AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thực hiện nháy nút Start \(\rightarrow\) chọn Turn off Computer \(\rightarrow\) chọn Turn off để:

  • A. Ra khỏi hệ thống
  • B. Kết thúc phiên làm việc
  • C. Đăng nhập phiên làm việc
  • D. Khởi động máy tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>