Nút Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows;

B. Thanh công việc TaskBar chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows.

C. Bảng chọn menu Start chứa mọi nhóm lệnh cần thiết để bắt đầu sử dụng Windows;

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 16: Trong Windows, để xoá vĩnh viễn ngay một thư mục hoặc tệp, ta làm theo cách nào trong các cách dưới đây?

A. Không thực hiện được.                                    B. Giữ phím Ctrl trong khi nhấn phím Delete

C. Giữ phím Shift trong khi nhấn phím Delete D. Giữ phím Alt trong nhấn phím Delete

Câu 17: Hãy chọn câu đúng. Phần mở rộng của tên tệp thường thể hiện

A. Kích thước của tệp;                                      B. Tên thư mục chứa tệp.

C. Ngày giờ thay đổi tệp;                                  D. Kiểu tệp;

Câu 18: Tìm câu sai trong các câu nói về chức năng của hệ điều hành dưới đây

A. Thực hiện tìm kiếm thông tin trên Internet;

B. Đảm bảo giao tiếp giữa người dùng và máy tính;

C. Cung cấp phương tiện để thực hiện các chương trình khác.

D. Tổ chức quản lí và sử dụng một cách tối ưu tài nguyên của máy tính;

Câu 19: Hệ điều hành đảm nhiệm việc nào trong những việc dưới đây

A. Giao tiếp với ổ đĩa cứng;

B. Chơi trò chơi điện tử;

C. Soạn thảo văn bản;

D. Dịch chương trình viết bằng ngôn ngữ bặc cao sang ngôn ngữ máy.

Câu 20: Tìm các câu sai trong các câu dưới đây

A. Một thư mục và một tệp cùng tên phải ở trong các thư mục mẹ khác nhau

B. Thư mục có thể chứa tệp cùng tên với thư mục đó.

C. Hai thư mục cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau;

D. Hai tệp cùng tên phải ở trong hai thư mục mẹ khác nhau;

Câu 21: Nhược điểm của hệ điều hành UNIX là

A. Là hệ điều hành đơn nhiệm một người dùng

B. Không có khả năng làm việc trong môi trường mạng

C. Các phiên bản không có tính kế thừa và đồng bộ

D. Có tính mở rất cao

Câu 22: Hãy chọn câu ghép đúng . Hệ điều hành là

A. Phần mềm hệ thống                                      B. Phần mềm ứng dụng         

C. Phần mềm tiện ích                                        D. Phần mềm công cụ

Câu 23: Chế độ ra khỏi hệ thống nào là an toàn cho máy nhất?

A. Hibernate             B. Stand By               C. Restart                   D. Turn off

Câu 24: Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Hệ điều hành “ đa nhiệm một người dùng ” là

A. Các chương trình phải được thực hiện lần lượt và mỗi lần làm việc chỉ được một người đăng nhập vào hệ thống .

B. Cho phép nhiều người dùng được đăng nhập vào hệ thống, mỗi người dùng chỉ có thể cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình

C. Chỉ có một người đăng nhập vào hệ thống. Nhưng có thể kích hoạt cho hệ thống thực hiện đồng thời nhiều chương trình                             

D. Cả  3  câu A , B , C đều đúng

Câu 25: Những đặc tính nào sau đây là không đúng với một hệ điều hành làm việc trong môi trường mạng?

A. Đơn nhiệm                                                     B. Bảo mật;

C. Đa nhiệm                                                        D. Cho phép chia sẻ tài nguyên trên mạng.

Câu 26: Trong hệ điều hành WINDOWS , tên của một tập tin dài tối đa bao nhiêu kí tự

A. 255  kí tự                 B. 12  kí tự                    C. 256  kí tự                  D. 11  kí tự

Câu 27: Hãy chọn phương án đúng. Để quản lí tệp, thư mục,... ta dùng chương trình

A. Internet Explorer;                                         B. Windows Explorer;          

C. Microsoft Word;                                           D. Microsoft Excel.

Câu 28: Hãy chọn phương án ghép đúng . Trong tin học, thư mục là một

A. tệp đặc biệt không có phần mở rộng          B. phần ổ đĩa chứa một tập hợp các tệp tập tin. .

C. mục lục để tra cứu thông tin                        D. tập hợp các tệp và thư mục con

Câu 29: Hệ điều hành được lưu trữ ở đâu?

A. Bộ nhớ ngoài          B. Bộ nhớ trong           C. USB                          D. Đĩa mềm

Câu 30: Trong danh sách dưới đây, mục nào là tên của hệ điều hành?

A. BASIC;                     B. PASCAL;                 C. Microsoft Word;     D. UNIX;

 

 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 304_1605583707.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 202_1605583688.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-11-02 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-11-30 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)