AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các thiết bị để lưu trữ thông tin là:

  • A. Đĩa mềm, thiết bị nhớ USB
  • B. Đĩa cứng
  • C. Đĩa CD/ DVD
  • D. Tất cả các thiết bị trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>