ON
YOMEDIA

14 Đề ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án

Tải về
VIDEO_3D

14 Đề ôn tập thi học kì 1 môn Toán lớp 10 có đáp án sau đây sẽ giúp các em hệ thống lại các dạng bài tập, chuẩn bị thật tốt cho bài thi học kì 1 sắp tới.

Chúc các em ôn tập và đạt kết quả cao!

 
 
YOMEDIA

ĐỀ 1

I.TRẮC NGHIỆM

Câu 1:Gọi \(x_1, x_2\) là 2 nghiệm của phương trình: \({x^2} - 5x + 2 = 0\). Khi đó

A.  \({x_1} + {x_2} =  - 5,{x_1}.{x_2} =  - 2.\)                            B. \({x_1} + {x_2} =  - 5,{x_1}.{x_2} = 2.\)

C. \({x_1} + {x_2} = 5,{x_1}.{x_2} = 2.\)                                     D.  \({x_1} + {x_2} = 5,{x_1}.{x_2} =  - 2.\)

Câu 2:Tìm tập nghiệm của phương trình:\(\frac{1}{{x + 2}} - \frac{1}{{{x^2}}} = 0.\)

A.   \(S = \left\{ { - 1;2} \right\}.\)          B.   \(S = \left\{ 0 \right\}.\)                 C.    \(S = \left\{ { - 2} \right\}.\)             D.  \(S = \left\{ 2 \right\}.\)

Câu 3:Phương trình \(\sqrt {{x^2} - 3}  = 2\) có bao nhiêu nghiệm?

A.  1                              B.  4                                 C.   2                                D.   3

Câu 4:Cho hai điểm phân biệt A, B.  Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì:

A.    \(\overrightarrow {AI}  - \overrightarrow {IB}  = \overrightarrow 0 .\)        B. \(\overrightarrow {IA}  = \overrightarrow {IB} .\)                   C.   \( - \overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {IB} .\)             D. \(\overrightarrow {AI}  = \overrightarrow {BI} .\)

Câu 5:Tìm m để phương trình \({m^2}\left( {x + 3} \right) = {m^2} + 2\) vô nghiệm

A.  \(m =  - 1.\)                  B.  \(m = 0.\)                    C.  \(m \ne 0.\)                     D. \(m = 1.\)

Câu 6:Giao điểm của parabol (P): \(y = {x^2} - 6x + 2\) và đường thẳng (d): \(y = x - 4\)  có tọa độ là:

A.  (1;3) và (6;-2)      B.  (1;3) và (-6;2)

C.  (1;-3) và (6;2)       D.  (-1;-3) và (-6;2)

Câu 7:Parabol \(y = a{x^2} + bx + c\) có đồ thị bên dưới có tọa độ đỉnh là:

A.   I(1;3)                      B.  I(3;1)                         C.  I(1;0)                       D.  I(3;0)

Câu 8:Cho hệ phương trình: \(\left\{ \begin{array}{l}
{x_1} + {x_2} = 8\\
{x_1}.{x_2} = 9
\end{array} \right.\). Khi đó \(x_1, x_2\) là 2 nghiệm của phương trình

A.  \({x^2} + 8x + 9 = 0.\)  B. \({x^2} - 8x + 9 = 0.\)

C. \({x^2} - 8x - 9 = 0.\)      D. \({x^2} + 8x - 9 = 0.\)

Câu 9:Cho 3 điểm A, B, C. Đẳng thức nào dưới đây là đúng?

A. \(\overrightarrow {AB}  - \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BC} \).     B. \(\overrightarrow {BA}  - \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BC} \).

C. \(\overrightarrow {AB}  + \overrightarrow {AC}  = \overrightarrow {BC} \) .    D. \(\overrightarrow {AC}  - \overrightarrow {AB}  = \overrightarrow {BC} \) .

Câu 10:Trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Ta có \(\left| {2.\overrightarrow i  + 2\overrightarrow j } \right|\) bằng:

A.   2                             B. \(2\sqrt 2 .\)                           C. \(\sqrt 2 .\)                             D. \(4\sqrt 2 .\)

---------Xem đầy đủ tại xem online hoặc tải về máy----------

Trên đây là 1 phần trích dẫn của 14 đề trắc nghiệm - tự luận ôn thi học kì 1 Toán lớp 10. Để xem chi tiết vui lòng xem online hoặc tải về máy. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 Trường THPT Lê Quý Đôn năm 2017 có đáp án chi tiết

 

 

 

Tài liệu liên quan

 

YOMEDIA
1=>1