YOMEDIA

Trắc nghiệm Sinh học 9 Bài 35 Ưu thế lai

10 phút 5 câu 64 lượt thi
ANYMIND360

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 16110

  Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất khi thực hiện phép lai giữa:

  • A. Các cá thể khác loài
  • B. Các dòng thuần có kiểu gen khác nhau
  • C. Các cá thể được sinh ra từ một cặp bố mẹ
  • D. Hoa đực và hoa cái trên cùng một cây
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 16111

  Để tạo ưu thế lai, khâu quan trọng đầu tiên là

  • A. Lai khác dòng
  • B. Lai kinh tế
  • C. Lai phân tích
  • D. Tạo ra các dòng thuần
 •  
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 16112

  Tại sao ưu thế lai giảm dần qua các thế hệ?

  • A. Vì các thế hệ sau, tỉ lệ các tổ hợp đồng hợp trội giảm dần và không được biểu hiện
  • B. Vì các thế hệ sau, tỉ lệ các tổ hợp đồng hợp trội tăng dần biểu hiện các đặc tính xấu
  • C. Vì các thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm dần, đồng hợp lặn tăng dần và biểu hiện các đặc tính xấu
  • D. Vì các thế hệ sau, tỉ lệ dị hợp giảm dần, đồng hợp trội tăng dần và biểu hiện các đặc tính xấu
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 16113

  Để tạo ưu thế lai ở cây trồng người ta dùng phương pháp chủ yếu nào sau đây?

  • A. Tự thụ phấn    
  • B. Cho cây F1 lai với cây P
  • C. Lai khác dòng     
  • D. Lai phân tích
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 16114

  Lai kinh tế là:

  • A. Lai giữa 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai làm sản phẩm
  • B. Lai giữa 2 loài khác nhau rồi dùng con lai làm giống
  • C. Lai giữa 2 dòng thuần khác nhau rồi dùng con lai làm giống
  • D. Cho vật nuôi giao phối cận huyết qua một, hai thế hệ rồi dùng con lai làm sản phẩm
ZUNIA9

Đề thi nổi bật tuần

ZUNIA9
 

 

ON