ON
ADMICRO

3 đề thi Hoc kì 2 môn Vật Lý lớp 10 có lời giải và đáp án chi tiết năm 2017

Tải về
VIDEO_3D

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu Tuyển tập các đề thi Hoc kì 2 môn Vật Lý lớp 10 có lời giải và đáp án chi tiết được sưu tầm và chọn lọc từ đề thi của các trường THPT , với lời giải và đáp án chi tiết cho từng dạng bài tập trắc nghiệm và tự luận. Hi vọng Bộ đề sẽ giúp các em ôn tập tốt và củng cố lại kiến thức chương trình Vật lý lớp 10, chuẩn bị thật tốt cho kì thi học kì sắp tới.

 
 
YOMEDIA

ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN VẬT LÝ 10

Đề tham khảo số 1

SỞ GD-ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT GANG THÉP

 

ĐỀ THI HỌC KỲ2  - NĂM HỌC 2012-2013

Môn thi: VẬT LÝ lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút;

(30 câu trắc nghiệm)

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ, tên thí sinh:..........................................................................................................................................

A. PHẦN CHUNG: (cho các lớp từ A1 đến A10)

Câu 1: Một lượng khí ở áp suất p1 = 750mmHg, nhiệt độ t1 = 270C có thể tích V1 = 76cm3. Khi lượng khí đó có nhiệt độ t2 = 230C và áp suất p2 = 760 mmHg thì thể tích V2 của nó là

A. V2 = 76,5 cm3.

B. V2 = 69 cm3

C. V2 = 38,3 cm3.

D. V2 = 83,3 cm3.

Câu 3: Một khối khí ở 7oC đựng trong một bình kín có áp suất 1 atm. Đun nóng đẳng tích bình đến nhiệt độ bao nhiêu để khí trong bình có áp suất là 1,5 atm:

A. 87oC                                B. 420oC                         C. 40,5oC                        D. 147oC

Câu 4: Một vật nhỏ khối lượng m = 100g  gắn vào đầu môt lò xo đàn hồi có độ cứng k = 200 N/m(khối lượng không đáng kể), đầu kia của lò xo được gắn cố định. Hệ được đặt trên một mặt phẳng ngang không ma sát. Kéo vật giãn ra 5cm so với vị trí ban đầu rồi thả nhẹ nhàng. Cơ năng của hệ vật tại vị trí đó là:

A. 200.10-2 J.                       B. 25.10-2 J.                    C. 50.10-2 J.                     D. 100.10-2 J.

Câu 5: Đơn vị của động lượng là:

A. Nm/s.                             B. N.m.                           C. kg.m/s                        D. N/s.

Câu 6: Một vật khối lượng 1,0 kg có thế năng 2,0 J đối với mặt đất. Lấy g = 9,8 m/s2. Khi đó, vật ở độ cao:

A. 1,0 m.                              B. 9,8 m.                         C. 0,204 m.                     D. 0,102 m.

Câu 7: Khi vận tốc của một vật tăng gấp bốn, thì

A. động lượng của vật tăng gấp bốn.                     B. động năng của vật tăng gấp mười sau.

C. động năng của vật tăng gấp bốn.                       D. thế năng của vật tăng gấp hai.

B, PHẦN DÀNH CHO BAN CƠ BẢN (chỉ dành cho các lớp từ A3 đến A10)

Câu 21: Lực căng mặt ngoài  tác dụng lên một đoạn đường nhỏ bất kỳ trên bề mặt chất lỏng luôn có phương vuông góc với đoạn đường tiếp tuyến với bề mặt chất lỏng, có chiều làm giảm diện tích bề mặt chất lỏng và có độ lớn được xác định theo hệ thức:

A. \(f = \sigma .l\)                B. \(f = \frac{\sigma }{l}\)                   

C. \(f = \frac{l}{\sigma }\)                  D.  \(f = 2\pi \sigma .l\)

Câu 22: Đặc điểm nào dưới đây liên quan đến chất rắn vô định hình?

A. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.                 B. Có dạng hình học xác định.

C. Có tính dị hướng.                                                D. Có cấu trúc tinh thể.

C, PHẦN DÀNH CHO BAN KHOA HỌC TỰ NHIÊN  (chỉ dành cho các lớp A1 đến A2)

Câu 31. Một tấm kim loại có khoét một lỗ hình tròn, khi làm lạnh tấm kim loại, đường kính của lỗ tròn sẽ

A. không thay đổi.                                               B. tăng lên.

C. giảm đi.                                                          D. tăng hay giảm tuỳ thuộc vào lỗ lớn hay bé.

Câu 32. Một vật có khối lượng 2 kg thả rơi tự do từ độ cao 20m xuống mặt đất. Độ biến thiên động lượng của vật trước khi chạm đất là bao nhiêu? Lấy g = 10 m/s2.

A. \(\Delta p = - 40kgm/s\)            B.  \(\Delta p = - 20kgm/s\)   

C.  \(\Delta p = 20kgm/s\)               D.  \(\Delta p = 40kgm/s\)

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1

Câu

Đáp án

B

C

D

B

C

C

B

 

Đề tham khảo số 2

SỞ GD-ĐT TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT PHÚ NHUẬN

 

ĐỀ THI HỌC KỲ II

Môn thi: VẬT LÝ lớp 10

Thời gian làm bài: 45 phút;

 

 

A. PHẦN CHUNG:

Câu 1 (1,5đ) .  Định nghĩa công cơ học ? Kể tên các đơn vị công?

Câu 2 (2,0đ) .  Định nghĩa động năng. Phát biểu và viết công thức của định lí động năng.

Câu 3 (1,5đ) .  Phát biểu và viết công thức định luật Boyle-Mariotte? Vẽ đồ thị đường đẳng nhiệt trong hệ tọa độ (p,V)?

Câu 4 (1,0đ)

Câu 5 (2,0đ)  

B. PHẦN RIÊNG: (Học sinh chỉ được chọn câu 6A hoặc 6B)

Câu 6A (2,0đ) DÀNH CHO HỌC SINH HỌC BAN NÂNG CAO

Câu 6B (2,0đ) DÀNH CHO HỌC SINH HỌC BAN CƠ BẢN

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2

A. PHẦN CHUNG:

Câu 1 (1,5đ)

 • Khi lực \(\vec F\) không đổi tác dụng lên một vật và điểm đặt của lực chuyển dời một đoạn s theo hướng hợp với hướng của lực góc α thì công của lực \(\vec F\)  là

A=F.s.cosα

 • Đơn vị công:  J, kWh

Câu 2 (2,0đ) . 

 • Động năng của một vật là năng lượng do vật chuyển động mà có, được đo bằng một nửa tích của khối lượng và bình phương vận tốc của vật.

\({W_d} = \frac{{m.{v^2}}}{2}\)

 • Độ biến thiên động năng của vật bằng tổng công của ngoại lực tác dụng lên vật.

\(A = {W_{d2}} - {W_{d1}}\)

Câu 3 (1,5đ) . 

 • Ở nhiệt độ không đổi (đẳng nhiệt), tích của áp suất p và thể tích V của một lượng khí xác định là một hằng số:

p2 V2 = p1 V1  hay p.V=hằng số hay p1/p2 = V2/V1

 • Trong hệ tọa độ (p,V), đường biểu diễn của p theo V là một nhánh hyperbol

Câu 4 (1,0đ)                               

Câu 5 (2,0đ)  

B. PHẦN RIÊNG: 

Câu 6A (2,0đ) DÀNH CHO HỌC SINH HỌC BAN NÂNG CAO

Câu 6B (2,0đ) DÀNH CHO HỌC SINH HỌC BAN CƠ BẢN

{-- xem đầy đủ nội dung ở phần xem online hoặc tải về --}

Đề tham khảo số 3

ĐỀ THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2012 – 2013

MÔN: VẬT LÝ – LỚP: 10

(Thời gian: 45 phút, không tính thời gian giao đề)

Câu 1: Đại lượng có đơn vị Niu tơn trên mét (N/m) là

A. ứng suất.                                                             B. độ biến dạng.        

C. độ biến dạng tỉ đối.                                           D. hệ số căng bề mặt của chất lỏng.

Câu 2: Một vật có khối lượng 4kg có thế năng 10J đối với mặt đất. Lấy g = 10m/s2. Khi đó vật ở độ cao bằng bao nhiêu?

      A. 0,25m.                         B. 0,5m.                      C. 1,5m.                      D. 2,5m.

Câu 3: Trường hợp nào sau đây cơ năng của vật được bảo toàn?

A. Vật chuyển động thẳng đều từ trên cao xuống dưới.         

B. Vật chuyển động trong chất lỏng.

C. Vật rơi tự do.                                                     

D. Vật rơi trong không khí.

Câu 4: Trong quá trình một vật nhận nhiệt và thực hiện công thì A và Q trong hệ thức \(\Delta\)U=A+Q  có dấu như sau:

A. Q<0 , A>0;                    B. Q>0 , A>0.            

C. Q>0 , A<0.                    D. Q<0 , A<0.

Câu 5: Lực F tác dụng lên vật, biết điểm đặt của lực chuyển dời cùng hướng của lực. Công của lực được xác định bằng

A. A = -Fs                          B. A = 0                         C. A = 0,5. F.s               D. A = F.s

Câu 6: Trong hệ tọa độ (p,T), đường biểu diễn nào sau đây là đường đẳng tích?

A. Đường hypebol.         

B. Đường thẳng kéo dài qua gốc tọa độ.           

C. Đường thẳng không đi qua gốc tọa độ.

D. Đường thẳng vuông góc với trục 0p.

Câu 7: Một tấm kim loại có khoét một lỗ hình tròn, khi nung nóng tấm kim loại, đường kính của lỗ tròn sẽ

A. không thay đổi.                                                 B. tăng lên.

C. giảm đi.                                                            D. tăng hay giảm tuỳ thuộc vào lỗ lớn hay bé.

Câu 8: Đặc điểm nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?

A. Có nhiệt độ nóng chảy xác định.                    B. Có dạng hình học xác định.

C. Có nhiệt độ nóng chảy không xác định.           D. Có cấu trúc tinh thể.

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3

Câu

Đáp án

D

A

C

C

D

B

B

C

 

Trên đây là phần trích đoạn một phần câu hỏi trong các đề thi Học kì 2 được sưu tầm có lời giải và đáp án chi tiết của môn Vật Lý lớp 10 năm 2017.

Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Hy vọng bộ đề này sẽ giúp các em học sinh lớp 10 ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi học kì  sắp tới.

Các em quan tâm có thể xem thêm các tài  liệu tham khảo cùng chuyên mục:

Chúc các em học tốt!

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 1627632628.png
      [banner_link] => https://smartpro.vn/vong-quay-may-man.html
      [banner_startdate] => 2021-08-02 06:08:00
      [banner_enddate] => 2021-08-18 06:42:00
      [banner_type] => 2
    )

)