Trắc nghiệm Tin học 6 Bài thực hành 1 Làm quen với một số thiết bị máy tính

90 phút 10 câu 25 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):