YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Các nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc?

  • A.
  • B.
  • C.
  • D. Tất cả các lệnh trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nút lệnh sau nút lệnh nào thoát khỏi cửa sổ làm việc là 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 11593

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA