YOMEDIA
NONE

Phép cộng


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Phép cộng

ATNETWORK
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

Phép cộng các số tự nhiên, phân số, số thập phân đều có các tính chất sau:

Tính chất giao hoán:          a + b = b + a

Tính chất kết hợp:             (a + b) + c = a + (b + c)

Cộng với 0:                       a + 0 = 0 + a = a 

1.2. Giải bài tập SGK trang 158, 159

Bài 1 SGK trang 158

Tính

a) 889972 + 963088

b) \(\frac{5}{6} + \frac{7}{{12}}\)

c) \(3 + \frac{5}{7}\)

d) 926,83 + 549,67

Hướng dẫn giải:

a) 889972 + 96308 = 986280

b) \(\frac{5}{6} + \frac{7}{{12}} = \frac{{10}}{{12}} + \frac{7}{{12}} = \frac{{17}}{{12}}\) 

c) \(3 + \frac{5}{7} = \frac{{21}}{7} + \frac{5}{7} = \frac{{26}}{7}\)

d) 26,83+549,67=1476,5 

Bài 2 SGK trang 158

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) (689 + 875) + 125           581 + (878 + 419)

b) \(\left( {\frac{2}{7} + \frac{4}{9}} \right) + \frac{5}{7};\frac{{17}}{{11}} + \left( {\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}} \right)\)

c) 5,87 + 28,69 + 4,13 ;                    83,75 + 46,98 + 6,25

Hướng dẫn giải:

a)

\(\begin{array}{l}
(689 + 875) + 125 = 689 + (875 + 125)\\
 = 689 + 1000 = 1689\\
581 + (878 + 419) = (581 + 419) + 878\\
 = 1000 + 878 = 1878
\end{array}\)

b) 

\(\begin{array}{l}
\left( {\frac{2}{7} + \frac{4}{9}} \right) + \frac{5}{7} = \left( {\frac{2}{7} + \frac{5}{7}} \right) + \frac{4}{9} = \frac{7}{7} + \frac{4}{9} = 1 + \frac{4}{9} = 1\frac{4}{9}\\
\frac{{17}}{{11}} + \left( {\frac{7}{{15}} + \frac{5}{{11}}} \right) = \left( {\frac{{17}}{{11}} + \frac{5}{{11}}} \right) + \frac{7}{{15}}{\mkern 1mu} {\kern 1pt}  = \frac{{22}}{{11}} + \frac{7}{{15}} = 2 + \frac{7}{{15}} = 2\frac{7}{{15}}
\end{array}\)

c) 

\(\begin{array}{l}
5,87 + 28,69 + 4,13 = (5,87 + 4,13) + 28,69\\
 = 10 + 28,69 = 38,69\\
83,75 + 46,98 + 6,25 = (83,75 + 6,25) + 46,98\\
 = 90 + 46,98 = 136,98
\end{array}\)

Bài 3 SGK trang 159

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x:

a) x + 9,68 = 9,68

b) \(\frac{2}{5} + x = \frac{4}{{10}}\)

Hướng dẫn giải:

a) x + 9,68 = 9,68

Suy ra x = 0, vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó.

b) \(\frac{2}{5} + x = \frac{4}{{10}}\)

Ta có: \(\frac{4}{{10}} = \frac{{4:2}}{{10:2}} = \frac{2}{5}\)

Từ đó ta có: \(\frac{2}{5} + x = \frac{2}{5}\)

Suy ra x = 0, vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó.

Bài 4 SGK trang 159

 Vòi nước thứ nhất mỗi giờ chảy được \(\frac{1}{5}\) thể tích của bể, vòi nước thứ hai mỗi giờ chảy được \(\frac{3}{10}\) thể tích của bể. Hỏi khi cả hai vòi nước cùng chảy vào bể trong một giờ thì được bao nhiêu phần trăm thể tích của bể ?

Hướng dẫn giải:

Mỗi giờ cả hai vòi cùng chảy được số phần thể tích của bể là :

             \(\frac{1}{5} + \frac{3}{{10}} = \frac{5}{{10}}\) (thể tích của bể)

               \(\frac{5}{{10}} = 0,5 = 50{\rm{\% }}\)  

                                      Đáp số: 50% thể tích bể.

Lời kết

Hỏi đáp về Phép cộng

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON