YOMEDIA

Trắc nghiệm Địa lý 11 Bài 4 Thực hành Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển

90 phút 10 câu 32 lượt thi
RANDOM

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):