YOMEDIA
NONE

Ôn tập về đo thời gian


Để giúp các em ôn tập các bài về giải toán, Học 247 mời các em tham khảo bài học dưới đây. Hy vọng qua bài học này sẽ giúp các em ôn tập thật tốt bài Ôn tập về đo thời gian

ADSENSE
 

Tóm tắt lý thuyết

1.1 Giải bài tập SGK trang 56, 57

Bài 1 SGK trang 156

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 thế kỉ  = ... năm                                       b) 1 tuần lễ có ... ngày

1 năm = ... tháng                                                1 ngày = ... giờ

1 năm không nhuận có ... ngày                            1 giờ = ... phút

1 năm nhuận có ... ngày                                      1 phút = ... giây

1 tháng có ... (hoặc ...) ngày                             

Tháng 2 có ... hoặc ... ngày

Hướng dẫn giải:

a) 1 thế kỉ  = 100 năm                                b) 1 tuần lễ có 7 ngày

1 năm = 12 tháng                                           1 ngày = 24 giờ

1 năm không nhuận có 365 ngày                      1 giờ = 60 phút

1 năm nhuận có 366 ngày                                1 phút = 60 giây

1 tháng có 30 (hoặc 31) ngày 

Tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày

 

Bài 2 SGK trang 156

 Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 2 năm 6 tháng = ... tháng

    3 phút 40 giây = ... giây

    1 giờ 5 phút = ... phút 

    2 ngày 2 giờ = ... giờ

b) 28 tháng = ... năm ... tháng

    150 giây = ... phút ... giây

    144 phút = ... giờ ... phút

    54 giờ = ... ngày ... giờ

c) 60 phút = ... giờ

    45 phút = ... giờ = 0,... giờ

    15 phút = ... giờ = 0,... giờ

    1 giờ 30 phút = ... giờ

    90 phút = ... giờ

    6 phút = ... giờ =...0,... giờ

    12 phút = ... giờ = 0,... giờ

    3 giờ 15 phút = ... giờ

    2 giờ 12 phút = ... giờ

d) 60 giây = ... phút

    90 giây = ... phút

    1 phút 30 giây = ... phút

    30 giây = ... phút = 0,... phút

    2 phút 45 giây = .... phút

    1 phút 6 giây = ... phút

Hướng dẫn giải:

a) 2 năm 6 tháng = 30 tháng

    3 phút 40 giây = 220 giây

    1 giờ 5 phút = 65 phút

    2 ngày 2 giờ = 50 giờ

b) 28 tháng = 2 năm 4 tháng

    150 giây = 2 phút 30 giây

    144 phút = 2 giờ 24 phút

    54 giờ = 2 ngày 6 giờ

c) 60 phút = 1 giờ

    45 phút = \(\frac{3}{4}\) giờ = 0,75 giờ 

    15 phút = \(\frac{1}{4}\) giờ = 0,25 giờ

    1 giờ 30 phút = 1,5 giờ

    90 phút = 1,5 giờ 

    30 phút = \(\frac{1}{2}\) giờ = 0,5 giờ 

    6 phút = \(\frac{1}{10}\) giờ = 0,1 giờ

    12 phút = \(\frac{1}{5}\) giờ = 0,2 giờ

    3 giờ 15 phút = 3,25 giờ

    2 giờ 12 phút = 2,2 giờ

d) 60 giây = 1 phút

    90 giây = 1,5 phút

    1 phút 30 giây = 1,5 phút

    30 giây = 0,5 phút 

    2 phút 45 giây = 2,75 phút

    1 phút 6 giây = 1,1 phút

Bài 3 SGK trang 157

Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút ?

 

Hướng dẫn giải:

  •  Hàng thứ nhất:

     Đồng hồ bên trái chỉ 10 giờ.

     Đồng hồ bên phải chỉ 6 giờ 5 phút. 

  •  Hàng thứ hai:

     Đồng hồ bên trái chỉ 9 giờ 43 phút (hay 10 giờ kém 17 phút).

     Đồng hồ bên phải chỉ 1 giờ 12 phút.

Bài 4 SGK trang 15

 Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một ô tô dự định đi một quãng đường dài 300km. Ô tô đó đi với vận tốc 60km/giờ và đã đi được \(2\frac{1}{4}\) giờ. Hỏi ô tô còn phải đi tiếp quãng đường dài bao nhiêu ki-lô-mét?

Ô tô còn phải đi tiếp quãng đường là:

A. 135km                                B. 165km

C. 150km                                D. 240km

Hướng dẫn giải:

Đổi  \(2\frac{1}{4}\) giờ  = \(\frac{9}{4}\) giờ.

Quãng đường ô tô đã đi dài số ki-lô-mét là:

           60 × 94 = 135 (km)

Quãng đường ô tô còn phải đi tiếp dài số ki-lô-mét là:

           300 − 135 = 165(km)

                                        Đáp số: 165km

Chọn đáp án B.

Lời kết

Hỏi đáp về Ôn tập về đo thời gian

Trong quá trình học tập nếu có thắc mắc hay cần trợ giúp gì thì các em hãy comment ở mục Hỏi đáp. Cộng đồng Toán HOC247 sẽ hỗ trợ cho các em một cách nhanh chóng!

Chúc các em học tập tốt và luôn đạt thành tích cao trong học tập!

NONE
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF