• Câu hỏi:

  Thao tác "Nháy nút phải chuột"  là:

  • A. Nhấn nhanh nút chuột trái và thả tay
  • B. Nhấn nhanh nút chuột phải và thả tay
  • C. Nhấn nhanh hai lần nút chuột trái
  • D. Không nhấn bất kỳ nút chuột nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC