YOMEDIA
NONE

Ôn tập về số tự nhiên


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Ôn tập về số tự nhiên

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1. Giải bài tập SGK trang 147, 148

Bài 1 SGK trang 147

a) Đọc các số sau:

70815;          975 806;         5 723 600;         472 036 953.

b) Nêu giá trị của chữ số 5 trong mỗi số trên.

Hướng dẫn giải:

a) Số 70815, đọc là: bảy mươi nghìn tám trăm mười lăm, 

Số 975 806, đọc là: chín trăm bảy mươi lăm nghìn tám trăm linh sáu.

Số 5 723 600, đọc là: năm triệu bảy trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm.

Số 472 036 953, đọc là: bốn trăm bảy mươi hai triệu không trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm năm mươi ba.

b) Chữ số 5 trong số 70815 thuộc hàng đơn vị nên có giá trị là 5 đơn vị.

Chữ số 5 trong số 975 806 thuộc hàng nghìn nên có giá trị là 5000.

Chữ số 5 trong số 5 723 600 thuộc hàng triệu nên có giá trị là 5 000 000.

Chữ số 5 trong số 472 036 953 thuộc hàng chục nên có giá trị là 50.

Bài 2 SGK trang 147

Viết số thích hợp vào chỗ chấm để có:

a) Ba số tự nhiên liên tiếp:

998; 999; ...               ...; 8000; 8001.            66 665; ...; 66 667.

b) Ba số chẵn liên tiếp:

98; 100; ...                  996; 998; ...                ....; 3000; 3002.

c) Ba số lẻ liên tiếp 

77; 79; ...                    299; ...; 303.               ...; 2001; 2003.

Hướng dẫn giải:

a) 998; 999; 1000           7999; 8000; 8001.             66 665; 66 666; 66 667.

b) 98; 100; 102              996; 998;1000                   2998; 3000; 3002.

c) 77; 79; 81                  299; 301; 303.                  1999; 2001; 2003.

Bài 3 SGK trang 147

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm:

1000...997        

53796...53800

6987...10087

217690...217689

7500:10...750                   

68400...684×100

Hướng dẫn giải:

Ta có:

1000 > 997        

53796 > 53800

6987 < 10087

217690 < 217689

7500:10 = 750                   

68400 = 684×100

Bài 4 SGK trang 147

Viết các số sau theo thứ tự:

a) Từ bé đến lớn: 4856;     3999;      5486;        5468.

b) Từ lớn đến bé: 2763;     2736;      3726;        3762.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có: 3999 < 4856 < 5468 < 5686.

Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là :   3999;  4856;  5468;  5686.

b) Ta có: 3762 > 3726 > 2763 > 2736.

Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là:    3762;  3726;  2763;  2736.

Bài 5 SGK trang 148

Tìm chữ số thích hợp để khi viết vào chỗ chấm ta được:

a) ...43 chia hết cho 3;

b) 2...7 chia hết cho 9;

c) 81... chia hết cho cả 2 và 5;

d) 46... chia hết cho cả 3 và 5.

Hướng dẫn giải:

a) Để số ...43 chia hết cho 3 thì ....+ 4 + 3 = .... + 7 chia hết cho 3.

    Vậy có thể viết vào chỗ chấm một trong các chữ số sau : 2, 5 , 8.

b) Tương tự, để số 2...7 chia hết cho 9 thì 2 + ....+ 7 = 9 +.... chia hết cho 9.

    Vậy có thể viết 0 hoặc 9 vào chỗ chấm.

c) Để 81... chia hết cho cả 2 và 5 thì ... phải là 0.

    Vậy ta viết 0 vào chỗ chấm.

d) 46.... chia hết cho 5 nên .... có thể là 0 hoặc 5

- Nếu .... là 0 ta có số 460. 

   Số 460 có tổng các chữ số là 4 + 6 + 0 = 10 . Mà 10 không chia hết cho 3 nên số 460 không chia hết cho 3 (Loại).

- Nếu .... là 5 ta có số 465. 

   Số 465 có tổng các chữ số là 4 + 6 + 5 = 15 . Mà 15 chia hết cho 3 nên số 465 chia hết cho 3 (Chọn).

 Vậy ta viết chữ số 5 vào chỗ chấm.

Lời kết

Hỏi đáp về Ôn tập về số tự nhiên

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

ZUNIA9
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF