YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chuyển giao công nghệ vì lợi nhuận sẽ: 

  • A. Gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu. 
  • B. Chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên. 
  • C. Gây ra sự cạnh tranh quyết liệt. 
  • D. Trở thành bãi thải công nghệ lạc hậu cho các nước phát triển. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA