ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm GDCD 10 Bài 8 Tồn tại xã hội và ý thức xã hội

20 phút 10 câu 6 lượt thi
VDO.AI
 

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

 

 • Câu 1: Mã câu hỏi: 11759

  C. Mác viết: 'Cái cối xay quay bằng tay đưa lại cho xã hội phong kiến, cái cối xay chạy bằng hơi nước đưa lại cho xã hội có nhà tư bản công nghiệp".

  Luận điểm này nhấn mạnh vai trò chủ yếu của yếu tố: 

  • A. Quan hệ sản xuất
  • B. Tư liệu sản xuất
  • C. Công cụ lao động
  • D. Đối tượng lao động
 • Câu 2: Mã câu hỏi: 11760

  Môi trường tự nhiên bao gồm: 

  • A. Điều kiện địa lý
  • B. Của cải tự nhiên
  • C. Nguồn năng lượng
  • D. A, B, C
 • Câu 3: Mã câu hỏi: 11761

  Tồn tại xã hội bao gồm: 

  • A. Môi trường tự nhiên
  • B. Dân số
  • C. Phương thức sản xuất
  • D. A, B, C
 • Câu 4: Mã câu hỏi: 11765

  Đối tượng lao động là

  • A. Đất trồng
  • B. Con trâu
  • C. Người nông dân
  • D. Cái cày
 • Câu 5: Mã câu hỏi: 11766

  Người lao động là một yếu tố quan trọng của

  • A. Tư liệu sản xuất
  • B. Đối tượng lao động
  • C. Lực lượng sản xuất
  • D. Tư liệu lao động
 • Câu 6: Mã câu hỏi: 135669

  Phương thức sản xuất được tạo thành từ các yếu tố nào?

  • A. Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất.
  • B. Người lao động và tư liệu sản xuất.
  • C. Tư liệu lao động và đối tượng lao động.
  • D. Người lao động và đối tượng lao động.
 • Câu 7: Mã câu hỏi: 135670

  Trong các yếu tố của lực lượng sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

  • A. Công cụ lao động.
  • B. Người lao động.
  • C. Đối tượng lao động.
  • D. Tư liệu lao động.
 • Câu 8: Mã câu hỏi: 135671

  Trong các yếu tố của tư liệu sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

  • A. Công cụ lao động.
  • B. Người lao động.
  • C. Đối tượng lao động.
  • D. Tư liệu lao động.
 • Câu 9: Mã câu hỏi: 135672

  Trong các yếu tố của quan hệ sản xuất, yếu tố nào giữ vai trò quan trọng nhất?

  • A. Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất.
  • B. Quan hệ trong tổ chức và quản lí sản xuất.
  • C. Quan hệ trong phân phối sản phẩm.
  • D. Cả A, B, C.
 • Câu 10: Mã câu hỏi: 135673

  Hiện tượng trọng nam khinh nữ nói đến yếu tố nào của ý thức xã hội?

  • A. Tâm lí xã hội
  • B. Tâm lí giai cấp.
  • C. Hệ tư tưởng.
  • D. Hệ giai cấp.
MGID

Đề thi nổi bật tuần

 
 

 

1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)