2 Đề kiểm tra giữa HK2 môn Sinh lớp 10 năm 2019-Trường THPT Gia Định

Tải về

HỌC247 xin giới thiệu đến các em tài liệu 2 đề kiểm tra HK2 môn Sinh 10 năm 2019 có đáp án chi tiết. Tài liệu được biên soạn nhằm giúp các em ôn tập tốt kiến thức ,đồng thời tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm làm bài tập môn Sinh học 10. Mời các em cùng tham khảo.

 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II. NH 2018 - 2019

Môn : Sinh vật.    Thời gian : 45 phút.

---oOo---

Khối 10 NC

I. PHẦN CHUNG (7đ)

Câu 1: (2đ)

a) Hô hấp tế bào là gì?

b) Viết phương trình tổng quát quá trình hô hấp tế bào.

Câu 2: Điền nội dung phù hợp theo thứ tự các số 1, 2, 3, 4, 5 trong hình sau: (2đ)

 

Câu 3: (2đ)

a) Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoạt tính của enzim?

b) Theo em những thói quen xấu nào đã ảnh hưởng tới tiêu hóa thức ăn ở người?

Câu 4: (1đ)

a) Xuất bào là gì?

b) Các loại chất nào thường được xuất bào?

II. PHẦN RIÊNG (3đ)

Câu 5A: (3đ)

Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với gen a quy định quả vàng. Lai 2 cây  thuần chủng (2n) được F1 (2n) có kiểu gen dị hợp. Dùng cônsixin gây đa bội hóa F1 (2n) thành F1 (4n).

a) Lai cây F1 (4n) với F1 (2n). Tìm kết quả lai F2? Biết rằng qúa trình giảm phân xảy ra bình thường. (2đ)

b) Nếu cho 2 cây tứ bội (4n) lai với nhau mà kết quả đời con phân li tỷ lệ 1890 cây quả đỏ : 54 cây quả vàng. Tìm kiểu gen của 2 cây đem lai. (1đ)

--- HẾT ---

ĐÁP ÁN

KIỂM TRA SINH 10 NC- GIỮA KỲ 2 ( 2018-2019)

I. PHẦN CHUNG (7đ)

Câu 1: (2đ)

a) Hô hấp tế bào là gì? (1đ)

- Hô hấp tế bào là quá trình phân giải nguyên liệu hữu cơ (chủ yếu là glucozơ) thành các chất đơn giản (CO2, H2O) và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống. 

b) Viết phương trình tổng quát quá trình hô hấp tế bào.  

- C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + Năng lượng (ATP + nhiệt)  

Câu 2: đúng 4/5 ý đủ điểm

1.Tế bào chất,  2.  Ti thể, 3.đường phân, 4.chu trình crep, 5. chuỗi chuyền electron.

Câu 3: 2đ

a) Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoạt tính của enzim? 

Các yếu tố : nhiệt độ, độ pH , nồng độ cơ chất, nồng độ enzim, chất ức chế.

b) Theo em những thói quen xấu nào đã ảnh hưởng hưởng tới tiêu hóa thức ăn ở người?  

Thói quen xấu: ăn thức ăn quá lạnh, quá chua, uống nước đá lạnh, vừa ăn vừa uống...

Câu 4: 1 đ

a. Xuất bào là gì ? 0, 5 đ

Xuất bào là phương thức đưa các chất ra khỏi tế bào 0,25 / bằng cách biến dạng màng sinh chất.0,25

b. Các chất xuất bào? 0, 5 đ

Các chất xuất bào: protein, các đại phân tử. (2 ý x 0,25)

II. PHẦN RIÊNG (3đ)

Câu 5A: (3đ)  

Kiểu gen của P thuần chủng (2n): AA & aa àF1 : Aa (dị hợp)                  

F1 (2n): Aa đa bội hóa thành F1 (4n): AAaa                                              

a) F1 (4n) × F1 (2n):                           AAaa             ×    Aa

    G                                (1AA : 4Aa : 1aa)         (1A : 1a)     

 Lập bảng tổ hợp                                                                    

Kiểu gen F2:  1AAA: 5AAa : 5Aaa : 1aaa                              

Kiểu hìnhF2 :              11 đỏ: 1 vàng                             

b) Cây tứ bội  × cây tứ bội => F1 : 1890 đỏ : 54 vàng = 35 đỏ : 1 vàng.  

Cây quả vàng F1 (4n) chiếm tỉ lệ 1/36 (aaaa) = 1/6 (aa)  × 1/6 (aa)  

=> Kiểu gen của 2 cây tứ bội (4n) đem lai : AAaa       

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II. NH 2018 - 2019

Môn : Sinh vật.    Thời gian : 45 phút.

        ---oOo---                

I. PHẦN CHUNG (7đ)

Câu 1: (2đ)

a) Hô hấp tế bào là gì?

b) Viết phương trình tổng quát quá trình hô hấp tế bào.

Câu 2: Điền nội dung phù hợp theo thứ tự các số 1, 2, 3, 4, 5 trong hình sau: (2đ)

Câu 3: (2đ)

a) Kể tên các yếu tố ảnh hưởng đến sự hoạt tính của enzim?

b) Theo em những thói quen xấu nào đã ảnh hưởng tới tiêu hóa thức ăn ở người?

Câu 4: (1đ)

a) Xuất bào là gì?

b) Các loại chất nào thường được xuất bào?

II. PHẦN RIÊNG (3đ)  

Câu 5B: (3đ) Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động.

--- HẾT ---

  {-- xem đáp án ở phần xem online hoặc tải về --}

 

Trên đây là một phần trích đoạn nội dung đề kiểm tra HK2 môn Sinh 10 năm 2019 có đáp án chi tiết. Để xem toàn bộ nội dung các em chọn chức năng xem online hoặc đăng nhập vào trang hoc247.net để tải tài liệu về máy tính.

Mời các em tham gia thi trực tuyến:

Hy vọng đề thi này sẽ giúp các em học sinh ôn tập tốt và đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới.