AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sự đa dạng hoá, đa dạng hoá quan hệ quốc tế sẽ có cơ hội thế nào? 

  • A. Tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước. 
  • B. Thúc đẩy nền kinh tế phát triển với tốc độ nhanh hơn, hoà nhập nhanh chóng vào nền kinh tế thế giới.
  • C.  Tiếp thu các tinh hoa văn hoá của nhân loại. 
  • D.  Mở rộng thị trường, thúc đẩy sản xuất phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>