YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Tận dụng tiềm năng thế mạnh toàn cầu để phát triển kinh tế đất nước sẽ dẫn đến:  

  • A. Sự cạnh tranh quyết liệt. 
  • B. Chảy máu chất xám, gia tăng tốc độ cạn kiệt tài nguyên. 
  • C. Gia tăng nhanh chóng nợ nước ngoài, nguy cơ tụt hậu. 
  • D. Giá trị đạo đức biến đổi theo hướng xấu, ônhiễm xã hội, đánh mất bản sắc dân tộc.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA