Trắc nghiệm Địa lý 7 Bài 17 Ô nhiễm môi trường ở đới ôn hoà

90 phút 5 câu 6 lượt thi

Câu hỏi trắc nghiệm (5 câu):