YOMEDIA
NONE

Ôn tập về đo thể tích


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Ôn tập về đo thể tích

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giải bài tập SGK trang 155

Bài 1 SGK trang 155

a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Tên Kí hiệu Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau
Mét khối m3  1 m3 =...dm3 =...cm3 
Đề-xi-mét khối dm3 1dm3 =...cm3 ; 1dm3 =0,...m3 
Xăng-ti-mét khối cm3 1cm3 =0,...dm3 

b) Trong các đơn vị đo thể tích:

- Đơn vị lớn gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn tiếp liền?

- Đơn vị bé bằng một phần mấy đơn vị lớn hơn tiếp liền?

Hướng dẫn giải:

a) 

Tên Kí hiệu Quan hệ giữa các đơn vị đo liền nhau
Mét khối m3  1 m3 =1000dm3 = 1000000cm3 
Đề-xi-mét khối dm3 1dm3 = 1000cm3 ; 1dm3 =0,001m3 
Xăng-ti-mét khối cm3 1cm3 =0,001dm3 
 

b)

- Đơn vị lớn gấp 1000 lần đơn vị bé hơn tiếp liền. 

- Đơn vị bé bằng \(\frac{1}{{1000}}\) đơn vị lớn hơn tiếp liền.

Bài 2 SGK trang 155

Viết các số thích hợp vào chỗ chấm:

1m3 = ... dm3                                        1dm3 = ...cm3

7,268m3 = ... dm3                                 4,351dm3 = ....cm3

0,5m3 = ... dm3                                    0,2dm3 = ...cm3

3m3 2dm3 = ... dm3                              1dm3 9cm3 = ...cm3

Hướng dẫn giải:

1m3 = 1000 dm3                                        1dm3 = 1000cm3

7,268m3 = 7268 dm3                                 4,351dm3 = 4351cm3

0,5m3 = 500 dm3                                    0,2dm3 = 200cm3

3m3 2dm3 = 3002 dm3                              1dm3 9cm3 = 1009cm3

Bài 3 SGK trang 155

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là mét khối:

6m3 272dm3 ;              2105dm3 ;                  3m3 82dm3 .

b) Có đơn vị đo là đề-xi-mét khối:

8dm3 439cm3 ;               3670cm3 ;                 5dm3 77cm3

Hướng dẫn giải:

a) 6m3 272dm3 = 6,272m3

    2105dm3 = 2,105m3              

    3m3 82dm3 = 3,082m3

b) 8dm3 439cm3 = 8,349dm3

   3670cm3 = 3,670dm3            

   5dm3 77cm3 = 5,077dm3

Lời kết

Hỏi đáp về Ôn tập về đo thể tích

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF